Evanghelizare şi misiune

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.”

(Matei 24: 14)

Evanghelizare şi Misiune sunt sarcinile prioritare ale Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste (UBCEB). La baza acestei slujiri stă marea trimitere a Domnului nostru Isus Cristos: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28: 19, 20).

Principalele scopuri ale acestei slujiri sunt evanghelizarea în ţară şi peste hotarele ei, „…şi până la marginile pământului” (Faptele apostolilor 1: 8), de asemenea, plantarea bisericilor evanghelice în fiecare localitate din Republica Moldova.

Departamentul de Evanghelizare şi Misiune:

  • organizează activităţi evanghelistice la nivel de Uniune
  • coordonează slujirea în ţară şi în străinătate;
  • motivează bisericile şi membrii ei să împărtăşească pretutindeni Vestea Bună;
  • adună şi oferă comunităţilor informaţii despre slujirea misionarilor (pentru susţinere în rugăciune, financiară şi altele);
  • desfăşoară diverse evenimente în scopul pregătirii credincioşilor pentru misiune, de asemenea, conferinţe de creştere spirituală pentru acei, care deja slujesc pe acest ogor.

În cadrul departamentului se desfăşoară diverse programe şi proiecte. De exemplu, „Lucrători în vie” şi „Mobilizarea bisericilor la misiune” (MBM).

Pentru schimb de experienţă şi extinderea activităţilor sale, departamentul colaborează activ cu misiuni şi organizaţii interconfesionale, inclusiv, internaţionale.

Departamentul Evanghelizare şi Misiune este coordonat de către secretarul executiv și lucrează în strânsă colaborare cu comunităţile regionale, care fac parte din structura Uniunii.