Ziua mondială de rugăciune intensă pentru copii

1,425 vizualizari

Care e primul lucru la care vă gîndiţi atunci cînd auziţi “ Voia lui Dumnezeu”?

Ca şi creştini suntem convinşi că pe Dumnezeu îl interesează toate detaliile vieţii noastre ( Ps.33:15) şi El are un plan concret pentru fieacre din noi. Suntem siguri că pentru El contează ce decizii luăm în fiecare situaţie însă noi avem probleme cînd ajungem să desluşim voia Lui.

Există o singură voie a lui Dumnezeu valabilă pentru toţi oameneii (1Tes 4:34; 1Tes 3:18), dar şi o voie a lui Dumnezeu pentru fiecare om în parte (1Cor.1:1; Ioan 1:1-2 ). Cum să cunoaştem voia lui Dumnezeu întro situaţie concretă:la ce şcoală să dau copilul? Cu cine să se căsătorească? Dumnezeu doreşte zilnic să luăm decizii corecte şi să căutăm călăuzirea Lui. El vrea să-i conducă pe copiii Săi pe calea vieţii. (Prov.3:5-6; Ps. 32:8). El nu ascunde de noi voia Lui şi nu o face greu de atins (Efeseni 1:9)

O mare parte din voia Lui Dumnezeu, care se referă la viaţa noastră, e deja descoperită în Biblie. Tot ce este scris la modul imperativ aceasta şi este voia Lui Dumnezeu. În acest mod, Biblia este principala sursă, prin intermediul căreia Dumnezeu ne descoperă voia Sa şi reperul nostru în luarea deciziilor importante. În orice circumstanţă cereţi un sfat de la Dumnezeu, în rugăciune, ca Duhul Sfînt să vă conducă toate acţiunile voastre, pentru ca ele să fie plăcute lui Dumnezeu. El deseori îşi confirmă călăuzirea în viaţa noastră prin circumstanţele exterioare, prin darurile naturale şi spirituale, dar şi prin dorinţele noastre. Dacă nouă ne este dificil să luăm o decizie, El ne trimite în ajutor consilieri înţelepţi, care ne ajută să înţelegem voia lui în situaţii concrete.

Uneori noi nu primim imediat răspunsul lui Dumnezeu şi avem nevoie să ne încredem în El. Noi trebuie să aşteptăm răspunsul Lui în răbdare, în loc să încercăm să înţelegem cu mintea noastră şi să alergăm la metode şi soluţii care nu sunt dupa voia lui Dumnezeu. Cînd căutăm voia lui Dumnezeu şi creştem dragostea noastră pentru El, observăm că dorinţele noastre coincid cu ale Lui şi planurile noastre sunt planurile Lui.Voia lui Dumnezeu este ceea ce eu aş alege pentru mine, dacă aş şti tot ce ştie Dumnezeu. De fiecare dată cînd noi spunem “…facă-se voia Ta”, noi, în esnţă, spunem: “Eu te iubesc şi sunt gata să împlinesc orice dorinţă a Ta”. Nu este o altă exprimare a dragostei, decît a accepta voia celui pe care îl iubeşti. “Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeu.” (Ps 143:10)

Dragi surori, mame, bunici şi toate cărora nu le este indiferent soarta generaţiei viitoare a ţării noastre, cărora nu le este indiferent după care voie vor trăi copiii noştri – după voia “domnului puterii văzduhului” acestei lumi (Efeseni 2:2), sau după voia lui Dumnezeu (1Petru 4:2) vă chemăm să ne unim în rugăciune intensă pentru copii şi şcolile lor, la 12 septembrie 2016.

În prag este noul an de studii şi copiii noştri iar merg la şcoală…şi din nou să ne unim în rugăciune, pentru a sta în spărtură pentru ei! Să ne rugăm pentru ca şi copiii noştri să înveţe să împlinească voia lui Dumnezeu în viaţa lor în toate atitudinile şi faptele lor. Şi atunci Dumnezeu promite: “Eu te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voisfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”(Ps.32:8)

Proslăvire – Dumnezeu e suveran şi provident. „Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui Împărăţie dăinuie din neam în neam. Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?” (Daniel 4:34-35) (Isaia 46:9-11; Daniel 2:20-23; 1Împ. 2:6-10; Ef. 1:3-11;). Voia lui Dumnezeu pentru noi rezultă din faptul că noi L-am făcut pe El centrul vieţii, slujindu-L şi proslăvindu-L în fiecare zi din viaţa noastră. Şi în Vechiul şi în Noul Testament putem observa că Dumnezeu e interesat mai mult să se descopere pe sine decît să ne dea detalii despre voia Sa cu privire la noi. El nu doreşte să fie doar o sursă de informaţie, ci doreşte să intervină, în mod nemijlocit, în relaţiile noastre interpersonale, bazate pe iubire şi încredere. Cînd noi căutăm voia Lui, El tinde să ne atragă la El şi mai aproape! Fiecărui creştin îi este dat să simtă în interiorul lui prezenţa lui Dumnezeu. (2 Cor.6:16). Îl vom cunoaşte mai mult, vom comunica mai mult cu El şi atunci voia Lui nu va fi pentru noi o taină. „Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui! Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul!” (Psalmul 103:21-22). În scurte rugăciuni să-l lăudăm pe Domnul, să participe cît mai multe surori, El merită toată lauda!

Mărturisire Cunoaşterea voiii Lui Dumnezeu trebuie să fie în mod practic: noi trebuie să o descoperim pentru a o împlini. Oare întotdeauna facem voia lui Dumnezeu? “Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 7:21). Cunoaşterea voii lui Dumnezeu, fără punerea în practică a acesteia, doar va creşte grav vina noastră în faţa Lui. „La ce ne foloseşte să postim` -zic ei-,dacă Tu nu vezi? ,La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?` -,Pentrucă, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre, şi asupriţi pe

simbriaşii voştri.” (Isaia 58:3) Să ne plecăm capetele şi în linişte să cerem iertare lui Dumnezeu, pentru că deseori nu trăim după planul Lui, după voia Lui, dar îi cerem Domnului să ne ajute în planurile noastre personale. Aceasta e o mare diferenţă. “De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:17)

Mulţumire Îi vom mulţumi Domnului pentru că voia Lui e „bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2). “Căci [numai] Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.”(Ier.29:11,12). Cine lasă totul în mâna Domnului, vede mâna Lui în toate. “De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28); De aceea “Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”(1 Tes. 5:16-18). Mărturisiţi una alteia despre răspunsurile la rugăciune şi mulţumiţi-i lui Dumnezeu din tot sufletul! Începeţi să număraţi mila lui Dumnezeu şi foarte curînd veţi pierde numărul!

Mijlocire Pentru a împlini voia lui Dumnezeu, noi trebuie s-o cunoaştem. Ne vom ruga cîte 2-3 şi-I vom cere lui Dumnezeu ca noi şi copiii noştri „… să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu” (Col.1:9,10); „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. „ (1 Ioan 5:14,15); Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. „ (Romani 8:27)

Dumnezeu are un plan cu viaţa fiecăruia din noi. Noi îl vom descoperi simplu, împlinind voia Lui, pe care o cunoaştem la momentul dat. Dacă stăruim să trăim de dragul exdinderii Împărăţiei lui Dumnezeu şi tindem la sfinţire şi evlavie ca prioritate a noastră, atunci putem fi încredinţaţi că deciziile noastre corespund cu voia şi planul Lui pentru viaţa noastră „…vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.”(Ps. 40:8)

Nevoi de rugăciune:

Pentru copii

– Să ne rugăm ca şi copiii noştri să cunoască voia lui dumnezeu(Col.1:9)

– Să ne rugăm ca copiii noştri să împlinească voia lui Dumnezeu.(Ef.6:6)

– Să ne rugăm ca copiii noştri să caute călăuzirea lui Dumnezeu (Prov. 3:5,6)

– Să ne rugăm pentru copiii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, ca ei să-L descopere (Matei 18:14)

Pentru şcoli şi profesori

– Să ne rugăm ca profesorii să-L primească pe Domnul Isus ca Mântuitor personal(1Tim 2:4)

– Să ne rugăm ca profesorii creştini să poată vorbi despre dragostea lui Dumnezeu în şcoli.

– Să ne rugăm ca proiectarea anului de studii să fie elaborată cu înţelepciune şi ca să includă principii biblice şi înalte valori morale.

Pentru lucrarea „Mame în rugăciune”

– Să ne rugăm ca mamele tinere să se alăture la această slujire!

– Rugaţi-vă pentru toate întîlnirile pe care le vom avea în diverse colţuri ale ţării noastre în lucrarea „Mame în rugăciune”!

– Rugaţi-vă ca în fiecare biserică să fie un grup „Mame în rugăciune”

– Rugaţi-vă pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea înţelepciune cum să dezvoltăm această lucrare (1Tes. 5:25)

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. „ (Evrei 13:20-22)

Eugenia Podoleanu, Coordonatoarea Departamentului Surorilor UBCEB RM

eugenia_podoleanu@yahoo.com Tel.mob. 069907707   dom. (022)596498

Verenciuc Ala, Coordonatorul slujirii „Mame în rugăciune” în Republica Moldoba

allaver73@rambler.ru  Tel. mob. 069664856 Tel.dom. (022)460704

You may also like...