Social

„Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El va răsplăti binefacerea.”

(Proverbe 19: 17)

Creştinii evanghelici baptişti tot timpul au manifestat credinţa lor prin acte de dragoste, milă şi compasiune. În acest scop, atât la nivel de biserică, cât şi la nivel de Uniune în mod constant se desfăşoară proiecte de ajutorare a săracilor, îngrijire a persoanelor în etate, orfanilor, văduvelor. Unul dintre aceste proiecte este casa milei „Tabita”, care se află în satul Iablona, raionul Glodeni. Actualmente circa 40 de persoane de vârsta a treia, rămași fără adăpost, şi-au găsit refugiul în acest centru.

Datorită colaborării cu anumite misiuni internaţionale multe case de copii, adăposturi, şcoli secundare au fost reconstruite şi renovate. Multe familii creştine au luat decizia de a adopa copii, care au rămas fără îngrijire după ce unele orfelinate au fost închise.

Credincioşii, de asemenea, se implică activ în ajutorarea persoanelor dependente de droguri şi alcool. În Republica Moldova funcţionează câteva centre de reabilitare, datorită cărora, multe persoane dependente au putut fi eliberaţi de aceste vicii şi au început o viaţă nouă cu Domnul.

Nu sunt uitaţi nici cei care se află în instituţiile penitenciare. Prin „Slujirea în penitenciare”, mulţi dintre cei ce se află după gratii, au putut auzi despre Domnul Isus şi să se pocăiască nu doar faţă de stat, dar şi faţă de Domnul. În unele penitenciare au fost deschise camere speciale de rugăciune, unde se găsesc Biblii şi literatură creştină.

Caritatea, ca o manifestare a dragostei lui Dumnezeu pentru oameni, este practicată de către creştini şi la nivel individual. Credincioşii vizitează oamenii bolnavi şi singuri, îi ajută pe cei care sunt în nevoie, împart haine şi alimente cu cei care duc lipsă.

Şi fac toate acestea fără a aştepta ceva în schimb şi cu dăruire, amintindu-şi cuvintele Domnului: „Adevărat vă spun că, oridecâteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut”, Matei 25: 40.