Rugăciune,  Ziua mondială de rugăciune

5 noiembrie 2012

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE RUGĂCIUNE

5 noiembrie 2012

În pas cu Duhul  prin BUCURIE ca roadă  a Duhului Sfânt

 

Departamentul Femeilor din Alianţa Mondială Baptistă (BWA) este compus din şapte uniuni continentale şi reprezintă 235 de organizaţii mondiale ale femeilor din 136 de ţări. Programul pentru 5 noiembrie 2012 a fost pregătit de femeile creştine baptiste din Uniunea Femeilor Baptiste din Asia.

În pas cu Duhul  prin BUCURIE ca roadă a Duhului Sfânt

În data de 5 noiembrie, femeile baptiste din toată lumea se vor întâlni să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, să se roage pentru ca lumea în care trăim să fie câştigată pentru Hristos. Anul acesta ne vom concentra atenţia asupra BUCURIEI ca roadă a Duhului Sfânt.

În Biblie există multe texte care ne ajută să înţelegem cuvântul bucurie. De exemplu, magii nu au mai putut de bucurie când au văzut  steaua care arăta  locul unde se afla Domnul Isus (Matei 2:10).

În Romani 14:17 citim că Împărăţia lui Dumnezeu este „neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”. „Roada Duhului este dragostea, bucuria…“ (Galateni 5:22).

 

Cum pot fi pline de bucurie şi cum pot cunoaşte Împărăţia lui Dumnezeu femeile şi copiii din Asia când se confruntă cu următoarele situaţii:

 • Aproximativ 900 de milioane din săracii lumii (care supravieţuiesc cu echivalentul a mai puţin de un dolar pe zi) trăiesc în Asia, iar femeile reprezintă două treimi din săracii Asiei.

 

 • Femeile din ţările Asiei unde este război fac mari eforturi ca să ţină familiile împreună şi să aibă grijă de cei răniţi.
 • Cel puţin una din trei femei din Asia este bătută sau abuzată într-un fel sau altul.
 • Se estimează că în Asia de sud-est 3,5 milioane de persoane sunt infectate cu SIDA şi 33 la sută dintre  acestea sunt femei.

 

Informaţiile de mai sus, preluate din statisticile Organizaţiei Naţiunilor Unite, sunt alarmante. Ce pot face femeile baptiste din lume pentru a le ajuta pe aceste femei din Asia să cunoască bucuria magilor şi să ştie că Împărăţia lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt?

Tu te poţi alătura altor surori ca să studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu, să vă rugaţi, să dăruiţi şi să învăţaţi de la surorile noastre din Asia cum puteţi fi umplute de bucurie ca apoi să împărtăşiţi altora bucuria şi dragostea lui Isus Hristos.

Patsy Davis, director executiv Departamentul Femeilor din Alianţa Mondială Baptistă

În pas cu Duhul –  Salutul preşedintei Departamentului

Femeilor din Alianţa Mondială Baptistă

Dragile mele surori,

Vă salut cu multă bucurie în această zi de rugăciune în care noi, femeile din întreaga lume, ne rugăm pentru cauze comune de misiune. Tema acestei zile este „În pas cu Duhul – bucuria!“ şi am multe gânduri în acest sens. Bucuria este parte componentă a mesajului Evangheliei, chiar de la venirea Domnului Isus în lumea noastră. În Luca 2:10 îngerul le-a spus păstorilor: “Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul”.

Oamenii care au crezut în Domnul Isus şi L-au primit ca Domn şi Mântuitor au experimentat naşterea din nou: aceasta este lucrarea Duhului Sfânt şi bucuria face  parte din această experienţă. Păcatele ne sunt iertate. Prin harul lui Dumnezeu omul poate  să  intre într-o relaţie  cu  Dumnezeu prin credinţa în El şi astfel bucuria inundă fiinţa celor mântuiţi. Bucuria  este expresia încrederii bazate pe dragostea lui Dumnezeu arătată în Domnul Isus. Doresc să vă dau o definiţie a bucuriei. „Bucuria este dovada prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.” Dacă Isus trăieşte în voi, atunci sunteţi umplute cu Duhul lui Dumnezeu, iar bucuria este parte a roadei Duhului Sfânt.

Să nu confundăm fericirea cu bucuria. Cuvintele „bucuria” şi “a se bucura” apar de vreo 330 de ori în Biblie, dar cuvântul “fericire” numai de 30 de ori. Fericirea depinde de situaţii favorabile, de împrejurări potrivite, dar bucuria este o stare lăuntrică.

Cu 12 luni înainte de a trece la Domnul, mama mea a  fost  diagnosticată cu  cancer.  În  timpul acestor 360 de zile ea a scris aproape zilnic câte o scrisoare Domnului într-un caiet. Într-o zi, a scris pe prima pagină a caietului titlul pentru toate aceste scrisori, şi anume, „O, ce bucurie!“  Pentru noi, copiii şi familia, acest caiet a rămas o sursă de inspiraţie. Ea se apropia de sfârşitul zilelor pe acest pământ, dar „prezenţa lui Dumnezeu“ era atât de evidentă în viaţa ei încât bucuria era reală în toate gândurile ei. Rugăciunea mea pentru voi este ca bucuria, care se află în Domnul Isus Hristos, să fie reală în viaţa de fiecare zi, timp ce umblaţi în pas cu Duhul.

 

Nu  toţi din Asia au auzit Cuvântul Domnului

Domnul Isus Hristos a atins inimile femeilor baptiste din Asia cu dorinţa fierbinte de împăcare şi adâncire a legăturilor noastre spirituale, care a avut ca rezultat organizarea Uniunii femeilor baptiste din Asia, care este a 5-a Uniune continentală a departamentului femeilor Alianţei Mondiale Baptiste (BWA).

Din uniunea noastră fac parte 19 ţări din Asia şi uniunea are 35 de filiale.

Asia este cel mai întins continent de pe Pământ si de asemenea, cel mai populat. Suprafaţa sa constituie 8,7% din suprafaţa totală a Terrei şi aproape 30% din uscatul acesteia. Dintre caracteristicile semnificative ale Asiei amintim cei mai înalţi munţi din lume, munţii Himalaya, cu vârful Everest (8.848 m) din Nepal, şi cele mai populate ţări din lume, China şi India. În Asia există rase şi culturi diferite chiar într-o singură ţară (de exemplu în China trăiesc 55 de grupuri etnice). Noi, femeile baptiste, preţuim aceste deosebiri şi nu ne poticnim de ele.

Cea mai mare parte din Asia se află în aşa-numita „fereastră 10/40“ (teritoriul cuprins între paralelele 10 şi 40). Această expresie a fost inventată de Luis Bush şi cuprinde regiunea cea mai puţin evanghelizată a planetei şi unde trăiesc aproximativ 2 milioane de oameni. În ţările Asiei situate între aceste 2 paralele traiesc cei mai multi musulmani, hinduşi, budişti din lume. Ţările din fereastra 10/40 nu numai că sunt cel mai puţin evanghelizate, dar sunt şi cele mai sărace. Multe popoare din Asia suferă de sărăcie, războaie, dezastre naturale, discriminare, opresiune, SIDA şi abuzuri împotriva femeilor şi a copiilor. Noi, femeile baptiste, dorim să ne arătăm nu doar preocuparea şi dragostea profundă pentru aceste victime, ci şi să le ducem mesajul crucii şi al Învierii Domnului Hristos astfel încât tot mai mulţi oameni să ajungă să-şi trăiască viaţa aici pe pământ având nădejdea şi bucuria vieţii veşnice.

Potrivit cu Galateni 5:22-23, când umblăm zilnic „în  pas  cu Duhul“, Duhul Sfânt va rodi în noi. El rodeşte bucurie atunci când slujim Domnului,  mărturisim  şi ne rugăm fără încetare, ştiind că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Adevărata bucurie a creştinului este Dumnezeu (Psalmul 43:4). Domnul Isus a afirmat: „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11). Voia Lui este pentru bucuria noastră şi pe masură ce pătrunde sufletele noastre, această bucurie va fi evidentă în slujirea noastră.

Să umblăm în pas cu Dumnezeu în fiecare zi a vieţilor noastre şi să aşteptăm cu bucurie întâlnirea cu Domnul Isus. Aceasta va fi culmea bucuriei noastre! Fie ca bucuria Duhului să vă copleşească inimile în timp ce studiaţi Scriptura, vă rugaţi şi dăruiţi pentru ca oamenii să-L cunoască pe Domnul nostru.

( Sook Jae Lee [Suc Jai Lii], preşedinta Uniunii Femeilor Baptiste din Asia.)

Studiul biblic N1

Introducere

„Roada Duhului poate fi asemănată cu un diamant cu multe faţete. Împreună acestea constituie giuvaierul, dar fiecare faţetă ajută la reflectarea adevăratei splendori şi străluciri a pietrei preţioase. Bucuria este una din aceste faţete şi reflectă strălucirea giuvaierului.“ (Harpers  Study Bible )

Bucuria apare a doua în lista din Galateni 5:22 şi, prin urmare, este o faţetă importantă a roadei pe care Duhul Sfânt o produce în viaţa credinciosilor.

Ce este bucuria?

●Bucuria înseamnă o fericire deplină ca urmare a unei coordonări fără greş a simţămintelor, emoţiilor şi percepţiilor spirituale”.

● În Biblie, bucuria este definită ca un atribut al dumnezeirii, o caracteristică divină (Psalmul 104:31). Dumnezeu S-a bucurat de tot ce a creat:„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune”.  „Domnul ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele” (1 Timotei 6:17), dar de asemenea doreşte să le folosim pentru a-I sluji Lui.

●De asemenea, bucuria este definită ca „semnul sigur al prezenţei lui Dumnezeu” (Leon Bloy, poet şi romancier francez).„Înaintea feţei Lui sunt bucurii nespuse.” (Psalmul 16:11).

●Bucuria care îşi are originea în Dumnezeu este adevărata bucurie. Faptul că Dumnezeu deţine controlul asupra tuturor circumstanţelor vieţii ne dă putere să  întâmpinăm fiecare zi cu optimism. Nimic nu ne poate fura bucuria deoarece ştim că Domnul este de partea noastra chiar şi în încercări şi greutăţi. (Ioan 16:20-22)

●“Bucuria Domnului este tăria noastră.“(Neemia 8:10)

●Domnul Isus doreşte ca bucuria Lui să ramână în noi şi aceasta să fie deplină (Ioan 15:11).

●Această bucurie de a merge pe urmele Domnului Isus vine de la Duhul Sfânt (1 Tesaloniceni 1:6, Romani 14:17).

Sinonime: veselie, desfătare, mângâiere, mulţumire, plăcere, satisfacţie. O stare de a fi care le întrece pe toate celelalte, exprimată cel mai bine ca exaltare, beatitudine.

Bucuria şi fericirea

● Deşi unii spun că bucuria şi fericirea sunt sinonime, acestea sunt totuşi distincte.

●Fericirea este dependentă în mare parte de circumstanţele exterioare (de exemplu de sănătate, prietenie adevărată, succes la examene, promovări la slujbă, cartier liniştit etc.), însă toate acestea sunt trecătoare. Pe de altă parte, bucuria este profundă, înlăuntrul nostru, de lungă durată, produsă de Duhul Sfânt.

● Fericirea este ceva exterior, de scurtă durată şi controlată de factori externi. Bucuria, pe de altă parte, este profundă, durabilă, este ceva interior, controlat de Duhul Sfânt.

Domnul Isus a fost un„om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa” (Isaia 53:1), dar pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea şi a dispreţuit ruşinea (Evrei 12:2).

El a suferit crucea pentru bucuria de a ne mântui. În Fapte 16:22-26 citim că Pavel şi Sila au fost dezbrăcaţi, bătuţi cu mutle lovituri şi aruncaţi în temniţă, iar temnicerul le-a pus picioarele în butuci. Cu toată durerea de care au avut parte, ei s-au rugat şi au cântat cântări de laudă lui Dumnezeu.

 Sursa bucuriei

Dumnezeu doreşte să găsim bucuria şi s-o experimentăm, dar El doreşte să o găsim în locurile potrivite. Aşa cum arată Pavel în Galateni 5:17-21, nu trebuie să găsim bucuria în locuri greşite, ci în viaţa trăită prin Duhul Sfânt. Când trăim prin Duhul suntem călăuziţi de Duhul şi El rodeşte în noi roada Sa. (Galateni 5:22-23)

Dacă dorim ca roada Duhului (care include bucuria) să se dezvolte în viaţa noastră trebuie să recunoaştem că toate aceste caracteristici sau calităţi se găsesc în persoana Domnului Isus Hristos. Prin urmare, vieţile noastre trebuie să fie strâns unite cu viaţa Lui. Noi trebuie să rămânem în Isus Hristos şi seva de viaţă din El, care este adevărata Viţă, va curge prin noi, mlădiţele Lui (Ioan 15:4, 5, 11).  În Epistola sa către Filipeni, apostolul Pavel s-a concentrat asupra unei vieţi al cărui centru este Hristos. Noi trebuie să iubim, să ascultăm, să ne aducem aminte şi să Îl urmăm. Supuneţi-vă controlului Duhului Sfânt şi veţi fi tot mai asemănătoare cu Hristos prin roada Duhului (Ioan15:10-11). Când a afirmat: „V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11), Domnul Isus ne-a arătat că sursa bucuriei este El Însuşi.

Secretul constă în a ne aduce aminte de porunca Stăpânului: „Bucuraţi-vă  şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri“ (Matei 45:12; Luca 6:23).

Bucuria vine de la Isus

La naşterea Domnului Isus, îngerul le-a spus păstorilor: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul” (Luca 2:10). Observaţi că el a spus „pentru tot norodul“, adică pentru toţi oamenii. „Oriunde mergea Isus, bucuria era şi ea prezentă” (Mike McIntosh). Într-adevăr  aşa a fost! Acest fapt a fost evident când El a slujit oamenilor, în timpul vieţii Sale pământeşti.

Bucuria a fost prezentă:

ü La nunta din Cana (Ioan 2:1-2).

ü La mormântul lui Lazăr, când Domnul Isus l-a înviat (Ioan 11:43).

ü Când leprosul s-a întors şi I-a mulţumit pentru vindecare (Luca 17:15-16).

ü Când femeia prinsă în preacurvie a fost iertată de păcatul ei (Ioan 8:11).

ü Când băieţelul şi-a dat hrana sa pentru ca Isus să hrănească mulţimea (Ioan 6:9).

ü Când au adus nişte copilaşi la Isus şi El i-a luat în braţe (Marcu 10:13-16).

ü Când orbii îşi căpătau vederea, şchiopii umblau şi surzii auzeau (Matei 11:5).

ü Când Isus a potolit furtuna (Marcu 4:39).

ü Când Zacheu a fost iertat (Luca 19:8-10).

ü Când Isus a înviat din morţi şi S-a arătat femeilor şi mai târziu şi celorlalţi (Matei 28:8-10; Luca 24:36-41).

 

Isus răspândea bucurie

Domnul Isus Se deosebea de cei din vremea Lui, căci Dumnezeu L-a uns cu untdelemn de bucurie, mai presus de ceilalţi (Evrei 1:9). Cea mai mare valoare a vieţii este Domnul Isus Hristos. Indiferent ce s-ar întâmpla trebuie să ne ţinem strâns de El, să facem din El sursa vieţii şi bucuriei noastre.

Bucuria vine de la alţii (Filipeni 2:3-4). Apostolul Pavel ne îndeamnă: „Faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.” (Filipeni2:2) Cu cât ne preocupăm de noi înşine, cu atât bucuria noastră scade! Ne comparăm cu alţii şi vedem că ei au mai mult decât noi. Însă când ne îngrijim de alţii şi le împlinim nevoile, bucuria noastră devine reală (Galateni 6:9).

Isus este modelul pentru viaţa şi slujirea creştină pentru că El S-a gândit mai întâi la alţii, nu la Sine şi Şi-a dat viaţa ca să ne mântuiască.

Umblăm noi după foloasele altora sau numai după foloasele noastre? (Filipeni 2:19-21)

Bucuria vine de la tine

   (Filipeni 4:11-12). Secretul bucuriei lui Pavel a fost mulţumirea. Indiferent în ce împrejurări s-a aflat, el a fost mulţumit. Când a dus lipsă şi când a avut din belşug, când a fost flămând şi când a fost sătul, bogat sau sărac, el a fost mulţumit şi plin de bucurie (1 Timotei 6:6-8,17-19). Suntem mulţumite cu ce avem sau dorim ca Dumnezeu să ne facă să trăim în lux? Dumnezeu doreşte să ne bucurăm de darurile Sale şi să le folosim pentru binele altora. Ne rugăm doar pentru puţin mai mult în ce priveşte banii, timpul, prietenii sau locul de muncă? Ce facem atunci când primim acel „puţin mai mult”: suntem mulţumiţi sau dorim doar puţin mai mult de atât? (Evrei 13:5)

Când scopul nostru în viaţă devine păstrarea în locul dăruirii, atunci pierdem bucuria mulţumirii. Putem fi cele mai mulţumite când suntem recunoscătoare pentru ce primim, mulţumite cu ce avem şi generoase faţă de oamenii în nevoie. Strângem doar pentru noi sau găsim bucurie în a face bucurie altora? Pentru a umbla în pas cu Duhul prin bucurie, să ne amintim că bucuria vine de la Isus, de la alţii şi de la propria persoană.

Studiul biblic N2 – În pas cu Duhul prin „bucuria de a sluji” înltora!

Introducere

Vorbind despre slujire, Domnul Isus a spus: „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Matei 20:28). În altă parte, Isus afirmă despre Sine: „Iată, Eu sunt printre voi ca unul care slujeşte” (Luca 22:27). Nici cel mai neînsemnat serviciu făcut celor mai mici slujitori ai Domnului Isus nu va rămâne nerăsplătit. (Matei 10:22)

Atât în Vechiul şi Noul Testament, cât şi în istoria bisericii, întâlnim femei care au găsit bucurie în slujire.

 

 Femei din Vechiul Testament

Debora – în slujba lui Dumnezeu ca o mamă în Israel (Judecătorii 4:4)

Debora este prezentată ca prorociţă şi soţia lui Lapidot. A fost o gospodină şi răspunzătoare de multe treburi ale casei. Debora a fost şi judecătoare în Israel (Judecătorii 4:4-5). În viaţa Deborei se vede bucuria de a-şi sluji soţul, casa şi poporul Domnului, pentru că era înţeleaptă, dreaptă şi cumpătată.

Când duşmanul a atacat ţara, Debora a înţeles şi a dorit să facă voia Domnului, cu credinţă şi curaj. Ea s-a dus la luptă împreună cu Barac, căpetenia oştirii, fără să se înspăimânte, căci a avut credinţă în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui. Barac şi Debora vor cânta laude Domnului pentru biruinţă. Ea s-a ridicat ca o mamă în Israel (Judecatori 5:7), pentru că o mamă înţelege care sunt responsabilităţile înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu şi doreşte să slujească „cu bucurie”. După această biruintă, ţara a avut odihnă 40 de ani.          (Judecători 5:31)

Estera – O tânără orfană iudeică a ajuns împărăteasa Persiei (Estera 2:5-18)

Estera a fost crescută de vărul ei Mardoheu şi, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a ajuns împărăteasa Persiei. Când poporul lor a fost ameninţat cu nimicirea, Mardoheu i-a spus Esterei: „Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” (Estera 4:14). Estera a hotărât un post pentru ea, slujnicele ei, Mardoheu şi poporul ei. A cerut Domnului să îi dea trecere înaintea împăratului cu cererea ei, chiar dacă ar trebui să moară (Estera 4:16). Nici o altă regină din istorie nu a fost atât de dornică să se jertfească pentru salvarea poporului ei. Cererea ei a plăcut împăratului şi a fost ascultată. Domnul a dat biruinţa, care a fost sărbătorită şi sărbătoarea PURIM se ţine până azi. Iudeii şi-au trimis daruri unii altora şi au dat daruri săracilor (Estera 9:20-22).

Bucuria de a sluji – Înţelegi că Dumnezeu te-a pus în locul în care eşti şi că nu eşti acolo la întâmplare? Slujeşti cu bucurie Domnului, chiar în poziţia în care te găseşti?

Femei din Noul Testament

 Maria – Mama Domnului Isus, iată cu adevărat roaba Domnului.

Maria a fost o femeie supusă, despre care citim în Matei 1:18-25, Luca 1:26-80 şi Ioan 19:25-27. Maria a fost o fată dintr-o familie săracă din Galilea. Ea a fost aleasă dintre toate tinerele de pe vremea ei să fie mama care să-L poarte, să-L nască şi să-L crească pe Fiul lui Dumnezeu.

Ca tânără fată, Maria a fost gata să primească mesajul îngerului Gavril din partea lui Dumnezeu: „Vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus“ (Luca 1:31). Cu teamă şi cu îngrijorare, ea a întrebat: „Dar cum se va face aceasta, căci eu sunt fecioară?” După ce primeşte răspuns din partea îngerului, ea îl acceptă cu credinţă în Dumnezeu şi spune: „Iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale” (Luca 1:38). Maria a dat dovadă de credinţă şi smerenie şi arată că a înţeles ce înseamnă să slujeşti Domnului cu toată fiinţa.

Maria a slujit nu doar poporului ei, ci tuturor popoarelor, fiind purtătoarea Fiului lui Dumnezeu, care este Mântuitorul lumii. Maria a îndeplinit această slujbă cu marea bucurie a smereniei. „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit la starea smerită a roabei Sale. (Luca 1:47-48)

Lidia – intraţi şi rămâneţi în casa mea – slujire prin ospitalitate

Lidia a rămas în istoria creştinismului ca fiind prima persoană care L-a primit pe Domnul Isus şi botezul în Europa, o femeie dintre neamuri, cap de familie şi vânzătoare de purpură. Citim că ea era o femeie temătoare de Dumnezeu. Ea „ne-a silit să intrăm în casa ei”, scrie doctorul Luca în Fapte 16:14-40.

Domnul i-a deschis inima să primească cuvintele Evangheliei şi ea şi-a deschis casa pentru a primi echipa apostolilor Domnului Isus. După ieşirea din închisoarea din Filipi, apostolul Pavel, Sila, doctorul Luca se întorc în casa primitoare a Lidiei ca să-i mângâie şi să-i încurajeze pe fraţii de credinţă înainte de a-şi continua călătoria misionară.

Inima Lidiei este deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu, deschisă să primească pe slujitorii Cuvântului în casa ei şi nu lasă ca lucrul ei de vânzătoare sau proprietară a magazinului care vinde purpură, un material scump, să o

împiedice să slujească Domnului. Ea slujeşte cu bucurie prin ospitalitatea arătată în repetate rânduri şi rămâne un exemplu de slujire.

Femei din istoria contemporană a Bisericii

Doctor Mercy Jeyaraja Rao – Bucuria de a sluji prin învăţarea altora şi conducere

Mercy s-a născut într-o familie creştină din India şi a început să slujească Domnului de la vârsta de 17 ani. Ca învăţătoare de Biblie a predat femeilor şi copiilor din oraşul ei. Mai târziu, a ajuns directoarea şcolii şi director general al altor şcoli. La început, şcoala avea doar 70 de elevi, dar numărul a crescut la 5.000 de elevi în 3 şcoli. Şcolile care erau sub direcţia ei, au excelat din punct de vedere academic, al disciplinei stricte şi au atras părinţi care doreau să-şi trimită copiii la o şcoală folositoare. Diplomele lui Mercy s-au acumulat în artă, educaţie, doctorat în slujire, doctorat în Biblie şi doctorat de onoare în teologie.

Studenţii ei „s-au sculat şi au numit-o fericită”. În iulie 2010, foştii ei studenţi, care trăiesc în 40 de ţări, s-au strâns să sărbătorească cea de-a optzecea zi de naştere. Mercy a slujit 48 de ani ca profesoară. Prin zâmbetul ei fermecător, împreună cu deprinderile ei de comunicare şi o cunoaştere foarte bună a limbii, Mercy a motivat, încurajat şi călăuzit femei nu doar din Asia şi din alte reiguni ale lumii. Pentru Mercy „bucuria Domnului a fost tăria ei” (Neemia 8:10).  Ea a spus:„Fiecare femeie are o moştenire, dată mai întâi unei femei, după învierea Domnului, care i-a zis: „Du-te… şi spune-le” (Ioan 20:17b). Iubeşte Cuvântul. Găseşte în El femei care L-au iubit şi L-au ascultat şi au făcut schimbări în lume. TU poţi FI FEMEIA ACEEA, indiferent dacă faci parte dintr-o biserică mare sau dintr-o biserică mică. Mulţumeşte Domnului că eşti o femeie pe care El o cheamă pentru o vreme ca aceasta ca să împărtăşească altora vestea minunată a lui Isus şi a dragostei Lui. Există bucurie şi în lucrări mici şi în cele mari. Fiecare femeie are ocazia să lase o moştenire aşa cum au lăsat femeile Bibliei. La 82 de ani, rugăciunea mea este să aduc dragoste şi bucurie celor îndureraţi. Dorinţa mea este ca femeile creştine din toată lumea să se închine, să mărturisească şi să câştige oameni pentru Hristos.”

GHID DE RUGĂCIUNE 2012

                    Uniunea Femeilor Baptiste din  Africa

 1. 1.    Să mulţumim Domnului pentru mântuirea sufletelor din Africa şi să ne rugăm pentru creşterea lor spirituală.
 2. 2.    Să ne rugăm pentru iertarea păcatelor noastre: perversiuni sexuale, lăcomia după lucruri materiale, nepotrivirea între ceea ce vestim şi ceea ce facem.
 3. 3.    Să ne rugăm pentru noul comitet executiv al surorilor, pentru înţelepciune, tărie şi putere în călătorii pentru vestirea Evangheliei.
 4. 4.    Conducerea Uniunii Bisericilor Baptiste din Africa şi pentru noul Secretar General.
 5. 5.    Pentru pace în Africa. Mutle guverne au fost răsturnate şi există revolte în multe ţări. Rugaţi-vă pentru protecţia Domnului în aceste vremuri nesigure.
 6. 6.    Rugaţi-vă pentru puterea economică şi stabilizarea situaţiei financiare a femeilor baptiste ca să fie bune ispravnice.

                                 Uniunea Femeilor Baptiste din  Asia

 1. 1.  Să ne rugăm pentru răspândirea Evangheliei şi a dragostei lui Dumnezeu printre femeile şi copiii din Asia pentru ca viaţa celor ce trăiesc în sărăcie, violenţă, discriminare, analfabetism, a copiilor abuzaţi şi a victimelor traficului de fiinţe umane să fie schimbată.
 2. 2.  Să ne rugăm pentru protecţia locuitorilor Asiei de calamităţi naturale, care provoacă anual mari pierderi atât de vieţi omeneşti, cât şi materiale.
 3. 3.  Pentru fiecare compartiment al Departamentului femeilor baptiste să aibă o  conducere competentă, resurse adecvate, unitate şi slujire eficientă pentru extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu.
 4. 4.  Să ne rugăm pentru femeile care au participat la conferinţa de pregătire a femeilor baptiste din 2011 ca să fie lidere mature şi eficiente în ţările din Asia.
 5. 5.  Să ne rugăm ca restricţiile impuse creştinilor în numeroase ţări din Asia să fie îndepărtate şi Evanghelia să se poată răspândi pretutindeni (Coreea de Nord, China, Myanmar, Pakistan).
  1. 6.    Să ne rugăm ca persoanele care reprezintă compartimentele de slujire din Departamentul femeilor baptiste să fie sănătoase spiritual şi fizic ca să-şi continue cu credincioşie slujirea.

Uniunea Femeilor Baptiste din  Marea  Caraibilor

 1. 1.    Să ne rugăm ca toate familiile din Caraibe să primească iertarea Domnului şi să aibă bucuria mântuirii.
 2. 2.    Să ne rugăm pentru femeile baptiste, ca ele să fie un instrument prin care bucuria Domnului să fie răspândită şi să ajute la reducerea depresiei şi a stresului excesiv din rândurile femeilor noastre.
 3. 3.    Să ne rugăm ca Domnul să ridice femei care să-L slujească şi să experimenteze bucuria chiar şi în mijlocul suferinţelor, şomajului, dezastrelor naturale, criticilor, invidiilor sau abuzurilor.
 4. 4.    Pentru femeile creştine, ca să dezvolte şi să fie dedicate relaţiilor de mentorare a altora, în special a tinerilor şi a celor nemântuiţi.
 5. 5.    Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea înţelepciune guvernelor din Marea Caraibilor, ca acestea să genereze locuri de muncă pentru ca mai mulţi oameni să poată fi angajaţi – în special femeile. Acest lucru va reduce abuzul femeilor şi le va mări respectul de sine, care, la rândul său, va produce familii mai stabile.
 6. 6.    Pentru încetarea violenţei în multe din insulele Mării Caraibilor precum şi a violurilor celor în vârstă şi fără locuinţă.

Uniunea Femeilor Baptiste din  Europa

 1. 1.  Mulţumim Domnului pentru lucrarea Sa din Europa în ciuda faptului că societatea exercită presiuni pentru secularizarea creştinilor.
 2. 2.  Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea creştinilor să-şi mărturisească în mod deschis credinţa lor în Isus Hristos.
 3. 3.  Dumnezeu să binecuvânteze femeile creştine din Europa ca ele să-şi poată împlini chemarea de a-şi împărtăşi dragostea în familie, pentru copii şi de a fi„inima” familiei şi a societăţii.
 4. 4.  Să ne rugăm ca femeile să înţeleagă bine ce înseamnă să actioneze ca samariteanul milostiv şi să fie sare şi lumină.
 5. 5.  Pentru căsătoriile celor care îşi spun creştini, ca să rămână credincioşi unul altuia şi Domnului Isus.
 6. 6.  Să ne rugăm ca următoarea generaţie să recunoască adevăratele valori şi bucurii ale vieţii.

                      Uniunea Femeilor Baptiste din  America Latinã

 1. 1.  Să ne rugăm pentru alegerile din Departamentele femeilor creştine din ţările Americii Latine.
 2. 2.  Să ne rugăm pentru proiectul „Copiii, nădejdea noastră în America Latină” şi pentru copiii şi adolescenţii evanghelizaţi.
 3. 3.  Pentru comitetul executiv al Departamentului femeilor ca Domnul să le poarte pe braţele Lui şi să le dea bucurie în slujirea lor.
 4. 4.    Să ne rugăm pentru călăuzirea Domnului la congresul Uniunii din 2013.
 5. 5.  Să ne rugăm pentru copii şi adolescenţi care se află în situaţii riscante; pentru biserici, ca să investească timp şi resurse pentru mântuirea lor şi să îi ajute să cunoască adevăratul înţeles al cuvântului „fericire“.
  1. 6.    Pentru femeile creştine, ca să se implice mai mult în slujirea Domnului şi să aducă mesajul mântuirii.

Uniunea Femeilor Baptiste din  America de Nord

Mulţi creştini din America de Nord nu cunosc şi nu înţeleg lucrarea printre indienii americani (triburi care au locuit în America de Nord înainte de migrarea altor popoare acolo).

 1. 1.    Rugaţi-vă pentru femeile creştine indiene-americane.
 2. 2.    Într-o vreme când conceptul tradiţional al familiei este erodat, să ne rugăm pentru o încurajare reînnoită a familiilor slăbite, tărie pentru familiile unite şi vindecare pentru familiile destrămate.
 3. 3.    Să ne rugăm pentru femeile captive în traficul de fiinţe umane, pentru cele care doresc să le ajute şi să le scape din această stare şi pentru conducătorii guvernelor, ca să evalueze realist problemele şi să ia măsuri potrivite de combatere.
 4. 4.    Pentru cei care şi-au pierdut casa şi sunt ruinaţi financiar ca rezultat al dezastrelor naturale din America de Nord, pentru aceia a căror credinţă a fost pusă la încercare prin aceste dezastre.
 5. 5.    Pentru a fi sensibile, ca să-i vedem şi să-i recunoaştem pe cei din jurul nostru, care suferă şi sunt disperaţi. Domnul să ne dea ochi să-i vedem şi inimi care să răspundă prompt în astfel de situaţii.
 6. 6.    Rugaţi-vă ca Domnul să ne ţină privirile aţintite la El, să ne ajute să rămânem credincioase lucrării la care am fost chemate. Domnul să se atingă de vieţile noastre şi să experimentăm puterea Domnului Isus care locuieşte în noi şi astfel să devenim agenţi ai schimbării în lume.

Uniunea Femeilor Baptiste din Pacificul de Sud – Vest

 1. 1.  Fiji – Rugaţi-vă ca lucrarea cu femeile de la sate să se dezvolte şi să se extindă şi femeile baptiste din Fiji să fie o sursă de binecuvântare pentru toate satele.
  1. 2.    Australia – Să ne rugăm pentru fiecare din cele 7 surori lidere ale căror slujire acoperă întreaga Australie. Rugaţi-vă ca noua echipă să fie unită în chemarea şi misiunea ei, iar femeile din Australia să fie tari în bisericile de care aparţin, să ajute şi să fie o încurajare pentru surorile în credinţă din alte ţări.
  2. 3.    Papua-Noua Guinee (partea de vest a insulei Papua) – Rugaţi-vă pentru sănătatea şi puterea lui Kaa Simon, care slujeşte ca moaşă şi pregăteşte femei locale ca să fie moaşe la sate. Rugaţi-vă ca această lucrare să continue şi să nu se oprească. Rugaţi-vă pentru surorile lidere ale Departamentului de femei să rămână tari, unite şi cu viziune.
  3. 4.    Papua – Rugaţi-vă pentru tăria şi curajul femeilor creştine care întâmpină opoziţie socială şi religioasă. Rugaţi-vă ca femeile să aibă mai mutle ocazii de a fi o încurajare în biserică.
  4. 5.    Noua Zeelandă – rugaţi-vă pentru locuitorii oraşului Christchurch, care a avut de suferit în urma cutremurului din 22 februarie 2011 şi ale altor cutremure ulterioare. Rugaţi-vă ca bisericile să continue să fie generoase şi gata să ajute unde este cea mai mare nevoie.

–          Sã ne rugãm  pentru  conducerea Alianţei Mondiale Baptiste

John Upton – preşedintele AMB

Neville Callam – secretarul general al AMB

–          Să ne rugăm pentru comitetul executiv al Departamentului femeilor din AMB

 1. 1.   Raquel Contreras – preşedinta Departamentului de femei din AMB
 2. 2.   Donna Groover – secretară şi casieră
 3. 3.   Patsy Davis – director executiv

–          Să ne rugăm pentru vicepreşedintele Departamentelor de femei din AMB

Africa: Motunrayo Adegbilero

Asia:  Sook JaeLee

Caraibe: Yvonne Pitter

Europa: Livija Godina

America Latină: Marlene Baltazar

America de Nord: Linda Weber

Pacificul de Sud-Vest: Julie Beldi

Preaiubite surori, vă invităm să facem din această zi – o zi a bucuriei.


 Cu multă dragoste, Eugenia Podoleanu                                                                                    

Coordonatoarea Departamentului surorilor al UBCEBM