Un interviu actual despre trecut, prezent și viitor cu Nicolae Vozian

1,301 vizualizari

Prin ce s-a remarcat anul trecut? Prin ce situații v-a trecut Domnul, ce v-a descoperit și ce v-a învățat?

Viața unui slujitor al bisericii este întotdeauna plină de diverse evenimente, care sunt însoțite de multe provocări. Unele situații rămân vii în amintirea noastră, pe când altele dispar pe parcurs.

Anul ce a trecut, 2018, pentru mine și familia mea a fost unul obișnuit, fără evenimente deosebite. Deși, anume în așa perioade din viața noastră trebuie să fim mai atenți, pentru că Domnul ne învață și ne îndrumă. La începutul anului am decis să mai citesc o data Biblia de la început până la sfârsit, iar Domnul m-a ajutat să citesc, să meditez și să primesc răspunsuri la întrebările care mă frământau. El a continuat să mi se descopere prin Cuvântul Său. Învățătura Lui – este fericire. Într-unul dintre Psalmi este scris: „Ferice de omul pe care-l pedepsești Tu, Doamne, și pe care-l înveți din Legea ta” (Psalmul 93:12)

Trebuie să recunoaștem că slujirea activă într-o oarecare măsură umbrește grija și atenția care trebuie acordate familiei. Eu sunt soț, tată, bunic și am o anumită responsabilitate pentru familia mea în fața lui Dumnezeu. În pofida neajunsurilor și scăpărilor mele, Domnul a fost milostiv cu mine și familia mea. Noi privind la trecut cu mulțumire Domnului, iar spre viitor – cu speranță.

De aceea, aș dori să apun ca apostolul Pavel: „Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3:13-14)

În cadrul Uniunii, 2018 a fost declarat Anul Bisericii. Care au fost obiectivele propuse, ce s-a realizat și ce trebuie să mai facem ca bisericile baptiste să influențeze lumea din jur?

În zilele noastre, în mod special la noi, cei care spunem că locuim într-o  „țară creștină”, cuvântul „biserică” se află pe buzele multora. Atunci când cineva deschide acest subiect, e necesar de concretizat: „despre ce biserică este vorba?”. Acum, mai mult ca niciodată, sunt multe grupuri religioase care pretind că sunt adevărata biserică.

Am 2018 a fost declarat Anul bisericii pentru că am vrut să le spunem și să le explicăm celor pocăiți și nepocăiți ce reprezintă Biserica Domnului Isus Hristos. Sfințenia Bisericii, unitatea Bisericii, suferința Bisericii, Biserica care se roagă, Biserica care slujește, Biserica în părtășie – precum și alte subiecte importante despre Biserică au fost propovăduite în 2018.

Biserica este alcătuită din oameni născuți din nou, care L-au acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal, iar într-o astfel de Biserică fiecare trebuie să facă o lucrare specială, în conformitate cu darurile sale. În Biserică nu trebuie să fie dintre cei care vin numai să consume. Oata acestea au fost subiectele despre care am predicat în 2018.

Au fost organizate seminare, conferințe și evanghelizări în nivel local, regional și la nivel de țară. De exemplu, în toamna anului 2018, în orașul Bălți a fost organizată o  evanghelizare în contextul aniversării a 100 de ani de la formarea bisericii evanghelice baptiste. Puțin mai târziu, a fost organizată o conferință pentru slujitorii din întreaga regiune, cu tema: “Biserica în ajunul răpirii”.

Departamentele Uniunii au organizat seminarii și conferințe pentru femei, pentru tineri și pentru alte categorii de credincioși. S-au făcut eforturi, s-au folosit instrumentele disponibile, s-au cheltuit anumite fonduri pentru a predica despre tema Bisericii.

În ultima perioadă nu se mai atestă a creștere rapidă a bisericilor noastre cum a fost în anii ’90. Acest lucru îi demoralizează pe unii slujitori. Ce trebuie să facem pentru a păstra și a spori ceea cu ce ne-a binecuvântat Domnul de-a lungul anilor?

În primul rând, să ne amintim că atât în timpul Vechiului Testament, cât și în timpul Noului Testament au existat perioade diferite, care au fost permise de Dumnezeu pentru scopuri diferite. “Toate își au vreme lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui”, a spus înțeleptul Solomon. Anii ’90 — o perioadă a foametei spirituale, când chiar și un mic efort aducea multe roade. A fost un timp special când inimile oamenilor erau deschise pentru Cuvântului lui Dumnezeu.

În al doilea rând, emigrarea din cauza situației economice slabe din țara noastră afectează lucrarea în bisericile locale. Pentru a pregăti un lider pentru o lucrarea anume, un diacon sau pastor, este nevoie de mult timp, de cunoștințe și de mult efort. Dar îl putem pierde din cauza unui singur factor – situația financiară precară a familiei. Prin urmare, unii pleacă. “Pe vremea judecătorilor, a existat o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta-sa și cu cei doi fii ca să locuiască pentru o vreme în țara Moabului.” Nu vreau să vorbesc rău despre cei care pleacă din acest motiv, mai ales pentru ai condamna. Am vrut doar să subliniez că acest lucru este relevant și astăzi pentru poporul lui Dumnezeu din țara noastră. Și îi îndemn sincer pe cei care intenționează să renunțe la slujirea lor și să plece, din cauza situației lor financiare,  să stăruiască în rugăciune către Domnul în privința aceasta.

În al treilea rând, este necesar să luăm în considerare și să folosim instrumentele și metodele care ar fi eficiente în lucrarea noastră la moment. Nu trebuie să distorsionăm Evanghelia, să o “înfrumusețăm”, sau să o predicăm în mod forțat.  Trebuie să o predicăm așa cum este cu adevărat. Evanghelia în care există oroarea iadului și fericirea cerului. O Evanghelie care descrie un Dumnezeu bun și iubitor și, în același timp, un Dumnezeu sever și drept. Această Evanghelie pură trebuie să fie întotdeauna predicată folosind cele mai noi metode și instrumentele disponibile, cu excepția celor păcătoase.

Slujitorilor responsabili de biserici, centre misionare, grupuri autonome, tuturor liderilor care sunt descurajați din cauza stagnării creșterii slujirii, le spun câteva lucruri pe care deja le cunoașteți: Rugați-vă, postiți și  “să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteptă o mare răsplată “(Evrei 10: 35), continuați în slujiți după puterea voastră pentru a îndeplini lucrarea încredințată vouă. Înțeleptul Solomon a spus: “Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta …” (Ecl. 9:10).

Care sunt provocările principale care ne așteaptă în anul care vine? Cum le vom face față? Care sunt planurile pentru 2019?

La ultima ședință a Consiliului BCEB din Moldova din toamna anului 2018, pe lângă alte subiecte, noi am confirmat motto-ul pentru anul 2019, care a fost stabilit a fi „Anul uceniciei”. Noi vom acorda o atenție sporită acestei teme.

Noi avem anumite planuri legate de tema anului pentru toate categoriile de credincioși, dar pentru realizarea planurilor noastre avem nevoie de Dumnezeu, de îndrumarea Lui și de binecuvântarea Lui. Prin urmare, noi am început anul 2019 cu o săptămână de rugăciune la care mai multe biserici au luat parte.

Pe data de 3 februarie  am stabilit să fie o zi de post și rugăciune pentru toate bisericile din Uniune, cerând  Domnului forță, dorință și dedicare pentru lucrarea de ucenicizare

Câteva direcții importante pe care dorim să ne concentrăm în 2019:

— Ucenicizare personală;

— Ucenicizare între liderii bisericii (sfaturi;

— Ucenicizare ca și evanghelizare;

— Ucenicizare ca și viața bisericii.

Pentru luna februarie am planificat un eveniment foarte important. Va fi o analiză a rapoartelor din toate cele nouă regiuni ale Uniunii noastre. Invităm la aceste întâlniri toți liderii bisericilor și ale punctelor misionare, toți pastorii, diaconii, liderii de tineret și surorile responsabile de slujirea femeilor în biserici. Prin această analiză, dorim nu doar să evaluăm lucrarea noastră, ci și să facem câteva concluzii, pentru ca să organizăm lucrarea de slujire și evenimentele care vor avea loc  în viitor.

Vorbim despre planuri concrete, care vor fi organizate de către Uniune, noi vă vom informa preventiv prin scrisori expediate fiecărei biserici. De asemenea, aceste anunțuri vor fi publicate și pe site-ul nostru. O atenție deosebită aș vrea sa atrag conferinței care va avea loc în perioada 24-26 octombrie și va avea drept temă: Ucenicizarea în slujirea noastră.

În cadrul Uniunii avem multe motive de rugăciune pentru care ne rugăm în mod constant, dar ne-am dori să știm care sunt motivele de rugăciune ale dumneavoastră și ale familiei?

În Biserica lui Hristos noi întotdeauna vom avea nevoie unul de altul, pentru că așa este construită ea. Noi știm că creștinii sunt receptivi atunci când este nevoie ca să ne ajutăm unii pe alții. Cel mai mare ajutor pe care noi putem să-l oferim unii altora este să ne rugăm Domnului unii pentru alții.

În slujirea noastră, zi de zi  întâlnim diverse situații în care avem nevoie ca Domnul să ne dea înțelepciune, dragoste, răbdare, îndrăzneală și claritate.

  • Rugați-vă să creștem în harul și cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos (2 Petru 3:18).
  • Rugați-vă ca Domnul să ne trimită cuvântul potrivit la momentul potrivit, pentru mărturie, pentru predică, pentru învățătură (Efeseni 6:19).
  • Rugați-vă ca Dumnezeu să ne protejeze pe noi și pe familiile noastre de oamenii răi și vicleni. (2 Tesaloniceni 3:1-2).
  • Rugați-vă ca Tatăl nostru din cer să trimită tot ce este necesar pentru viață: putere, sănătate, pâine zilnică. (Matei 6:11).

Vă mulțumesc frumos pentru rugăciunile voastre pentru noi și familiile noastre!

Pe final, care este mesajul dumneavoastră pentru frații și surorile din bisericile noastre?

Trăiți în pace unul cu altul, slujiți-vă unii altora cu darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu, propovăduiți Evanghelia celor nemântuiți și faceți bine tuturor, căci este un semn bun că sunteți pe calea mântuirii.

Domnul să vă binecuvânteze pe voi și pe familiile voastre!

 

You may also like...