RO / RU

Ziua Mondială de Rugăciune intensivă pentru copii şi şcoli

1,085 vizualizari

123311_rugaciunea-mea

“Scoală-te și gemi noaptea când încep străjile! Varsă-ţi inima ca nişte apă înaintea Domnului! Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi care mor de foame la toate colţurile uliţelor! “ (Plângerile lui Ieremia  2:19)

Dragi surori, mame, bunici şi toţi cei care sunt dornici să se roage, pace şi har vouă şi familiilor voastre de la Domnul nostru Isus Hristos!

În fiecare an, a 3-a zi de luni din septembrie toate grupurile de rugăciune din lume se unesc pentru a se ruga pentru copii şi şcoli, profesori şi studenţi! Slujirea de rugăciune, fondată în 1984 în SUA, are un scop anume – de a strânge mamele împreună în rugăciune pentru familiile, copii săi şi locurile lor de studii. În mai mult de 140 de ţări a lumii mamele se întâlnesc regulat, pentru a petrece ora de rugăciune, folosind cei 4 paşi ai rugăciunii.

Domnul ascultă rugăciunile mamelor şi în răspuns la aceste rugăciuni face lucruri extraordinare!

Haideţi să ne unim împreună în pragul acestui an şcolar nou şi să  deschidem inimile noastre, să întindem mâinile şi să-L rugăm pe Domnul să salveze sufletele copiilor noştri în această lume crudă şi rea. Alcoolismul şi narcomania, ocultismul şi descompunerea moravurilor ameninţă copii noştri. Noi nu putem rămâne indiferenţi, atunci când sub picioarele copiilor noștri sunt flăcările iadului!

În cartea prorocului Ieremia 29: 11-13  este  scris:”Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, si nu de nenorocire, ca sa va dau un viitor si o nădejde. Voi Ma veti chema si veți pleca; Mă veți ruga, si va voi asculta. Mă veți căuta, si Mă veți găsi, daca Mă veți căuta cu toata inima.”

 Gândurile Domnului sunt spre binele copiilor noștii, ca să le dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu din nou și din nou ne cheamă să ne rugăm și ne spune: Vă voi ascultă, dacă mă veți chema din toată inima! Cîndva, în ceruri Domnul ne va arăta cîți copii, profesori, părinți l-au găsit pe Domnul prin intermediul rugăciunilor comune ale mamelor! Cîte valuri de păcat și răutate  erau gata să înghită  copii nostril și prietenii lor,  dar au fost oprite de armatele îngerilor sfinți – și toate datorită faptului că mamele sunt în rugăciune!

Caci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, si urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fata Domnului este împotriva celor ce fac răul.” (1 Petru 3 12)

Dragi surori,  de acum vremea s-a scurtat , ne spune Biblia (1 Cor. 7 29). Să îngenunchem și să ne rugăm  pentru copii nostri,  familiile noastre, bisericile noastre și poporul nostru!!!

 Subiect: Domnul – speranța și nădejdea noastră

Glorificare.Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mîntui. Acesta este Domnul, în care am avut încredere, ne vom bucura de mântuirea Lui” (Isaia 25:9, Psalmul 16:3, 32, 21, 39, 2, Evrei 2:13).

Biblia ne învață că proslăvirea  este un stil de viață, o expresie a relației noastre cu Dumnezeu în toate împrejurările și în orice moment. În Biblie  citim că oamenii îl lăuda pe Dumnezeu la lucru, în timpul luptei, în închisoare, chiar și în…. ]n pat! David spune, “Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; laudă Lui va fi totdeauna în gura mea,” (Ioan 17:4).

Isus Hristos – un exemplu de laudă: “Eu Te-am proslăvit pe pămînt, am sfîrșit lucrarea pe care Mi-ai dat  s-o fac “ Pavel spune, “Deci, fie că mâncați, fie că beți, orice ați face, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.” Noi, sincer și constant trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu împreună cu ceilalți creștini, astfel îndeplinind porunca lui Dumnezeu. “Totuși Tu ești Cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel ” (Psalmul 22:4).

A-L  slavi pe Dumnezeu  înseamnă să ne încredem în El, să-L iubim, să ascultăm de Cuvântul Lui, sa Î-L lăudăm, să folosim darurile și talentele pentru gloria Lui. În scurte rugăciuni slaviți-L pe Domnului nostru, în care avem încredere. Dumnezeu vede dincolo de cuvintele noastre, acordând  atenție inimilor noastre. Biblia spune, “Eu privesc diferit de cum privește un om, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.”

Ca închinarea noastră să fie sinceră,  trebuie să verificăm inimile noastre în rugăciunea de mărturisire.

Mărturisire.Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăță după cum El este curat.” (1 Ioan 3:3).

Dacă ne mărturisim păcatele, El fiind credincios și drept ne iertă păcatele și să ne curăță de orice nelegiuire”. (1 Ioan 1:9, Isaia 59:2, Matei 18:28-35)

  1. De ce avem nevoie de mărturisire?
  2. 1. Pentru a avea părtășie cu Dumnezeu. (Matei 5:23-24)
  3. 2. Pentru ca Dumnezeu să asculte și să răspundă rugăciunilor noastre. (Ps. 65:18)
  4. 3. Pentru a fi în comuniune cu cei cu care ne rugăm. (Romani 15:5)
  5. 4. Pentru a obține vindecare, curățare, reînnoire și răscumpărare . (Psalmul 31:1-5)
  6. 5. Pentru a obține iertare completă a păcatelor. (1 Ioan 1:9)
  7. 6. Pentru a-I permite să intre în viața mea și s-o gestioneze . (Ps 138:23-2)

Dumnezeu spune că nu va răspunde rugăciunilor dacă avem păcate nemărturisite.  Dacă dorim ca El să ne asculte și să răspundă rugăciunilor noastre, relațiile noastre trebuie să fie în ordine corectă, nu numai cu Dumnezeu, ci, de asemenea, cu apropiații noștri. Într-o rugăciune liniștită, mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu.

Mulțumire.Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale. ” (Psalmul 73:28). Când Î-L lăudam, mai întâi de toate acordăm o atenție la caracteristicile Domnului. Cu mulțumiri, atragem atenție asupra faptului ce a făcut … Ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu pentru răspunsul lui la rugăciunile noastre. Pavel ne îndeamnă cu cuvintele, “Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, in Hristos Isus, cu privire la voi. “(1 Tes. 5:18). Dacă nu suntem recunoscători, atunci suntem în afara voii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ar trebui să fim recunoscători pentru tot, chiar și pentru rugăciunile fără răspuns, conștientizând că  încercările sunt o binecuvântare.

 Mijlocire. “Nu te teme nici de spaima năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi; Căci Domnul va fi nădejdea ta, și El îți va păzi piciorul de cădere” (Proverbe 3:25-26; 1 Corinteni 15:19, Ezechiel 22:30, 1 Tim 2:01 ). Mijlocirea – este un apel în rugăciune la Dumnezeu pentru alții. Este un timp de rugăciune puternică, atunci când venim la Dumnezeu, pledând pentru copiii noștri, profesorii și personalul școlii, școala în sine, pentru administrarea școlilor, precum și pentru Slujirea “Mamele în rugăciune.” În rugăciunea de mijlocire, este mai bine să ne împărțim în grupuri de două sau trei persoane, astfel încât vom avea mai mult timp să ne rugăm pentru nevoile specifice ale fiecărui copil!

Rugăciunea pentru copii:
– Să cunoască dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. (Efeseni 3:18-19)
– Să-L accepte pe Isus Hristos ca Mântuitorul lor la o vârstă fragedă. (2 Timotei 3:15)
– Să-L caute cu sinceritate pe Dumnezeu și să posede o dorință de a participa la serviciile bisericii. (Ps. 62:2, 121:1)
– În Domnul să fie ascultători de părinții săi. (Proverbe 01:08; Kolos 3:20)
– Să nu respingă pedeapsa, ci ea să fie spre binele lor. (Proverbe 3:11-12)
– Să iubească frații și surorile lor, și să nu lase rivalitatea să afecteze grav relațiile lor în viitor. (Efeseni 4:32)

Rugați-vă pentru protecția:
– De tot răul (Ioan 17:15);
– De droguri, alcool și tutun (Proverbe 20:1, 23:31-32);
– De accidente și boli (Filipeni 4:06).

Rugați-vă pentru viitorul lor:
– Să fie în căutarea voii lui Dumnezeu în alegerea soțului/soției  (2 Corinteni 6:14);
– Să manifeste înțelepciune în alegerea profesii (Proverbe 05:06);
– Să folosească darurile date de Dumnezeu, talentele și abilitățile spre slava Lui (Manf. 25:21, Efeseni 2:10)

Rugați-vă pentru profesori:
– Să posede o dorință de a avea un impact pozitiv asupra vieții fiecărui elev;
– Rugați-vă să nu obosească să facă binele (Galateni 6:9), și ca angajamentul lor de excelență și disciplină să nu diminueze;
– Ca cadrele didactice care se află în situații de viață dificile, să se adreseze Domnului pentru ajutor;
– Ca fiecare școală să adereze la valorile biblice și standardele morale înalte.

Rugați-vă pentru slujirea “Mame în Rugăciune”:
– Rugați-vă ca alte mame să se alăture grupului;
– Ca în fiecare țară mamele să se roage pentru copiii lor și școlile lor.

Domnul spune: “Eu sunt Domnul si cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi dați de rușine” (Isaia 49:23).

Ce promisiune uimitoare pentru mame purtătoare de povara grea pentru copiii lor!

Fie ca Domnul să ne asculte și să ne răspundă!

Mariana Dubceac                                                                     Eugenia Podoleanu

Coordonator al slujirii „Mame în rugăciune”               Coordonator al departamentului de  surori al Uniunii

din Moldova                                                                                BCEB din Moldova

dubciak5@hotmail.com                                                         eugenia_podoleanu@yahoo.com

Tel.mobil:069 50 83 87                                                           Tel.mobil.: 069 907707

Tel.domiciliu: (022) 459 978                                                 Tel.domiciliu: (022) 596498

Tel.serviciu: (022) 28 84 77                                                 Tel.serviciu: (022) 29 26 39

You may also like...