Billy Graham: S-a născut Regele!

3,655 vizualizari

480042_10153027107900328_1229264156_nCând erau mici, copiii noștri obișnuiau să se trezească înaintea zorilor în ziua de Crăciun, ochii lor dansând deja în așteptare. Erau nerăbdători să coboare la pomul de Crăciun ca să-și despacheteze cadourile. Dar înainte de a le deschide, noi am citit din Biblie și eu m-am rugat.

Ce fiori ne-au cuprins când am îngenunchiat împreună ca și familie, mulțumind lui Dumnezeu pentru privilegiul de a sărbători Nașterea Fiului Său, Isus Hristos.

Unul din pasajele pe care le-am citit, a fost capitolul doi din Matei, unde se relatează că magii au venit din Estul Ierusalimului, conduși de o stea. Ei au intrat în casa unde era Iosif, au căzut la pământ și s-au închinat Pruncului Hristos. Biblia spune, “Apoi și-au deschis vistieriile, și I-au adus daruri : aur, tămâie și smirnă.” (Matei 2:11)

Isus Hristos s-a născut ca să fie Împărat. Salvarea și Împărăția Sa sunt valabile pentru problemele existente ale lumii de azi. Dar Domnia Sa are de asemenea valoare pentru viitor. Suveranitatea lui Isus Hristos, se extinde într-un mod perpetuu de-a lungul veacurilor. Este ascuns de a fi văzut acum, dar va reveni, conform Scripturii, în planul lui Dumnezeu, și va domni cu dreptate.

Acești magi au întrebat , “Unde este Împăratul de curând născut?” (Matei 2:2). Astăzi, asemenea acestor magi, există oameni înțelepți care întreabă “Unde este Împăratul de curând născut?” Biblia ne spune despre El : “Isus Hristos este același ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8). El a fost Împărat ieri, este Împărat azi, și El va fi Împărat și în ziua de mâine.

1484191_10202678600344344_648548584_n

Ieri El a fost Regele Răscumpărării. El nu a oprit mulțimea când aceasta striga de Florii: “Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului” (Luca 19:38). El nu a răspuns negativ când Pilat L-a întrebat „Ești Tu un Împărat?”(Ioan 18:37). El nu și-a negat Domnia atunci când Pilat L-a înfățișat mulțimii zicând : “Iată Împăratul vostru!” (Ioan 19:14).

De la însăși Nașterea Lui, Hristos a fost recunoscut ca fiind un Împărat. Ceva din modul lui de a fi, inspiră credință, devotament și respect. Magii I-au adus daruri. Păstorii au îngenunchiat și I s-au închinat. Iar îngerii care cunoșteau mai bine decât oamenii că El este Împărat cu adevărat, au devenit cântăreții cerești ce Îl slăveau în fața tronului-iesle. Irod, înțelegând că nu poate să existe loc pentru două tronuri într-o singură împărăție, a urmărit să ia viața lui Isus.

La vârsta de aproximativ 30 ani, Isus și-a început misiunea, conturând opinii adevărate asupra vieții oamenilor. El nu a permis existența credinței divizate. El a cerut şi a primit dedicarea completă. Bărbați și femei, și-au părăsit casele, familiile și afacerile, dedicându-se Lui în supunere totală. Mulți și-au dat viața, fiind dedicați până la cea din urmă suflare. Nu-l putem pătrunde pe Hristos, fără a înțelege că El a fost Împărat.

Vechiul Testament promite nu numai venirea unui Izbăvitor și a unui Eliberator de păcate, dar de asemenea venirea unui Împărat. Acest Împărat a fost așteptat cu nerăbdare, cu speranță și cu rugăciuni de către evlavioșii din Israel.

Orice Împărat adevărat are vestitor – și în acel prim Crăciun, îngerii au vestit nașterea lui Isus. Un vestitor a fost și Ioan Botezătorul predicând “Împărăția cerurilor este aproape!” (Matei 3:2). Atunci când Împăratul odată respins, va reveni ca să-și ridice Împărăția, El va fi precedat încă odată de un vestitor, care ne va înștiința de venirea Lui (1Tesaloniceni 4:16). Prin tot ce a făcut de-a lungul vieții Sale, El a acționat ca un Împărat. A vorbit cu autoritate. A făcut apel la conștiința oamenilor. A învinuit bigotismul, fățărnicia și lăcomia. A denunțat imoralitatea, necinstea și fărădelegea. A vorbit ades de împărăția Lui ce va să vină, alegându-și urmași. Comportamentul Său a fost unul regal. Eticele Sale au fost regale.

De la început, liderii politici, sociali și spirituali îl priveau bănuitor. Învățăturile Sale intense, caracterul Său moral ireproșabil cât și descendența Sa regală au primejduit în mod constant siguranța guvernării fariseilor.

În zadar se temea Irod de Isus. În zadar Îl suspecta Pilat pe Isus. Hristos nu a venit să ridice o împărăție a lumii acesteia. El a venit ca să fie Regele Răscumpărării. Împărăția Lui avea să fie una spirituală. El avea să domnească în inimile bărbaților și femeilor.

În virtutea definiției Sale împărătești, El a fost unicul care s-a calificat drept Salvatorul unei lumi rătăcite. Dacă Isus Hristos nu ar fi fost ceea ce a fost, El nu ar fi putut să aducă ispășirea păcatelor noastre. Pe deplin conștient de inabilitatea noastră de a plăti prețul ispășirii, Isus Hristos s-a dat El însuși ca preț al răscumpărării pentru noi.

Cu aproape 800 ani înainte de nașterea lui Isus, Profetul Isaia a scris, „S-a dat pe Sine însuși la moarte, și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați” (Isaia 53:12). Ce alt măreț act ar fi putut să facă Împăratul pentru supușii Săi decât acela de ai reabilita de la întreaga lor vinovăție și de ai face părtași ai împărăției Sale? Regele și-a dat viața pentru copiii Săi și a plătit groaznica datorie pe care noi o aveam.

Dar acestea s-au întâmplat ieri. Cum rămâne cu ziua de astăzi ? Mulți oameni se întreabă, „Unde este Împărăția lui Dumnezeu astăzi?” Dacă El este Regele, unde este Împărăția Lui?

Biblia ne învață că Hristos are o împărăție pe pământ. Împărăția Lui se află în inimile celor care se încred în El. Isus a rostit o binecuvântare specială asupra celor ce Îl iubesc. Astăzi El este Regele necontestat al sufletelor credincioșilor din întreaga lume, indiferent de rasă.

Credincioșii încă sunt gata să-și dea viața pentru El. El continuă sa facă cereri necondiționate cu privire la viața noastră. El continuă să acuze păcatul. Prezența Lui încă mai contravine cu necinstirea și lăcomia. Dragostea Sa altruistă rămâne a fi miracolul omenirii. El este Salvatorul păcatelor, Autorul păcii și Speranța lumii.

Cu toate acestea, o mare parte din miliardele persoane de pe pământ, niciodată nu I-au dat omagiu. Niciodată nu L-au recunoscut ca Rege al inimilor lor. În cartea sa “Compendiu de istorie” H.G.Wells a scris: “Nu e de mirare faptul că azi acest Galilean este prea mult pentru inimile noastre prea mici?”

Domnește Hristos în inima ta? Este El Domn și Rege? Biblia spune, “Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.” (Romani 10:9). Tu poți spune “Eu cred în Hristos.” Dar nu L-ai făcut niciodată un Rege al inimii tale. El nu este Domnul inimii tale. El nu deține controlul absolut asupra vieții tale. Mii de oameni ce își au numele scris în registrul bisericii, nu și-au predat conștiința lui ca Rege. S-ar putea să crezi în biserică și Dumnezeu, chiar și în Hristos, dar fără ai fi predat vreodată voia ta.

Până nu-L recunoști și nu-L accepți pe El ca Domn, și nu-ți i-ai crucea ca să-L urmezi, împărăția Lui Hristos nu-ți va stăpâni inima și nu va rămânea în ea. Ești în afara Împărăției, rătăcit întru totul; iar într-o zi vei fi izgonit într-un întuneric veșnic unde va fi “plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 8:12).

Biblia ne învață că mâine Hristos va fi Împăratul împăraților și Domnul domnilor. În planul lui Dumnezeu este ora când Hristos se va reîntoarce. Biblia este destul de clară în afirmația precum că Hristos într-o zi va reveni.

Mulți batjocoritori existenți atât astăzi, cât și în timpul Apostolului Petru, spun, “unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” (2 Petru 3:4). Biblia continuă spunând, “Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate… pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.” (2 Petru 3:7).

Dar această judecată va fi împotriva celor nelegiuiți și slabi. Dumnezeu nu a uitat de omenire, din arderea tăciunii unei civilizații înăbușite, Dumnezeu va contura un regim în care Hristos va fi Rege. “va avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor.” (Apocalipsa 19:16). Deci, Hristos își va ocupa locul drept ce-I aparține pentru a domni această lume. Ce moment măreț va fi!

Fiecare Rege are parte de încoronare. Biblia vorbește despre masa de nuntă a Mielului, aceasta fiind încoronarea lui Isus Hristos. Ce semn măreț va fi! Toți cei ce L-au recunoscut aici pe El ca Domn vor fi acolo în acea zi. Locul meu este rezervat la masa de nuntă a Mielului. Biletul meu este în mâna mea. Este biletul la cel mai grandios banchet desfășurat vreodată, răscumpărat prin sângele lui Hristos de la cruce. M-a costat un singur lucru, păcatele mele. Cu bucurie am renunțat la ele și am crezut în Regele regilor înaintea căruia mă voi înfățișa într-o zi pentru a da o dare de seamă a trăirii mele pe pământ.

Da, am renunțat la păcate. Lui Hristos ca Salvator și Domn I-am oferit supunerea mea. Voi lucra pentru El, Lui îi voi da tot ce am. Voi suferi pentru El, iar într-o zi, voi avea marele privilegiu de a domni cu El în Glorie.

Sursa: Billy Graham.org

Toate referințele sunt biblice, luate din traducerea lui Dumitru Cornilescu.

Articol tradus de Bîrsa Tatiana.

You may also like...