Slides,  Ştiri interne

27.02.2022 – Post și rugăciune: „Predicarea Evangheliei cu îndrăzneală”

Dragi frați și surori,  

Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos.

Mulțumim Domnului pentru îndurările și binecuvântările Lui revărsate peste noi și în anul

2021, un an cu multe obstacole în slujire din cauza pandemiei Covid-19. Dar și în astfel de vremuri

Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor Sale ”…care ne poartă în carul Lui de biruință în Hristos şi care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. (2Corinteni 2:14)

Noi am intrat într-un an nou cu speranța că ”Marele Păstor al oilor”, Domnul nostru Isus Hristos, ne va călăuzi și în anul 2022 și ne vă purta de grijă nouă, familiilor noastre și bisericilor din care facem parte.

Vă reamintim că anul 2022 a fost declarat „Anul Misiunii”.

”Duceți-vă şi faceți ucenici  din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învățați-I să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20)

Dorim, ca împreună cu membrii bisericilor noastre să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, să trăim o viață curată și sfântă, să slujim conform darurilor și chemării, și inspirați de Duhul Sfânt să vestim Evanghelia la toți oamenii.

Anunțăm o zi de post și rugăciune pentru toate bisericile din frățietatea noastră:

  • Data: 27 februarie 2022 (duminică).
  • Tema: „Predicarea Evangheliei cu îndrăzneală”.

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Romani 1:16-17)

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 

Ai voștri frați în Hristos,

 Nicolae Vozian, Episcopul Bisericilor CEBM
Ion Miron, Secretar Executiv al Uniunii Bisericilor CEBM
Serghei Ghermanov, Episcop adjunct al Uniunii Bisericilor CEBM