Ion Miron: “Trei aspecte ale smeririi Fiului lui Dumnezeu”

2,107 vizualizari

“Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe”. 

Zaharia 9:9

Episcopul Ion Miron  cover site

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, primit de popor ca şi împărat, este prezentă în toate cele patru Evanghelii şi unicul eveniment făcut public de Domnul nostru.

You may also like...