Slides,  Ştiri interne

Conferința națională pentru femei „Trăind în lumina eternității”

La data de 3 decembrie a fost desfășurată conferința națională pentru femei cu genericul „Trăind în lumina eternității”. Evenimentul a avut loc în cadrul bisericii Isus Salvatorul și a găzduit 1100 de participante.

Fratele Nicolae Vozian, episcopul UBCEB, a introdus participantele în esența temei acestei conferințe, explicând măreția luminii lui Dumnezeu, cum ea se reflectă asupra ființei noastre atunci când suntem salvați și cum ne putem apropia de El prin Hristos care este calea.

 

Cu cât mai aproape ești de Dumnezeu cu atât mai bine vezi frumusețea Lui, cu atât mai mult dorești să te închini Lui și s-o faci din toată inima… Te apropii de Dumnezeu cu deplină credință, cu o inimă curată, și cred că unul din scopurile acestei conferințe este să ne apropiem de El tot mai mult” Nicolae Vozian

La fel, Eugenia Podoleanu, coordonatoarea departamentului național de surori al UBCEB, a continuat ideea că Isus este lumina care ne scapă din întunericul păcatului și a relevat semnificația eternității pentru noi, cei care trăim pe pământ.

Dacă suntem fii ai luminii, trebuie să strălucim în lumea aceasta(…) scumpe și preaiubite surori, să nu ne uităm niciodată identitatea noastră, cine suntem în Hristos. Identitatea noastră nu ne permite să minimalizăm standardul nostru. Identitatea noastră este fiice de Dumnezeu, fiice ale luminii. Deci haideți să trăim în această înaltă chemare ca să nu uităm niciodată care este identitatea noastră în Hristos” Eugenia Podoleanu

Invitata Lavinia Tec, doctor în drept și conferențiar universitar în cadrul Universității de Vest din Timișoara, România, a abordat subiectul „Luptei dintre lumină și creație” și „Faptă, judecată, răsplată”. Ea a punctat că lumina spirituală are de-a face cu discernământul nostru, calea spre lumină este Isus Hristos și cuvintele Lui ne revelează adevărul despre cine este Dumnezeu. A îndemnat surorile să lupte împreună cu Dumnezeu împotriva încercărilor acestei lumi și le-a lăsat o serie de pași cum să devină fiice ale luminii.

„Nu te ascunde! Nu ascunde lumina! Lasă lumina care luminează prin chipul tău să dezvăluie chipul lui Dumnezeu! Nu întunericul este problema, ci absența luminii!” Lavinia Tec

După masă, Sonia Tomaz, misionară, a continuat să dezvolte tema luminii, cât de important este ca fiind creștini, să devenim oglindirea luminii și imaginii lui Dumnezeu. „Noi trebuie să ne întoarcem din întuneric-la lumină, de sub puterea satanei-la Dumnezeu”. Iar pentru final, ca meditație a lăsat pasajul din Romani 13:11-14, îndemnând biserica lui Dumnezeu și femeile creștine să se trezească din somn deoarece mântuirea este aproape.

În cadrul programului a fost prezentat ghidul „Femeile de azi impact peste veacuri” ediția a X-a. Ghidul este disponibil în limbile română și rusă.

Conferința a fost plină de îndemnuri către participante, expuse prin mărturiile numeroaselor surori care slujesc în marea echipă a lui Dumnezeu contribuind la dezvoltarea, creșterea în credință și susținerea femeilor de pretutindeni.

Pe tot parcursul programei, părtașele conferinței s-au bucurat de mici surprize înviorătoare sub forma unui târg de caritate, unde au avut posibilitatea să procure suvenire, concomitent contribuind financiar pentru slujirea văduvelor cu copii și mici pauze de împrospătare cu de-ale gurii. De asemenea o mare binecuvântare a fost corul unit al surorilor care prin laude aduse lui Dumnezeu au încheiat conferința.

Numărul mare de surori participante a demonstrat importanța unei astfel de părtășii în țara noastră și cât de însetate sunt femeile din țară după Cuvântul Domnului. Mulțumiri sunt aduse lui Dumnezeu pentru echipa de organizatori și slujitori care au contribuit la desfășurarea acestui eveniment.

Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta, și prin toate neamurile mântuirea Ta!” Psalmi 67:1-2

Margarita Bodorin