Anul Înnoirii Spirituale,  Slides,  Ştiri interne,  Video

“Glorificarea Domnului Isus”! Mesajul de felicitare al episcopului UBCEB, Ion Miron (VIDEO)

ion miron site

“Și acum,Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea” Ioan 17:5.

Actul învierii implică momentul glorificării Domnului Isus.
Înainte ca Domnul Isus să meargă la cruce s-a rugat:
“Și acum,Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea” Ioan 17:5.

Odată cu învierea S-a, natura Lui umană a fost schimbată la o stare nouă, mult mai slăvită și mai glorioasă.

Învierea a fost un tip nou de viață mai bună, așa cum spune apostolul Pavel în epistola sa către Romani, “o viață a învierii”.

“Întrucât știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a muri, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu”

Romani 6:9-10.

După înviere, Domnul Isus a primit un trup glorificat care nu se mai supune morții și nici moartea nu are stapânre peste El.

Trupul Domnului Isus:
– Putea fi atins Ioan 20:27,
– Putea frânge pânea Luca 24:30,
– Putea pregăti micul dejun Ioan 21:12-13,
– Și putea mânca Lucar 24:42-43
– Era un trup din care și oase așa cum spune El ucenicilor Săi înainte de înălțarea Sa la cer:

“Uitați-vă la mânile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu”. Luca 24:39.

Totuși, acest trup fizic a Domnului Isus nu mai era spupus
– slăbiciunii,
– bolii,
– îmbătrânirii, sau
– morții pentru că era un trup nemuritor, glorios și puternic.

Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:42-44:
“Așa este învierea morților.
– Trupul este semănat în putrezire, și înviază în neputrezire;
– este sămănat în ocară, și înviază în slavă;
– este sămănat în neputință, și înviază în putere.
– Este sămănat trup firesc, și înviază trup duhovnicesc.
– Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc” 1 Cor. 15:42-44.

Învierea Domnului Isus ne întărește credința și speranța noastră că într-o zi vom învia și noi și ne vom bucura de un rup slăvit, fără slăbiciuni, fără boli, nemuritor și puternic.

După cum Domnul Isus a înviat ca să răiască pentru Dumnezeu, să dorim și noi să ne punem mereu viața la dispiziția lui Dumnezeu.

Cu oczia sărbătorii Învierii Domnului Isus, vă dorim multă bucurie, pace, credință și nădejde în Domnul Isus Cristos care este viu în veci de veci.

Hristos a Înviat!!!