Misiunea “Purtătorii de Speranţă. EST”

Ideea înfiinţării misiunii “Purtătorii de Speranţă. EST” s-a născut în inima fratelui Heinrich Beck, care este bine cunoscut în Republica Moldova. Mai bine de 20 de ani el a propovăduit Evanghelia în ţara noastră prin diverse slujiri. Iniţial fratele a lucrat în Slavic Gospel Association, care desfăşura proiecte evanghelistice şi umanitare pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, continuîndu-şi apoi activitatea în cadrul Misiunii Biblice.

În tot acest timp Dumnezeu a pregătit terenul pentru slujirea pe care fratele urma să o facă în următorii ani. În anul 2007 prin voia lui Dumnezeu ia fiinţă o nouă organizaţie creştină. Întrucât scopul primordial al misiunii este de a duce sufletelor ce se află pe calea pierzării speranţa în Isus Crisos prin Cuvânt, fapte bune şi manifestare a dragostei, organizaţia a primit titlul “Purtătorii de speranţă. EST”.

Primul proiect al misiunii a fost acordarea suportului financiar pentru misionari, totodată, dându-le posibilitatea să organizeze şi să deasfăşoare diverse slujiri. “Am mulţi prieteni printre misionari. Ştiam, că din cauza lipsei de suport, mulţi dintre ei erau nevoiţi să-şi caute serviciu sau să plece peste hotare. De aceea, scopul nostru constă în acordarea suportului financiar şi spiritual predicatorilor, ca ei să poată să facă slujirea aici în Moldova, plantând biserici noi, propovăduind oamenilor Evanghelia, lucrând cu familiile sărace. Eram conştienţi de faptul, că ajutând misionarii devenim parte a răspândirii Veştii Bune”, spune Heinrich Beck.

Dumnezeu a binecuvântat din belşug această lucrare. Cu timpul au fost lansate şi alte proiecte. Actualmente misiunea îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul a două ţări – Republica Moldova şi Ucraina. În ţara noatsră “Purtătorii de speranţă.EST” în conlucrare cu Uniunea Bisericilor CEB oferă suport la 20 de misionari. Se desfăşoară o lucrare activă cu copiii orfani, familii sărace şi diverse proiecte evanghelistice.

Indiferent de direcţiile slujirii pe care o desfăşoară, misiunea “Purtătorii de speranţă. EST” urmăreşte un singur scop: evanghelizarea. “Acesta este scopul a ceea ce facem: prin predicare, prin fapte de milostenie să le spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, despre faptul, că Isus Cristos este Speranţa noastră, iar noi suntem doar purtătorii ei. Vrem ca prin faptele noastre cei din jur să-L vadă de Isus şi să simtă dragostea Lui. Pentru aceasta utilizăm diverse metode. Cel mai mult ne bucură, când prin această slujire oamenii vin la Domnul, când ochii trişti zâmbesc din nou, când cei lipsiţi de speranţă – primesc nădejdea. Pentru noi aceasta este cea mai mare binecuvântare”, a declarat fratele Heinrich Beck pentru redacţia noastră.

Fără îndoială, derularea tuturor proiectelor şi programelor misiunii nu ar fi fost posibilă fără suport financiar. De aceea, îi mulţumim Domnului pentru fraţii şi surorile din Germania, Elveţia, SUA şi Austria care jertfind, lărgesc Împărăţia lui Dumnezeu precum în Moldova, cât şi Ucraina. Ne rugăm, ca şi în continuare prin aceste slujiri oamenii să găsească adevărata Nădejde.