Binecuvântată pentru a binecuvânta

919 vizualizari

                                                          Binecuvântată pentru a binecuvânta

           Trăim într-o lume a nesiguranţei, în care nimic nu mai este la locul său, într-o societate care pare a-şi fi pierdut orice punct de sprijin, într-o epocă ce idolatrizează ştiinţa, într-o vreme în care valorile sunt în continuă schimbare, într-un veac în care lipsa unui scop precis a devenit un stil de viaţă, într-un mediu în care suntem înconjuraţi de oameni apăsaţi, îndureraţi, suferinzi şi deznădăjduiţi. Lumea noastră este una în care se încearcă negarea diferenţelor dintre bărbat şi femeie, în contextul unei acerbe afirmări de sine, creându-se un context în care atât bărbaţii cât şi femeile uită că au fost creaţi ca să se completeze unul pe altul, nu să fie în competiţie, o societate în care divorţul, familiile cu un singur părinte şi delicvenţa juvenilă sunt în continuă creştere.

           Neafectat de toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne la fel de actual şi adevărat ca altădată. În asemenea circumstanţe, îndemnul pe care Apostolul Pavel l-a dat ucenicului său Timotei cu mai mult de două milenii în urmă pare mai actual ca niciodată: „Şi ce ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii”  (2 Timotei 2.2).

            Noi astăzi suntem ceea ce suntem, pentru că am avut în faţa noastră exemplul premergătorilor noştri, oameni ai credinţei care au trăit adevărul şi ni l-au transmis. La rândul nostru, noi suntem chemate să facem acelaşi lucru, încredinţând la oameni de încredere valorile care ne-au fost transmise iar aceştia, la rândul lor, au datoria morală de a le transmite mai departe. Această atmosferă generală a timpurilor noastre, caracterizată de un flux al circumstanţelor ce par a fi dezlănţuite într-o furtună continuă de agitaţie şi derutare, se pare că a făcut ca biserica  să piardă  viziunea pentru multiplicare. Dorim atât de mult ca astăzi, mai mult ca altă dată, biserica să-şi amintească nobila sa chemare.

            Esenţa lucrării cu femeile constă în echiparea eficientă a femeilor pentru a deveni ucenice mature în Hristos, dezvoltarea caracterului lor creştin şi a abilităţilor de a sluji altora, pentru ca în final Numele Domnului să fie glorificat. Femeile, ca parte a trupului lui Hristos, sunt hăruite cu daruri spirituale şi sunt chemate să slujească altor femei, astfel încât Trupul lui Hristos să fie zidit în dragoste, prin ceea ce dă fiecare mădular (Ef. 4.16). Aceasta este o investiţie cu valoare eternă. La nivel de fiecare biserică dorim ca lucrarea surorilor să fie acea ţesătură fină, de calitate, necesară, de ajutor, care să se împletească cu alte slujiri, să aducă prospeţime, înviorare, zidire, sănătate  şi întărire a trupului lui Hristos.

 Dumnezeu ne-a creat  femei, iar acest lucru este minunat. Ne-a creat unice, speciale, cu intuiţie, sensibilitate, fragilitate, cu simţul frumosului şi al creativităţii, cu daruri şi talente, oportunităţi, cu capacitatea de a încuraja, mângâia, de a fi alături de cel lipsit şi în suferinţă. Mai mult ca atât, Dumnezeu a pus în noi la fel ca şi în bărbaţi sentimentul acut al eternităţii. Ca femei, gustăm împlinirea şi devenim purtătoare de binecuvântare pentru cei din jurul nostru atunci când alegem să ne împlinim rolul pe care Dumnezeu L-a menit pentru noi la Creaţie.

             Dorim ca fiecare femeie din orice biserică din ţară, în conformitate cu Coloseni 1:10-12, înainte de a se implica în a face ceva în lucrare, să aibă o viaţă care să-L onoreze pe Domnul: “Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcut în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu: întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie, mulţămind Tatălui care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinților în lumină.”

 Astfel, scopul nostru este ca fiecare membră a bisericii:

  • să Îl descopere pe Dumnezeu în mod personal;
  • să trăiască o viaţa de credinţă fundamentata în Cuvânt şi care să reflecte plinătatea Duhului Sfânt;
  • să îşi identifice şi să-şi folosească darurile spirituale cu care a fost înzestrata;
  • sa fie un exemplu demn de urmat în familie, biserica si la locul de munca.

           Haideţi scumpe femei creştine, (chiar dacă cineva este deznădăjduită, frustrată, îngrijorată, împovărată, frământată, rănită, părăsită ) să ne ancorăm în Cuvântul Său, să trăim o viaţă de credinţă autentică, căci doar umblând cu El putem avea o viaţă plină de realizări, de har şi binecuvântări şi nu uita: eşti binecuvântată pentru a binecuvânta!

 Eugenia Podoleanu – Coordonatoarea Departamentului femeilor UBCEB RM

You may also like...