Structura UBCEB

Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste este cea mai mare comunitate protestantă din Republica Moldova la etapa actuală. Comunitatea este formată din circa 480 de biserici şi gupuri, cu un număr de peste 19,300 de credincioşi, care L-au primit pe Cristos ca Domn şi Salvator în vieţile lor şi trăiesc după principiile învăţăturii Sale. Numărul persoanelor prezente la serviciile de închinare în bisericile evanghelice baptiste se estimează la 30 mii de persoane, împreună cu copiii, adolescenţii şi oaspeţii.

Uniunea BCEB este formată din 9 comunităţi, care la rândul lor sunt formate din biserici individuale şi grupuri, care mărturisesc învăţătura creştină evanghelică baptistă.

Congresul delegaţilor bisericilor

Organul suprem de conducere al Uniunii este Congresul reprezenţanţilor bisericilor şi a grupurilor, care se convoacă o dată la 4 ani.

Congresul este împuternicit să ia decizii cu privire la orice activitate a Uniunii, inclusiv:

 • Aprobarea Constituţiei Uniunii Bisericilor CEB
 • Identificarea principalelor domenii de activitate
 • Adoptarea Mărturisirii de credinţă
 • Alegerea episcopului şi a adjuncţilor săi.

Comitetul Uniunii

În perioada dintre Congresele Uniunii, organul de conducere al Uniunii este Comitetul Uniunii, care se întâlneşte cel puţin de două ori pe an. Din Comitetul Uniunii fac parte Comitetele Regionale, de asemenea, episcopul şi adjuncţii săi. Comitetul Uniunii stabileşte strategia de dezvoltare a slujirii Uniunii, este responsabil de partea spirituală a bisericilor, aprobă bugetul, de asemenea, formează comisiile de lucru în Comitetul Uniunii.

Conducerea Uniunii

Activităţile curente ale Uniunii se atribuie Conducerii Uniunii, care este formată din păstori responsabili, care răspund de comunităţile regionale, de asemenea, episcop, vice-episcop şi secretar executiv.

Adunările Executivului, la care este prezent episcopul se desfăşoară cel puţin o dată în lună. În cadrul Uniunii funţionează departamentele în diverse domenii de activitate:

 • Evanghelizare şi misiune
 • Tineret
 • Surori
 • Social
 • Juridic
 • Internaţional
 • Altele.

Conducătorii departamentelor sunt aprobaţi de către Conducerea Uniunii şi conform însărcinărilor date de către episcop, îşi direcţionează activităţile în coordonarea şi dezvoltarea diverselor slujiri din cadrul Uniunii Bisericilor.

Comunităţile regionale

Comunităţile regionale sunt formate din biserici şi grupuri, care greografic sunt localizate în una din regiunile ţării şi mărturisesc învăţătura creştină evanghelică baptistă.

Comunităţile regionale aleg pastorul responsabil şi comitetul regiunii la Congresul delegaţilor bisericilor şi a grupurilor, care se desfăşoară o dată la 4 ani.

Prioritatea activităţilor consiliilor regionale este coordonarea activităţii bisericilor în evanghelizare, misiune, proiecte sociale, plantarea noilor biserici şi altele.

Consiliul regional, în acelaşi timp, oferă ajutor bisericilor locale şi grupurilor în soluţionarea problemelor dificile.

Comunităţile regionale nu dispun de dreptul la o entitate juridică, dar îşi desfăşoară activităţile în limitele Constituţiei Uniunii Bisericilor.