ATENŢIE! Nu vă lăsaţi înşelaţi de ereziile învăţătorului fals Andrei Şapovalov

2,309 vizualizari

DSC_0097 - Copy“Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.” Iuda 1:3-4

Iubiți frați și surori,

Vă salutăm cu pacea Domnului nostru Isus Cristos și vă dorim să sporiți în cunoașterea lui Dumnezeu, în dragostea frățească și în propovăduirea Evangheliei.

Prin acest mesaj, venim să vă avertizăm cu privire la pericolul învățăturii eretice propovăduite de învățătorul fals Andrei Șapovalov, fondatorul mișcării numită Biserica “Centrul Transformării”. Pe lângă faptul că predică într-o manieră necuviincioasă folosind limbaj vulgar, Andrei Șapovalov batjocorește continuu Biserica. Omul acesta face afirmații publice că cunoaște și vorbește lucruri care încă nu sunt cunoscute nimănui și deci, nici în Biblie nu sunt scrise. El pretinde că are o revelație aparte care îi este cunoscută doar lui și soției sale și pe care o situează deasupra Bibliei și critică cu vehemență întreaga Biserică a lui Cristos și pe slujitorii ei.  Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu vorbesc cu mult respect, cu frică și cutremur despre Biserica lui Cristos și prin toată slujirea sunt chemați să lucreze la zidirea și nu la dărâmarea ei.

Dat fiind faptul  că A. Șapovalov critică cu  vehemență Biserica lui Cristos, sunt deja unii care au alunecat în erezia lui și se îndepărtează de trupul de Cristos și de orice lucrare a Evangheliei fiind dedați căutării unor simțăminte de extaz pe care ei le cred a fi spirituale și că îi apropie de Dumnezeu.

Vă îndemnăm fierbinte să vă feriți de propovăduirea eretică adusă de omul acesta și de orice învățătură care este împotriva învățăturii sănătoase a Domnului Isus Cristos.

Apostolul Ioan ne avertizează cu privire la pericolul comunicării şi comuniunii cu ereticii și ne învață astfel: “Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.” 2 Ioan 1:8-11

Vă rugam să citiți această scrisoare la serviciile divine ale bisericii dumneavoastră și să aduceți la cunoștința tuturor credincioșilor aceste lucruri, la cunoștința tuturor sfinților.

“Zidiți-vă sufletește în credița noastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt și țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.” Iuda 1:24-25

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Ion Miron                   

Episcopul Uniunii BCEB din Moldova 

You may also like...