DRAHMA pierdută – ca model de înnoire spirituală

2,558 vizualizari

drahma pierduta_editat

ZIUA DE RUGĂCIUNE PENTRU COMUNITATEA HÎNCEŞTI

Raionul Hînceşti este situate la sud-vestul oraşului Chişinău. Cuprinde în componenţa administrativă 102 localităţi. În 55 de localităţi nu există o Biserică Evanghelică. Ce ogor mare de Evanghelizare! Comunitatea Hînceşti cuprinde 30 de Biserici Creştine Evanghelice Baptiste. Responsabil de Comunitatea Hînceşti este pastoral Bisericii „Isus Salvatorul” din satul Hîrtop, Andrei Chicerman. În Comunitatea Hînceşti slujesc 26 de pastori ordinaţi şi 34 de diaconi.

În Bisericile locale slujesc în şcoala duminică peste 50 de învăţători. Peste 600 de copii şi 200 de adolescenţi frecventează săptămânal şcoala duminicală în Bisericile din Comunitatea Hînceşti. Comunitatea are peste 300 de tineri, iar în slujirea corală a Bisericilor sunt 200 de personae şi 15 dirijori.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a răspândi Vestea Bună locuitorilor din Comunitatea Hînceşti fără piedici prin Evenimente de Evanghelizare în şcoli şi spitale, prin proiecte sociale, ajutând bătrânii şi bolnavii. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate taberele desfăşurate în această vară atât pentru tineri, adolescenţi şi copii.

Vă rugăm să mijlociţi alături de noi pentru ca membrii Bisericilor noastre care l-au cunoscut pe Hristos să fie plini de râvnă şi curaj în propovăduirea Evangheliei, nu doar prin vorbe, dar şi prin modul lor de viaţă să fie o mărturie vie a dragostei Domnului Isus pentru cei nevoiaşi şi pierduţi în păcat. Rugaţi-vă pentru ca Dumnezeu să sfinţească fiecare credincios în El, făcându-ne slujitori destoinici în ogorul Lui.

DRAHMA pierdută – ca model de înnoire spirituală

După pilda cu Oaia pierdută, Domnul Isus a spus altă pildă:

„Sau care femeie, dacă are zece lei din argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa şi nu caută cu băgare de seamă până când îl găseşte?” Luca 15:8

În Orient, casa oamenilor săraci avea doar o singură cameră, fără ferestre. Casa era foarte rar măturată şi moneda de argint, căzută pe podea, repede s-a pierdut în ţărâna şi gunoiul din casă. Pentru ca drahma să fie găsită, chiar şi pe timp de zi, era nevoie să aprindă lumânarea şi foarte atent să măture toată casa.

Chiar dacă femeia a pierdut doar o monedă, ea nu s-a oprit din căutare până când nu va găsi drahma. La fel este şi în Biserică, chiar dacă un singur om s-ar pierde pentru Dumnezeu, noi trebuie să depunem efort pentru ca să îl aducem înapoi în rândurile copiilor Lui. Fiecare suflet, cât de căzută şi murdărită de păcat nu ar fi, în ochii lui Dumnezeu are un mare preţ. Precum fiecare bănuţ, poartă amprenta unei personalităţi, la fel fiecare om poartă în conştiinţa sa chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. La mulţi această amprentă a fost prăfuită şi murdărită de influenţa păcatului, dar urmele acestui chip pictat de Dumnezeu rămâne în sufletu fiecărui om.

Dumnezeu îşi doreşte să restaureze fiecare suflet şi să picteze din nou în conştiinţa noastră Chipul Său în dreptate şi sfinţenie.

Zi de zi noi ne întâlnim cu oamenii, vorbim cu ei, îi vizităm, dar manifestăm noi interes faţă de starea lor spirituală? Îl prezentăm noi pe Isus Hristos ca Mântuitorul care iartă orice păcat? Cine poate aprecia preţul unui suflet? Doar la poala Crucii, amintindu-ne că doar pentru un singur păcătos Domnul Isus şi-a dat viaţa, noi putem aprecia valoarea unui suflet.

Dacă voi credeţi în Isus, veţi simţi faţă de alţi oameni aceiaşi dragoste profundă, la fel cum Domnul Isus vă iubeşte pe voi. Veţi fi în stare să câştigaţi, nu să îndepărtaţi, să atrageţi, nu să respingeţi pe toţi cei pentru care El a murit. Nimeni şi niciodată nu ar fi fost adus la Dumnezeu, dacă Domnul Isus nu ar fi făcut acest efort, şi noi doar prin efort personal în relaţiile noastre cu oamenii putem să îi conducem la Cristos. Cu cât e mai mare păcatul lor şi cu cât este mai adâncă căderea lor, cu atât mai perseverente trebuie să fie eforturile şi rugăciunile noastre pentru vindecarea lor.

Când măcar un suflet va fi adus la picioarele lui Dumnezeu, cerurile se vor bucura şi vor sălta de bucurie.

“Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte”. Luca 15:10

You may also like...