PRINCIPII DE SLUJIRE DIN CARTEA „NEEMIA”, part.I

2,727 vizualizari

 

                Să ne ridicăm şi să zidim              

PRINCIPII DE SLUJIRE  DIN CARTEA  „NEEMIA”

Slujire în echipă : nevoi şi oameni.

Cu ce începe formare unei echipe de slujire? Neemia începe cu o observare minuţioasă la faţa locului a nevoii pe care trebuie s-o împlinească. Ajuns la faţa locului noaptea, în tăcere, pe neobservate, fără să spună nimănui, s-a informat în detalii de fiecare spărtură, a determinat diversitatea lucrării şi nevoia de calificare pentru fiecare dărâmătură, volumul şi contextul în care vor trebui să acţioneze.

Acest lucru l-a făcut conştient pe Neemia de câte persoane şi de ce calificare va avea nevoie.

După ce s-a documentat bine, a chemat oamenii care urmau să formeze echipa de lucru. Oameni diferiţi, de  la iudei, dregători şi preoţi, la cei ce îşi vedeau de treabă.  O lucrare necesită implicarea diferitor oameni cu diferite daruri duhovniceşti. Trupul Domnului Isus este un trup funcţional, în care fiecare membru are locul şi chemarea potrivită pentru o anumită implicare, prin care îşi va aduce aportul la zidirea întregului trup: de la păstori şi  învăţători, la cei cu darul de slujire, milă, dărnicie, etc. O lucrare poate însuma o multitudine de aspecte, în care sunt necesare diversitatea darurilor spirituale date de Duhul Sfânt, tocmai pentru a satisface aceste nevoi.

Un singur trup, dar mai multe mădulare. Trebuie să cunoşti bine persoanele din biserica ta, cine şi ce dar are. Ai nevoie de toate darurile. Această informaţie te va ajuta foarte mult în organizarea slujirii.

Lucrul în echipă a început din momentul în care Neemia le transmite durerea care a fost iniţial în inima lui: Vedeţi starea nenorocită în care Suntem! Ierusalimul este dărîmat, şi porţile Sunt arse de foc” (Neemia 2:17). Fiecare membru al echipei trebuie sa fie pătruns de nevoia de slujire. Să aveţi o simţire şi un cuget, ne îndeamnă apostolul Pavel … O chemare la slujire nu vine dintr-o obligaţie, ci dintr-o simţire. Este interesant, ca deşi textul nu reda prea multe detalii la acest capitol, Neemia nu se opreşte doar la a defini problema, el le ridică privirile la voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este ca trupul Domnului Isus sa fie în „dărâmături”. Trupul Domnului Isus are menirea să fie sare şi lumină, să aducă provocare şi transformare în locul unde se găseşte. Dar dacă însăşi Trupul este în dărâmături, cum va putea să-şi împlinească chemarea?

Chemarea „ veniţi să zidim…” este însoţită de încurajarea pe care o face Neemia pentru cei chemaţi în slujire, arătând mâna lui Dumnezeu care a fost cu el , mărturisind toată lucrarea lui Dumnezeu până la acest moment, dovedind cu putere că lucrarea nu era a lui, ci a lui Dumnezeu.

„Ei au zis: „Să ne sculăm, şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună”  Oamenii vor sluji alături de tine şi vor putea rămâne în picioare în momentele dificile, dacă vor fi  conştienţi pe cine slujesc. „Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile”.

Organizarea lucrării.

Deseori, deşi avem chemarea, totuşi lucrarea nu progresează. Dat fiind faptul că  unele şi aceleaşi persoane sunt implicate în toate activităţile bisericii, la un moment dat ei ajung să fie obosiţi, apar lideri monopolişti, iar pe de altă parte, persoane care se retrag.

Cartea Neemia vine să ne  prezinte strategia şi tactica unei reuşite organizări a lucrului în echipă. Secretul îl descoperim în capitolul 3, în cele cinci expresii cheie:

„După ei, alături de ei, lângă ei”…  Nici o nevoie fără atenţie. O biserică poate să stea foarte bine cu  predicarea Cuvântului, dar  lipsa rugăciunii, lipsa grupelor de studiu biblic, lipsa lucrării de misiune, lipsa consilierii, lucrării cu noii convertiţi, cu tinerii, cu bătrânii, cu femei cu soţi necredincioşi, cu tinere, cu persoane noi convertite, va fi folosită de  „duşman” ca „cap de pod” pentru a face ravagii.

Ai nevoie de echipe de slujire pentru fiecare nevoie aparte, Nu poate unul si acelaşi grup sa acopere toate nevoile. Echipele lucrează cu acelaşi scop, acoperind diferite nevoi şi completându-se una pe alta. A sluji unul alături de altul include ajutor şi interacţiune, schimb de experienţă şi veghere unii asupra altora.

Nume. Expresiile „După ei, alături de ei, lângă ei”sunt însoţite  şi de enumerarea unor nume. Fiecare echipă de slujire are nevoie de un lider. „ Alege din tot poporul oameni destoinici, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii…”, aşa a sfătuit înţeleptul Ietro pe Moise. Neemia a aplicat acest principiu în formarea de echipe şi vedem pe Eliaşib în fruntea fraţilor săi şi a preoţilor,  pe Zacur în fruntea oamenilor din Ierehon, mai departe vedem pe fii lui Senaa etc, .

Un lider este chemat să fie cel ce însufleţeşte, dă direcţie, veghează asupra mersului lucrării, ca aceasta să nu-si schimbe priorităţile şi să fie în bună armonie cu celelalte locuri de zidire, ca în final, zidul ridicat,  să reprezinte „ un trup bine închegat şi strâns legat, prin ce dă fiecare încheietură…” .

„Fiecare în dreptul casei lui”. Pentru poporul Israel „în dreptul casei „ însemna în dreptul la ce îi era scump, în dreptul pentru ce-i bătea inima, în dreptul la ce simţea că este chemat să stea în spărtură.

Dumnezeu a rânduit mădulare în trupul Său, evidenţiindu-le prin darurile duhovniceşti. Nu toţi pot fi învăţători, apostoli, proroci… Fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altuia.  Fiecăruia îi este aprins, prin Duhul, un foc în inimă care arde pentru o nevoie existentă, fiind echipat prin acelaşi Duh cu toate cele necesare pentru a împlini această nevoie. Este atât de vital, în sens spiritual, ca fiecare să-şi ocupe locul în slujire conform darului primit prin Duhul Sfânt. Atunci lucrarea va spori, va fi întărită cu semne şi minuni prin prezenţa şi puterea Duhului Sfânt.

 „Fiul lui … Împreună cu fiicele lui” . Procesul de slujire trebuie să fie însoţit întotdeauna de procesul de ucenicie (multiplicare). Marea trimitere poate fi împlinită doar printr-un  proces continuu de creştere de ucenici, prin care fiecare va fi crescut şi pregătit pentru a fi  în stare să transmită altor generaţii urgenţa mântuirii,  până la venire Domnului Isus. Lipsa creşterii de ucenici este o mare tragedie a timpurilor noastre, in care creştem generaţii de tineri gata doar să consume.

Uşi,  încuietori şi zăvoare.  Misiunea fiecăruia din cei ce lucrau la ridicarea zidului se finaliza  odată cu instalarea uşilor, încuietoarelor şi zăvoarelor. Numai în starea aceasta zidul putea să protejeze cetatea de duşman, şi numai în această stare cei din interior deţineau controlul asupra protecţiei cetăţii. O lucrarea începută, dar fără să fie dusă la capăt, are acelaşi statut ca şi cea la care nu s-a lucrat. Spărtura  a rămas, oferind uşă deschisă inamicului ca să intre, să fure şi să ucidă… Lucrarea după voia lui Dumnezeu în trupul şi prin trupul Său , este acea care acoperă toate nevoile şi este dusă până la capăt, luând în consideraţie caracterul de scurtă sau lungă durată a lucrării.

 

Va urma…

 

 

 

You may also like...