Ziua Națională de Rugăciune a Femeilor din cadrul UBCEB

1,497 vizualizari

1 decembrie este Ziua Rugaciunii

Împreună cu David, omul după inima lui Dumnezeu, să înălțăm inimile noastre către cer, spunând: „Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.” (Ps. 86:15).

În nenumăratele situații de prigoană și pericol pentru viața sa, timp de mulți ani, David a experimentat credincioșia lui Dumnezeu față de alesul Său. Acum el poate să cânte această credincioșie, alături de celelalte caracteristici ale harului acordat de Dumnezeu aleșilor Săi: îndurarea, mila, îndelunga răbdare și bunătatea.

Credincioșia este o virtute râvnită de orice persoană. Lumea dintotdeauna a dat faliment la acest capitol. Numai cine este în Hristos și umblă călăuzit de Duhul Sfânt poate să experimenteze credincioșia lui Dumnezeu și s-o trăiască fața de Dumnezeu și semenii săi.

Odată mântuiți prin credință în Jertfa Domnului Isus, credincioșia este o cerință a lui Dumnezeu pentru cei născuți din nou. Pe de o parte El ne oferă credincioșia Lui în Hristos: „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru” (1 Cor. 1:9), iar pe de altă parte o cere de la noi: „El i-a zis: „Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a zece cetăți.”(Luca 19:17). Răsplata în cer o vom primi proporțional cu credincioșia de care am dat dovadă pe când eram în trup. Prin urmare, Credincioșia este linia de care trebuie să ne ținem din momentul mântuirii până în momentul când vom intra în moștenirea veșnică.

Motivate de tema Zilei Mondiale de Rugăciune: CREDINCIOȘIA, astăzi dorim să stăm în părtășie cu Domnul și una cu alta, astfel ca împreună să aducem laudele, mulțumirile și mijlocirile noastre pentru ca această prețioasă calitate să se manifeste în viața noastră și a celor apropiați.

RUGĂCIUNE:
1. LAUDĂ ȘI MULȚUMIRE
Suntem chemate să-I aducem laudă lui Dumnezeu pentru credincioșia Lui. Să citim textele: Apocalipsa 4:11; 1 Cor. 1:9; 2 Tes. 3:3; Deuteronom 7:9. Întrebări de reflecție:
 Care sunt lucrurile prin care Dumnezeu își arată credincioșia?
 Față de ce, sau de cine își ține El credincioșia și cum?
 În ce circumstanțe ne pot întări aceste adevăruri ?
SĂ NE RUGĂM: (rugăciuni scurte, de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu)
2. MOMENT DE CERCETARE
Dumnezeu cel credincios cere de la copiii Săi credincioșie. Copiii Lui trebuie să oglindească chipul Lui în toate circumstanțele și în toate lucrurile. Să citim textele:1 Tes. 4:7; 1 Cor. 16:13-14; Galateni 5:16; Tit 2:3-5; Evrei 13:4; 1 Cor. 4:1-2.
 În ce domenii și lucruri ni se cere credincioșie?
 În care lucruri din cele enumerate mai sus, Dumnezeu vede necredincioșia mea? (numiți-le)
David a păcătuit în fața lui Dumnezeu și fiind conștient că numai El poate să-l ierte și să-i dea un nou început, vine înainte Domnului cu rugăciune de pocăință pe care o găsim în Ps. 51:1-4.
SĂ NE RUGĂM: (rugăciuni personale)

3. MIJLOCIRE
Odată ce Dumnezeu ne-a dat ochi să vedem, urechi să auzim, inimă să simțim, suntem chemate să mijlocim, să stăm în spărtură și să veghem cu Preotul cel Mare în rugăciune.
MIJOCIRE PENTRU FAMILII
Text: Efeseni 3:14 „Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ.”
Cu părere de rău familia nu mai e nici pe departe o imagine a planului lui Dumnezeu pentru ea:
• În fiecare a 5 familie, copiii cresc cu un singur părinte, iar în fiecare a 10 fără ambii părinți.
• Numărul divorțurilor este în creștere, în anul 2013 au fost înregistrate 10775, aproape jumătate față de numărul căsătoriilor înregistrate, și cu 1,3 % mai mult decât în anul precedent. Pentru prima jumătate a anului 2014 acestea au crescut cu 2,7 % față de perioada similară a anului trecut.
• Crește numărul infracțiunilor contra familiei și minorilor, astfel în anul 2013 au fost înregistrate 1474 cazuri de violență în familie și trafic de copii, cu 66% mai mult ca în anul precedent.
SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane)
• Pentru copiii și tineri care sunt atrași de narcomanie, pornografie, lăsați singuri din cauza divorțurilor sau plecărilor peste hotare a părinților;
• Pentru unitate între soți;
• Pentru bunăstare și locuri de muncă.
MIJLOCIRE PENTRU BISERICA
Să citim textul de la Apocalipsa 3:14-19 și să vedem care sunt lucrurile comune din acest text și realitate Bisericii de astăzi?
SA NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane)
• Pentru păstori și slujitori (sfințire, protecție, slujire cu dedicare, lipsă de slujitori);
• Pentru creșterea spirituală a Bisericii ( Cuvânt, rugăciune, protecție de învățături false)
• Pentru ca Biserica să fie lumină și sare în societate (în vorbire, trăire și implicare)
• Pentru înaintarea Evangheliei (peste 1000 de localități nu au o Biserică Evanghelică)
MIJLOCIRE PENTRU ȚARĂ ȘI CONDUCEREA EI
Să citim textele:
2 Timotei 3:1-5. Este valabilă această descriere și pentru țara noastră?
Exod 32: 31-32. Ce învățăm de la Moise, ca atitudine față de poporul care a păcătuit?
1 Timotei 2: 1-4. Care trebuie să fie atitudinea noastră față de dregătorii țării?
Realitatea tristă:
• Îmbătrânește populația;
• Circa 7000 persoane părăsesc ţara anual (5 sate medii moldoveneşti);
• 23% din copii se nasc anual în afara căsătoriei şi această tendinţă este în continuă creştere;
• Anual în ţară circa 4000 de copii sunt născuţi de fete necăsătorite cu vârsta până la 20 de ani;
• 77 de copii sunt născuţi anual de adolescente până la 16 ani;
• În anul 2012 fiecare a 10 adolescentă a avut o întrerupere de sarcină;
SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane)
• Pentru ca poporul să se întoarcă cu fața la Domnul și să primească Evanghelia;
• Pentru conducerea țării să fie cu frică de Dumnezeuși dragoste pentru popor;
• Pentru pace în țară, pentru binecuvântare economică și spirituală.
Scumpe și preaiubite surori, haideți să ne ancorăm în Cuvântul lui Dumnezeu, împletindu-l cu o viață de rugăciune și cu o viață trăită în ascultare de Voia lui Dumnezeu și să nu uităm chemarea:
„Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții” (Apocalipsa 2:10).
Domnul să vă binecuvânteze și vă îndemn să ne rugăm să rămânem credincioase lui Dumnezeu în orice circumstanțe ale vieții.
Cu dragoste,
Eugenia Podoleanu
Coordonatoarea Departamentului Surorilor UBCEB RM

You may also like...