Congresul de creștere spirituală: „Băgaţi de seamă…”

2,809 vizualizari

съездSub motto-ul inspirat din Matei 24:4: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva” comunitatea creştinilor evanghelici baptişti din regiunea de nord s-au adunat pentru un Congres de creştere spirituală la biserica „Covceg” din Bălţi. Alături de liderii spirituali, creştinii s-au pregătit pentru Evanghelizarea în masă de la stadionul oraşului Bălţi.

În deschiderea evenimentului, participanţii au fost conectaţi la sursa divină prin cântarea corului unit pregătit pentru Evanghelizare.

Episcopul Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste (UBCEB), Ion Miron a vorbit creştinilor despre posibilităţile de a te îmbogăţi spiritual: „Deseori creştinii, atât săraci, cât şi cei bogaţi nu înţeleg că tot ce noi avem aparţine Domnului. Dacă nu înţelegem şi nu acceptăm acest lucru este imposibil să aducem roade în slujirea noastră şi mai mult să fim plăcuţi Domnului” a explicat episcopul Ion Miron.

Vitalie Corcevschi, evanghelist invitat din SUA a atras atenţia participanţilor la o situaţie compromiţătoare a vremurilor noastre, şi anume, mulţi creştini au o purtare cuviincioasă în adunare, dar când se întorc acasă sau la locul de muncă duc un mod de viaţă neadecvat titlului de copil al lui Dumnezeu. Nu au pace cu cei apropiaţi din casă, sunt pretenţioşi, nervoşi. Vorbitorul a chemat creştinii să trăiască o evlavie autentică, care să izvorască din lăuntrul unei inimi curate, unei inimi ca a unui creştin născut din nou.

Cu un cuvânt din partea Domnului s-a adresat şi fostul episcop UBCEB, Victor Popovici. În baza pasajului Iosua 7:10-13, dânsul a menţionat că pricina înfrângerilor suferite de creştini în luptele spirituale este păcatul. „Noi suntem templul Duhului Sfânt” a amintit fratele Victor creştinilor prezenţi la congres. „Fiecare bărbat este preotul familiei lui şi Dumnezeu aşteaptă de la noi sfinţenie şi smerenie, mai întâi în inimile noastre şi apoi în familiile noastre. Doar atunci când avem inimi curate putem avea binecuvântarea în bisericile noastre şi succes în orice slujire” a explicat fratele Victor Popovici.

IMG_1889

Pastorul bisericii din Suceava, Viorel Candreanu a vorbit despre: „Creştinul în aşteptarea celei de-a 2-a veniri a Domnului Isus.” Acesta a făcut referire la perioadele de prigoană în istoria creştinismului din anii 40. Comparând acele perioade cu vremurile noastre de libertate şi posibilităţile pe care le avem, Viorel Candreanu a chemat la trezire, să nu ne permitem să dormităm în aceste vremuri de har, prielnice pentru răspândirea Evangheliei. Lăsând participanţilor textul din 2 Petru 3:1-3 fratele Candreanu a amintit acestora „Cea mai grandios eveniment în viaţa noastră, cea mai importantă sărbătoare şi cea mai mare binecuvântare, este ziua în care ne întâlnim cu Domnul Isus Cristos” a punctat Viorel Candreanu.

IMG_1908

În încheierea congresului, despre „Seducţia tinerilor şi relaţia dintre generaţii” a vorbit pastorul bisericii „Betania” din Chişinău şi profesorul, Alexandru Gîrbu. Inspirat din Psalmul 77, Alexandru Gîrbu a atras atenţia părinţilor la faptul că au datoria de a arăta copiilor lor slava lui Dumnezeu, puterea Celui veşnic şi minunile Lui. „Care va fi ultima generaţie? Poate reprezentanţii generaţiei care sunt acum în această generaţie vor întâlni pe nori a doua venire a Domnului Isus? Poate pentru unii acesta este ultima cursă? Sarcina noastră este să transmitem adevărul următoarei generaţii, alergând pe banda noastră cu demnitate şi credincioşie până la capăt”.

Principalele caracteristici ale acestui eveniment au fost transparenţa şi sinceritatea, care au putut fi observate în mesajul fiecărui vorbitor. Mesagerii au explicat foarte concret şi fără nici o rezervă adevărul lăsat în Scriptură, iar fiecare creştin prezent în sală a simţit puterea versetului: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii”. Evrei 4:12.

Mulţi creştini copleşiţi şi cercetaţi de mesajul vorbitorilor la ultima cântare au ieşit în faţă pentru aşi mărturisi păcatele şi reînnoi relaţia lor cu Mântuitorul. Asemenea trezire spirituală în mijlocul poporului lui Dumnezeu, în prag de evanghelizare în masă deschide perspective pentru trezire şi pentru cei care nu ştiu adevărul despre mântuire.

La Congresul de creştere spirituală au participat invitaţi din România, SUA şi Republica Moldova. Evenimentul a adunat vineri, 06 septembrie creştini de toate vârstele atât din punct de vedere fizic, cât şi spiritual. Această întâlnire a creştinilor din zona de nord a avut drept scop pregătirea poporului lui Dumnezeu, pentru bătălia spirituală de la stadion pentru sufletele celor pierduţi.

You may also like...