Educaţie

„Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”,

2Timotei 3: 17  

Principala instituţie de învăţământ din cadrul Uniunii BCEB este, fostul Colegiu Teologic Pedagogic, în prezent Universitatea “Divitia Gratiae”, care este localizată în or. Chişinău, str. Alexandru Hâjdeu 94. În instituţia de învăţământ funcţionează facultăţile: umătoarele programe de licenţă: Teologie Pastorală, Teologie şi Studii Interculturale (Misiune), Asistenţă Socială şi Business şi Administrare. De asemenea, în cadrul UDG sunt organizate programe de master în Teologie Aplicată (TCMI), Consiliere Spirituală şi Asistenţă Socială.

Studiile Interculturale se focalizează pe pregătirea slujitorilor şi a fondatorilor de noi biserici în ţările Asiei Centrale şi Caucaz (fostele republici sovietice). Programul de studii se desfăşoară în limbile română şi rusă. În cadrul diverselor programe de învăţământ se predau limbile engleză, arabă şi greaca veche.

Programele în domeniul slujirii pastorale, misiune şi sistenţă socială au fost acreditate de către Asociaţia de Acreditare Euro-Asiatică în 2006 şi au obţinut recunoaştere pe plan internaţional.

În colaborare cu Institutul Internaţional TCMI (Austria) se desfăşoară cursuri şi seminare de masterat (Master of Arts in Practical ministries, Master of Divinity).

Biblioteca Universtiţii “Divitia Gratiae” este una dintre cele mai mari biblioteci teologice din Republica Moldova. Aceasta conţine mai mult de 21 mii de volume în limbile română, rusă, engleză, cât şi alte limbi, de asemenea, şi unele publicaţii periodice în teologice.

Echipa de profesori este formată din specialişti înalt calificaţi în domeniul telologiei teoretice, slujirii practice, misiologie, istorie, filosofie, educaţie creştină, asistenţă socială, management şi economie. 

Pe lângă Universitate, în Uniune funcţionează câteva şcoli biblice de diverse niveluri. Planul de învăţământ în şcolile biblice în marea majoritate se desfăşoară prin programul cu frecvenţă redusă şi este destinat în mod special studenţilor care sunt deja implicaţi în slujire şi în viaţa bisericilor locale. Pe lângă disciplinele pastorale şi misionarism, în şcoli studenţii pot obţine studii muzicale, de asemenea, pregătire în lucrarea cu copiii şi tinerii.

Managementul general al instituţiilor de învăţământ este coordonat de către Consiliile de administraţie, care sunt aprobate de către Consiliul Uniunii. Educaţia spirituală, cât şi consilierea spirituală sun coordonate de către conducerea Uniunii în frunte cu episcopul.