Conducerea UBCEB

Nicolai Vozian,  episcop al Uniunii Bisericilor CEB din Republica Moldova

Nicolai Vozian s-a născut la 19 septembrie 1963 în localitatea Crocmaz, raionul Ştefan-Vodă. Părinţii fratelui Nicolai, fiind credincioşi, din copilărie l-au crescut în învăţătura Domnului. La 7 aprilie, 1991, l-a primit pe Cristos ca Mântuitor personal şi în acelaşi an a încheiat legământ cu Domnul prin apa botezului la biserica „Betel”, or. Chişinău. În anul 1993 a început să lucreze pentru Domnul în calitate de predicator, iar doi ani mai târziu a fost ordinat la slujirea de diacon.

În 1997 biserica a binecuvântat fratele să conducă un grup de studiu Biblic în sectorul Ciocana, or. Chişinău. Dumnezeu a binecuvântat munca fratelui Nicolai şi în 1999 în baza acestui grup a fost deschisă biserica „Betania”. La 14 mai, anul 2000 Nicolai Vozian a fost ordinat la slujirea de pastor.

În anul 2005 este ales ca pastor responsabil pe regiunea Chişinău. Din anul 2009 – la slujirea de secretar executiv al Uniunii BisericilorCreștine Evanghelice Baptiste.

Educaţia spirituală şi-a format-o la colegiul Biblic „Harul” din or. Chişinău. În perioada anilor 2003-2009 îşi face studiile la facultatea de istorie la Universitatea Pedagogică de Stat. Nicolai Vozian este căsătorit. Împreună cu soţia Elena Vozian au crescut doi băieţi şi o fată.

 

Ion Miron, secretar executiv al Uniunii Bisericilor CEB din Republica Moldova 

Ion Miron s-a născut pe 13 iulie 1969 în s. Obreja Veche raionul Făleşti în familia lui Vasile şi Nadejda Miron. În 1981 a primit pe Domnul Isus ca Domn şi mântuitor al lui personal. După ce a absolvit şcoala medie din s. Obreja Veche, a mers la şcoala de meserii şi a învăţat de tâmplar în oraşul Bălţi.

În primăvara anului 1987 a încheiat legământul cu Domnul Isus prin apa botezului în biserica Baptistă „Betania” din or. Bălţi. După serviciu militar, s-a reîntors în biserica „Betania” din oraşul Bălţi şi s-a implicat activ într-un grup de tineri ce aveau ca scop vizitarea bisericilor de la ţară şi încurajarea lor în viaţa de credinţă. În biserica „Betania” a primit chemarea la slujire.

În anii 1990-1994, prin recomandarea bisericii „Betania” şi a fraţilor din Conducerea Uniunii, a făcut studiile la Institutul Teologic de grad Universitar din or. Bucureşti, România. După absolvirea Institutului, a mers la Teleneşti şi a început lucrarea de plantare a unei biserici. Dumnezeu l-a binecuvântat în slujire şi împreună cu biserica din Teleneşti au plantat alte cinci biserici din raionul Teleneşti.

Din 1994-2013 a predat cursul de Introducere în Vechiul Testament (VT) la Colegiul Teologic Pedagogic din or. Chişinău. Pe 4 mai 1997 a fost ordinat la slujirea de pastor. Paralel cu slujirea pastorală, a făcut studiile de master cu frecvenţă redusă la „Cincinati Bible Colege & Seminary” din Statele Unite. Începând cu anul 2001 a slujit în cadrul Uniunii în diferite slujiri cum ar fi: responsabil pe regiunea de centru, secretar executiv şi episcop.

Ion Miron s-a căsătorit pe 9 iunie 1996 cu soţia sa Valentina. Dumnezeu i-a binecuvântat cu cinci copii, trei fiice şi doi fii.

 


Serghei Ivanovici Ghermanov, episcop-asistent al Uniunii Bisericilor CEB din Republica Moldova

Serghei Ivanovici Ghermanov- s-a născut în 1974 în satul Valea-Perjei, cartierul Taraclia, într-o familie unde părinți erau credincioși. În anul 1992, în timp ce studia la o școală profesională din orașul Tiraspol, fratele l-a acceptat pe Domnul ca pe un Mântuitor personal și a intrat într-un legământ cu El prin botezul cu apă.

Din 1994 până în 1998, fratele Serghei Ivanovici a studiat la Universitatea Creștină “Emanuel” (Oradea, România).

După ce s-a întors de la școală ,în 1999, a început slujirea misionară în satul Parcani din regiunea Transnistreană, în același timp, fiind și liderul tineretului bisericii din Tiraspol.

În anul 2001, a fost ordinat ca diacon în biserica din Tiraspol, iar un an mai târziu, s-a mutat la Chișinău și a început să predea la Colegiul Teologic-Pedagogic. (Universitatea “Divitia Gratiae”)

Din 2002 lucrează în organizația de caritate “Life and Hope”, al cărei scop este de a oferi asistență pacienților oncologici. În același an, fratele Serghei Ghermanov a intrat în programul de masterat la TSM International Institute (Austria), pe care l-a finalizat cu succes în 2008.

În 2006, a fost ordinat ca pastor în biserica  “Betania” din Chișinău. În prezent, Serghei lucrează ca profesor la Universitatea “Divitia Gratiae” din Chișinău și este unul dintre pastorii bisericii din Cricova.

Serghei Ivanovici este căsătorit. Împreună cu soția sa, Elena, educă patru copii: Daniel, Corina, Alina și Delia.

La cel de-al 33-lea Congres al Baptiștilor Creștini Evanghelici din Moldova, Serghei Germanov a fost ales Episcop asistent al Uniunii Bisericilor din CEB.