RO / RU

Conducerea UBCEB: "Nădejdea vie adusă de Domnul Isus să vă însufleţească trăirea până în veşnicii"

1,011 vizualizari

felicitare ubcebDragi fraţi şi surori!

Conducerea Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova vă salută călduros cu ocazia marii sărbători a Învierii Domnului nostru Isus Hristos!

Hristos a înviat!

În aceste zile de sărbătoare, când ne reamintim de triumfătoarea biruinţă a Domnului Isus asupra morţii, suntem copleşiţi de planul minunat al lui Dumnezeu privind răscumpărarea omenirii şi plini de bucurie ne unim şi noi la cuvintele apostolului Pavel care zice:

„Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?… Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 Corinteni 15:54-57)

Învierea Domnului Isus ne-a adus o nădejde vie şi avem siguranţa, prin credinţa în El, că într-o zi vom învia şi noi şi vom petrece eternitatea cu Mântuitorul nostru şi cu toţi sfinţii.

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.” (1 Petru 1:3,4)

Fie ca speranţa, credinţa şi dragostea, aduse de Cel care este învierea şi viaţa, să ne dea puteri să rămânem credincioşi Domnului Isus până la capăt.

   Hristos a înviat!


Cu dragoste în Hristos ai voştri fraţi,

ION MIRON,

episcopul Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste

NICOLAI VOZIAN,

secretarul general al UBCEB

ALEXANDRU GONCEARUC,

episcopul adjunct al UBCEB

You may also like...