Rugăciune,  Zi mondială pentru copii și școli

17 septembrie 2012

ZIUA MONDIALĂ  DE  RUGĂCIUNE  INTENSIVĂ  PENTRU  COPII ŞI  ŞCOLI

     Dragi mame, bunici și toți cei ce doresc să se roage pentru copii, nepoți și școlile din țara noastră! Pace şi har vouă de la Domnul nostru Isus Hristos!

Iată că a sosit o nouă toamnă și copii iarăși vor merge la şcoală! Din nou mamele și bunicile vor sta în mijlocul spărturii și într-o luptă de rugăciune pentru sufletul fiecăruia dintre copiii și nepoții săi și pentru școlile lor!  Prin urmare, Slujirea mondială “Mame în Rugăciune” a anunțat data de 17 septembrie – Ziua Mondială de rugăciune intensivă pentru copii și școli. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru privilegiul minunat de a fi parte a acestei slujiri mondiale a mamelor și bunicilor aflate în rugăciune. În ajunul unui an școlar nou, să ne amintim, că profetul Ieremia, din nou strigă către noi, mamele: “Scoală-te și gemi noaptea când încep străjile! Varsă-ți inima ca niște ape înaintea Domnului! Ridică-ți mîinile spre El pentru viața copiilor tăi…” (Plângerile lui Ieremia 2:19)

În această zi specială, să înălțăm rugăciunile noastre la tronul harului împreună cu mamele din multe țări, și nu doar astăzi, ci de-a lungul anului școlar, într-o anumită zi, vom continua să ne rugăm pentru sufletele prețioase a copiilor noștri. Dacă vom fi credincioși și constanți în rugăciune, cu siguranță vom vedea binecuvântările lui Dumnezeu, atât pentru prezenţa generației de copii, cât și pentru următoarea.

Subiect: Cuvântul lui Dumnezeu – Adevărul

Închinare: Noi foarte mult cerem de la Dumnezeu și puțin Î-l slăvim. Această oră de rugăciune va începe cu proslăvirea, recunoașterea, mărturisirea esenței lui Dumnezeu, puterii și slavei Lui. Isus, El este Domnul slavei, El a avut-o înaintea facerii lumii, a fost înălțat în slavă și V-a reveni în slavă. Î-l vom proslăvi pe Isus, ca pe CUVÂNTUL care s-a făcut trup, pentru a fi cu noi. El ne susține, ne vindecă, ne salvează, ne sfințește, ne ajută în lupta împotriva păcatului, ne duce la eternitate. Aducîndu-I laudă cu toată inima și gura, noi recunoaștem, mărturisim şi proclamăm ceea, cine este El în puterea Sa și în esența Sa.

Evrei 13:15, Psalmii 33:1-9, Psalmii 66:1-3, 135:1-3, Psalmii 56:5

Mărturisire: “A Mărturisi” – inseamnă a vorbi despre păcat în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, a cunoaște atitudinea lui Dumnezeu față de păcat. Mărturisirea păcatelor este specifică creștinilor adevărați, și Dumnezeu mereu curăță pe cei care își mărturisesc păcatele (1 Ioan 1:7-9). Ioan îndeosebi subliniază recunoașterea sinceră a faptului, că fiecare om este păcătos și are nevoie de curățire și iertare. Dreptul de mărturisire nu oferă dreptul de a păcătui. Păcatul trebuie să fie învins prin puterea Duhului Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. (Psalmii 119:11)

Acordați timp rugăciunii tăcute și mărturisiți-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu.

Mulțumire: Evrei 4:12 Mulțumiri Domnului pentru Cuvântul Său, viu și lucrător, care ne învață, ne dă viață și ne mustră. Să mulțumim pentru bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, pentru faptele Lui minunate, pentru harul lui Dumnezeu, pentru mântuire, pentru îngrijirea zilnică de hrana noastră, pentru credință, speranță și iubire. (Efeseni 5:20)

Mijlocire: Ps. 119:133, Isaia 55:10-11. Vom ruga pe Domnul, ca Cuvântul Lui să producă acțiunea concepută în atingerea scopurilor lui Dumnezeu în inimile copiilor și nepoților noștri (Col. 3:16). Apostolul Pavel învață biserica ca Cuvântului care L-a adus Hristos în lume să intre din belșug în fiecare inimă, adică, Scriptura trebuie să pătrundă în toate sferele vieții credinciosului și să controleze fiecare gand, cuvînt și faptă. Acest lucru îl vom cere astăzi de la Domnul pentru noi și copiii noștri.

 Nevoi pentru rugăciune:

Ava Tată, Te rugăm pentru familia fiecărui copil din școlile noastre;

Intră, Doamne, în familiile defavorizate, vindecă căsătoriile, reînnoiește relațiile dintre părinți și copii;

Ne rugăm, Răscumpărător prețios, salvează sufletele copiilor noștri și păzește-i de răul din lume;

Stăpîne, Te rugăm: Să pui cortul Tău și protecția Ta în jurul școlilor noastre, tuturor institțiilor de învățămînt și să ne protejezi de violență și intenții rele;

Prealesule Tată, ne rugăm, ca cei care Îl iubesc pe Isus, să fie în școlile noastre sarea și lumina, mărturisind despre Hristos, liber și în sinceritatea inimii;

Dumnezeu Atotputernic, protejează școlile noastre de minciuni  propagate, filosofii și amăgire deșartă;

Te implorăm, Părinte, ca în școlile noastre și în instituțiile de învățămînt să fie predat Cuvântul lui Dumnezeu;

Dumnezeu al dreptății, Te rugăm ca inamicul să nu afecteze copiii noștri – spiritual, emoțional, mental și fizic;

Doamne, Te rugăm ca elevii să fie în relații bune cu profesorii, ca copiii noștri să se bucure de înțelegere din partea cadrelor didactice și să respecte conducerea acestora;

Dumnezeule, Te rugăm sa le dai dorința de a învăța, ca să depună  efort în îndeplinirea activității școlare;

Bunule Păstor, binecuvântează și trimite slujitori tineri pe un lan nou, în școli și instituții de învățămînt superior;

Ne rugăm la Domnul secerișului, ca El să trimită lucrători la secerișul Său.

 

 Mariana Dubceac                                                                          

Coordonator al slujirii „Mame în rugăciune”