Zi de post și rugăciune în toate bisericile creștin evanghelice baptiste

896 vizualizari

Dragi frați și surori, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos!

Mulțumim lui Dumnezeu, pentru toate binecuvântările de care am avut parte în anul 2018. Fiecare creștin născut din nou, fiecare credincios conștientizează că toate cele bune le-am primit prin bunătatea, mila și îndurarea Domnului.
În prezent ne bucurăm de pace în țară și de libertatea pe care o avem în a vesti cu îndrăzneală Evanghelia. Am întrat în anul 2019 cu speranța că Domnul va fi cu noi, ne va purta de grijă și ne va călăuzi pe calea cea strâmtă a credinței, care duce la viață.

Vă reamintim, că anul 2019 a fost numit ”Anul Uceniciei”.

Dorim, ca membrii bisericilor noastre să crească în cunoașterea lui Dumnezeu, trăind o viață curată și fiind inspirați de Duhul Sfânt să împlinească porunca Domnului Isus de a face ucenici. Dorim ca în urma predicării Evangheliei, câți mai mulți oameni să-L accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor a lor personal. Pentru aceasta avem nevoie de multă rugăciune. Rugați-vă Domnului la serviciile de închinare. Rugați-vă la grupurile de rugăciune, rugați-vă în familiile Dvs. Rugați-vă neîncetat!

Pentru toate bisericile din frățietatea noastră anunțăm un post și rugăciune.
Data: 3 februarie 2019 (duminică)
Tema: ”Dedicare în slujirea de ucenicie”
Scopul: ”Dorință, putere și dedicare, pentru a împlini porunca Domnului”
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i in Numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh. Si învățați-i sa păzească tot ce v-am poruncit. Și iată ca Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. (Matei 28:19-20)

You may also like...