Ziua Naţională de Rugăciune a Femeilor: “Sparge vasul ca să strălucească lumina”

2,026 vizualizari

ziua nationala de rugaciune 2015

TEMA: SPARGE VASUL CA SĂ STRĂLUCEASCĂ LUMINA!

Tema Zilei Mondiale de rugăciune a fost: Scoală-te! Luminează! (Isaia 60:1)
Tema Conferinței Naționale a fost: Lutul în mâna Olarului! (Ieremia 18:6)

Motivate de aceste teme, vă îndemn scumpe și preaiubite surori din R. Moldova să ne adâncim privirea în Cuvântul lui Dumnezeu. Judecători cap. 6 -7 ne descrie starea poporului evreu care se afla sub apăsarea madianiților, apoi felul în care Dumnezeu alege un om prin care să aducă izbăvirea, alegerea luptătorilor și biruința Domnului. Este o istorie fascinantă!

Descrieți starea poporului:
 Cât timp poporul evreu era sub asuprirea Madianiților? (Judecători 6:1)
 Cum era starea poporului? (Judecători 6:2-6)
 Cine era Ghedeon și cum Dumnezeu îl cheamă în lucrare? (Judecători 6:11-24)

Într-un mod neobișnuit Dumnezeu îi dă indicații Lui Ghedeon să aleagă poporul care să meargă la luptă.
 Vedeți în contrast ce aflăm despre cele 2 armate? (Judecători 7:7,12)
 Cum s-a desfășurat lupta și care a fost rezultatul? (Judecători 7:16-25)

“Cele 3 cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat: “Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” ( Judecători 7:22) – luptă neobișnuită cu arme neordinare! Tabăra Madianiților care era cuprinsă de întunericul nopții, la un moment dat a fost acoperită de lumina făcliilor din ulcioarele evreilor, liniștea nopții a fost străpunsă de sunetul trâmbiței şi strigătul poporului care proclama biruința Domnului! Mare lucrare a făcut Domnul!

Scumpe surori, haideți să spargem ulcioarele noastre de lut pentru a fi răspândită Lumina lui Hristos și să lansăm întrebarea: cunosc cei din jur ce purtăm în vasele noastre de lut?

Este văzută și simțită în jurul nostru lumina lui Hristos?

“Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită şi mâhnită”. ( Ps.51:7)
Trăim într-un întuneric groaznic, inamicul este puternic. Dar să nu uităm nici odată cine este Stăpânul nostru, cine suntem noi și că biruința este a Domnului!

Ridică-te și luminează! Poporul nostru are nevoie să vadă adevărata LUMINĂ! Dacă nu mă voi ridica eu și tu să luminez, atunci cine o va face? Dorim să stăm în părtășie cu Domnul și una cu alta, astfel ca împreună să aducem laudele, mulțumirile și mijlocirile noastre înaintea marelui nostru Domn și Împărat.

1. MULȚUMIȚI LUI DUMNEZEU PENTRU CĂ EL ESTE ADEVARATA LUMINĂ!
(Ps. 27:1; Ps. 36:9; Isaia 45:7; Ioan 1:9)
SĂ NE RUGĂM: (rugăciuni scurte, de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu pentru că El este adevărata LUMINĂ!)
2. SUNTEM NOI OARE LUMINĂ?
(Matei 5:14-16; 1 Petru 2:9)
SĂ NE RUGĂM: (rugăciuni personale, în care să ne cercetăm dacă suntem cu adevărat lumină și dacă oamenii ca rezultat îl slăvesc pe Dumnezeu)
3. SĂ MIJLOCIM ÎMPREUNĂ: (câte 2-3 persoane în grupuri mici)

Ce har avem din partea lui Dumnezeu să mijlocim unii pentru alții! Să stăm în spărtură și să veghem în rugăciune. Țara noastră se află într-o profundă criză politică, economică și socială. Avem nevoie de Dumnezeu! El este soluția în orice vreme!

1. Suntem chemate să mijlocim pentru familiile noastre:
– Integritatea şi durabilitatea căsniciilor (Efeseni 3:14-19);
– Educarea copiilor după principii veșnice (Ps. 78:1-8);
– Mântuirea celor nemântuiți din casele noastre (1 Petru 3:1-2);
– Pentru bunăstare și locuri de muncă
2. Suntem chemate să mijlocim pentru bisericile noastre:
– Sfințirea bisericilor, a slujitorilor şi a membrilor (1 Petru 2:9; Apoc. 22:11b);
– Slujirea conform darurilor spirituale (Romani 12);
– Rodirea (Galateni 5:22-26);
– Trezirea spirituală a creștinilor;
– Înaintarea Evangheliei.
3. Suntem chemate să mijlocim pentru țara noastră:
– Pocăința poporului (Neemia 1:5-11);
– Conducerea țării (1 Timotei 1:1-3);
– Tămăduirea ţării (2 Cronici 7:13-15);
– Pace în țară, pentru binecuvântare economică și spirituală.
4. Să ne rugăm pentru Departamentul surorilor:
– Creșterea spirituală a surorilor și trăirea unei vieți autentice de credință;
– Echiparea pentru slujire a tinerei generații;
– Principiul uceniciei să fie mod de viață a fiecărei surori;
– Slujirile care se organizează la diferite nivele; locale, regionale şi naționale să aducă creștere spirituală și onoare Numelui lui Dumnezeu;
– Unitate în diversitate;
– Surorile responsabile la nivel local, regional și național.

Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru:
– implicare, slujire, dedicare, jertfire;
– participarea la diverse evenimente (inclusiv Conferința Națională)
– donațiile legate de Ziua Mondială de Rugăciune;
– rugăciunile înălțate.
Dumnezeu să vă răsplătească!

Doresc să vă informez că a fost lansat Ghidul de studiu Biblic pentru surori 2016 cu tema: “Femeile de ieri-impact peste veacuri”. Este în 2 limbi: română și rusă. Studiem femeile Bibliei în ordine alfabetică, cunoscute și mai puțin cunoscute, exemple pozitive și negative. Toate au să ne dea câte o lecție. Vom împărtăși adevăruri biblice, ne vom uni în rugăciune, la fiecare temă vom avea câte un mesaj pastoral, mărturii a femeilor noastre și informații despre diverse misiuni care vin în ajutorul celor ce au nevoie.

Scumpe și preaiubite surori, haideți să ne ancorăm în Cuvântul lui Dumnezeu, împletindu-L cu o viață de rugăciune și cu o viață trăită în ascultare de Voia lui Dumnezeu și să nu uităm că suntem în proces de devenire în mâna Marelui Olar și chemarea noastră este să ne ridicăm și să luminăm! Doamne ajută!
Cu dragoste,

Eugenia Podoleanu

Coordonatoarea Departamentului Surorilor UBCEB RM

You may also like...