Departamentul Surorilor

Motto: „Un cuvânt spune Domnul şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire…” (Psalmi 68:11)

Viziunea lucrării: Glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenice mature în Hristos.

Misiunea: Încurajarea şi facilitarea creşterii spirituale personale a femeilor pentru a deveni membre sănătoase şi active ale Trupului lui Hristos prin motivarea, echiparea şi implicarea lor în diferite aspecte ale slujirii creştine în scopul edificării şi lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu.

Principii trăite de fiecare femeie după un chip vrednic de Domnul:

 • Să-L descopere pe Dumnezeu în mod personal; 
 • Să trăiască o viaţă de credinţă fundamentată pe Cuvânt, care să reflecte plinătatea Duhului Sfânt;
 • Să își identifice și să slujească în conformitate cu darurile spirituale cu care a fost înzestrată; 
 • Să fie un exemplu demn de urmat în familie, biserică şi societate.

Principii de slujire:

 1. Sub autoritatea lui Dumnezeu, în conformitate cu Cuvântul Său şi călăuzirea Duhului Sfânt;
 2. Sub autoritatea slujitorilor;
 3. În echipă pe plan local, regional şi naţional;
 4. Ucenicizarea;
 5. Multiplicarea;
 6. Slujirea în urma identificării nevoilor Bisericii.

Paşi în desăvârşirea lucrării:

 1. Planificare
 2. Implementare
 3. Evaluare
 4. Îmbunătăţire

Direcţiile lucrării:

 1. Rugăciune
 2. Studiu biblic
 3. Evanghelizare
 4. Caritate

Rugăciune

 • Organizarea grupurilor de rugăciune, lanţuri de rugăciune, buletine de rugăciune care să susţină  lucrarea bisericii, slujitorii Domnului şi nevoile speciale care apar în cadrul bisericii locale, regionale și naționale;
 • Organizarea zilelor de post și rugăciune în conformitate cu nevoile lucrării locale, regionale si naționale;
 • Organizarea la nivel de oraş şi de comunitate a unor seminare/conferinţe de rugăciune în care să se dea învăţătură despre importanţa rugăciunii, metode eficiente de mijlocire şi să se petreacă timp în rugăciune;
 • Organizarea unor întâlniri speciale cu ocazia zilei mondiale şi naţionale de rugăciune a femeilor baptiste. 

Studiu Biblic (Uсenicie / Mentorare / Echiparea tinerelor slujitoare)

 • Organizarea grupurilor  de studiu biblic şi rugăciune, pentru ca un număr cât mai mare de surori să crească în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi în părtăşia cu El. În aceste grupuri se vor folosi ca bază de studiu, în funcţie de nevoile concrete ale femeilor din grupul respectiv, diferite materiale (Ghidul de studiu biblic al surorilor din RM, Precept Ministries, BEE sau altele), care au aprobarea Conducerii UBCEB. 
 • Organizarea seminarelor regionale cu scop de motivare, provocare la studierea Scripturii și lansarea Ghidului de studiu biblic pentru femeile din RM la început de fiecare an, sub genericul „Femeile de ieri – impact peste veacuri”.
 • Organizarea seminarelor de instruire la nivel local, regional şi naţional cu scop de a pregăti femei pentru lucrare.
 • Organizarea de întâlniri la nivel de biserică, oraş sau comunitate în care să se dea învăţătură biblică sănătoasă referitoare la creşterea spirituală, abordând diverse subiecte importante (de exemplu, caracter creștin, mamă spirituală, însemnătatea rolului de soţie şi mamă, slujirea în Biserică, ucenicie, etc.). 

Caritate 

 • Organizarea vizitării şi ajutorării bolnavilor, bătrânilor, văduvelor și orfanilor din biserică;
 • Identificarea azilelor de bătrâni, a centrelor de minori şi a închisorilor pentru femei din zonă, a spitalelor, internatelor  şi încurajarea femeilor să se implice în a duce Evanghelia în aceste locuri şi a oferi ajutor în conformitate cu nevoile acestor persoane și posibilitățile avute;
 • Organizarea la nivel de comunitate a unor cursuri de instruire pentru consilierii laici şi formarea de femei care să poată consilia alte femei care se confruntă cu diferite probleme;
 • Organizarea seminarelor cu scop de echiparea familiilor în ce privește îngrijirea bolnavilor din familie și Biserică;
 • Organizarea meselor, oferirea darurilor văduvelor, orfanilor, familiilor social-vulnerabile.

Evanghelizare 

 • Organizarea cu ocazia unor zile speciale (ca de exemplu, Naşterea Domnului, Învierea Domnului, 8 martie, 1 iunie, etc.) a întrunirilor de evanghelizare pentru diferite categorii de femei; 
 • Crearea unor proiecte specifice, care să asigure un impact mai mare în societate (pagina pe facebook – Femei cu verticalitate, buletinul surorilor, revistă pentru femei, calendar pentru femei, devoțional pentru fete, etc.).

 Principiile directoare cărora se subscrie lucrarea pe care o facem şi la care suntem chemate să aderăm cu toate:

 1. Lucrăm împreună pentru a zidi Împărăţia lui Dumnezeu, nu pentru a ne promova propria persoană, „lucrare” sau organizaţie.
 2. Facem lucrarea, ne trăim viaţa şi stabilim relaţii cu cei din jur bazate pe harul Domnului, nu subscriind unei atitudini caracterizate de legalism sau libertinaj.
 3. Lucrarea pe care o facem este una de slujire în autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în supunere faţă de conducerea bisericii/comunităţii şi nu urmărim puterea/influenţa conferită de o anumită poziţie.
 4. Ne dedicăm lucrului în echipă, încurajându-ne şi sprijinindu-ne unele pe altele, fiecare contribuind la propăşirea lucrării cu darurile pe care le are. Nu face nimeni lucrarea de una singură, în izolare.
 5. Ne rugăm şi lucrăm împreună pentru a asigura consolidarea şi dezvoltarea/creşterea lucrării. Facem din aceasta un scop pe care-l urmărim cu consecvenţă, nu ne mulţumim cu o creştere accidentală/la voia întâmplării.
                                                      

Domnul să ne ajute aşa să trăim şi să slujim!

„Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. Şi ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe pe alţii.”                                                                                                                                             ( 2 Timotei 2:1-2)

Eugenia Podoleanu,

Coordonatoarea Departamentului Surorilor UBCEB RM

Telefon de contact: +373 69907707

E-mail: eugenia_podoleanu@yahoo.com

Facebook: Eugenia Podoleanu, Femei cu verticalitate