Slides,  Ştiri interne

Cadoul de Crăciun – ordinarea pastorului în biserica din Florești

Pe 22 decembrie, în ajunul sărbătorii luminoase a Nașterii Domnului Hristos, Biserica “Golgota” din orașul Florești a primit un dar prețios. La slujba solemnă, aici a fost ordinat în funcția de pastor – Vitalie Bruma. Domnul îl pregătea pe fratele Vitalie pentru această slujire de mulți ani și, în sfârșit, a venit și această zi frumoasă când biserica și-a găsit pastorul. Oaspeții din bisericile vecine, pastorii din diferite regiuni ale Moldovei au venit să felicite biserica locală și familia lui Vitalie și a Snejanei Bruma.

Pastorul responsabil pentru Bugeac, Serghei Cusursuz a venit și el din autonomia găgăuză.  Fratele Serghei, la un moment dat, după ce a studiat la Colegiul Teologic, a slujit în vecinătatea orașului Florești și anume în satul Maiscoe. Prin urmare, slujirea în această regiune îi este dragă. În mesajul său, el a menționat textul din Prima Epistolă a lui Petru: “păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărățire, ci făcându-vă pilde turmei. Și când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei” (1 Petru 5:2-4)

La slujbă a luat parte și pastorul principal al bisericii “Betania” din Bălți, Andrei Malanciuc. Această biserică a binecuvântat la un moment dat pe fratele Vitalie și pe sora Snejana Bruma pentru slujirea în raionul Florești. Fratele Andrei și-a amintit cum au început slujirea în satul Cenușa, iar ulterior s-au mutat în centrul raional Florești. Biserica “Betania” nu numai că a binecuvântat această familie pentru munca misionară, dar a contribuit în toate felurile la slujirea lor.  În mesajul său pentru pastorul nou ordinat, Andrei Malanciuc a citit cuvintele: “Și el a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului în Hristos” (Efeseni 4:11, 12)

Responsabilul pentru serviciul misionar din regiunea Bălți – pastorul Vasile Sazîchin și-a amintit cum tatăl său, Veniamin, fiind un presbiter în s. Zarojeni a vizitat aceste sate cu scopul înfăptuirii Cinei Domnului în anii 80 ai secolului trecut. La acea vreme, erau doar câteva suflete salvate în Florești și părea că, dacă acestea vor pleca în eternitate, atunci slujirea în această regiune va înceta. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient! Acum nu există doar o comunitate puternică, ci și un slujitor dedicat. “Fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție”. (1 Timotei 4:12)

Fratele Vasile a lăsat acest îndemn pastorului nou ales, iar bisericii i s-a citit cuvintele: “Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi; căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile”. (Evrei 13:17-18)

Pastorul responsabil pentru regiunea Bălți, Petru Legkun, a felicitat și el pe fratele ordinat și pe soția sa. În calitate de ghid pentru viitoarea slujire a noului pastor, fratele Petru l-a îndemnat cu versetul: “Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși Sângele Său”. (Faptele Apostolilor 20:28)

Îndrumarea pentru fratele Vitalie și soția sa au fost citite din Sfânta Scriptură de către vice-episcopul Uniunii Bisericilor Baptiste, Serghei Germanov. El a atras atenția asupra faptului că a fi slujitor este atât un privilegiu, cât și o responsabilitate.  Pe baza versetului din 1 Tim. 5:17 “Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propăvăduirea și cu învățătura pe care o dau altora”, fratele Serghei a accentuat că în pofida preoției universale a credincioșilor, Dumnezeu oferă slujitori bisericii, care trebuiesc să fie respectați și susținuți.

La rugăciunea de binecuvântare au luat parte: S. Ghermanov, P. Legkun, S. Cusursuz, V. Sazîkin, A. Malanciuc.

Vitalie Bruma: “Slujirea noastră a început înainte de nunta noastră: noi am participat activ la evanghelizare în grupul de tineret „Renaștere” din orașul Bălți, în  anii 90.  Când ne-am căsătorit, am fost invitați la grupul de rugăciuni “Duminica” pentru familiile tinere. În 2003, Dumnezeu a pus în inimile noastre slujirea cu copiii în s. Cenușa. Am început să adunăm în biserica noastră copii cu dizabilități și cu capacități limitate, o dată pe săptămână.  Am studiat împreună cu ei și i-am hrănit. Acest lucru ne-a adus și mai aproape de localnici, iar ei ne-au ajutat cum au putut. Încă avem relații calde cu oameni din satul Cenușa:  ei sunt întotdeauna foarte deschiși cu noi.

În 2007, mi s-a propus să mă mut la Florești și să continui să lucrez în ambele localități. În Florești, am continuat să deservim familiile copiilor cu dizabilități și am lucrat cu tineri și copii. Soția Snejana conduce un grup cu femei necredincioase cu privire la diverse probleme sociale și familiale. De asemenea, am organizat la Florești, împreună cu frații din Germania, locuri de joacă. Floreștiul este un oraș dificil pentru răspândirea Evangheliei: oamenii  foarte greu percep cuvântul lui Dumnezeu, totuși prin diferite tipuri de slujire Domnul își face lucrarea Lui”.

Trebuie menționat faptul că Domnul își continuă activitatea în satul Cenușa. Cu câțiva ani în urmă, fratele lui Vitalie, Valeriu, s-a mutat acolo cu familia.  Acum se organizează în mod regulat întâlniri pentru copii și tineri. În acest an, fratele Valeriu Bruma a fost ordinat în slujirea de diacon. Acest eveniment a fost o binecuvântare atât pentru sat, cât și pentru frăția noastră.