Audio,  Predici

Ion Miron: Slujirea Domnului Isus pe cruce

Jesus-HD-WallpaperIoan 19:17-30

17. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al “Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă “Golgota”. 18. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc. 19. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: “Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor.” 20. Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte. 21. Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: “Nu scrie: “Împăratul iudeilor”. Ci scrie că El a zis: “Eu sunt Împăratul iudeilor.” 22. “Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. 23. Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos. 24. Şi au zis între ei: “Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: “Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostaşii. 25. Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena. 26. Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: “Femeie, iată fiul tău!” 27. Apoi, a zis ucenicului: “Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. 28. După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: “Mi-e sete.” 29. Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură. 30. Când a luat Isus oţetul, a zis: “S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.