Devoţional cu Billy Graham: “Descurajarea este opusul credinţei”

1,567 vizualizari

“Nădăjduieşte în Domnul, îmbărbătează-ţi inima…”
Psalmul 27:14

depression

Descurajarea nu este un sentiment nou. Multe dintre personajele Bibliei au trecut prin descurajare. Moise în pustia Sinai; Ilie când a auzit că Izabela îl căuta să îi ia viaţa; David când fiul său Absalom s-a răsculat împotriva lui. Descurajarea este la fel de veche ca istoria omenirii.

De multe ori există o cauză pentru descurajare. Ea vine de multe ori când nu ne iese cum vrem, când lucrurile nu merg aşa cum ne-am dori noi. Descurajarea este opusul credinţei. Este instrumentul lui Satan pentru a zădărnici lucrarea Lui Dumnezeu în viaţa ta. Descurajarea ne orbeşte ochii noştri la mila Lui Dumnezeu şi ne face să percepem doar circumstanţele nefavorabile.

Nu am întâlnit niciodată pe cineva care să fi petrecut timp zilnic în rugăciune şi în studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, puternic în credinţă, şi să fi fost descurajat vreodată pentru foarte mult timp.

Rugăciunea zilei
Doamne, când sunt descurajat, îndepărtează orbirea credinţei mele şovăinde. Tu eşti cu mine mereu. Iartă-mi inima nerecunoscătoare.

Sursa: Billy Graham.org

You may also like...