Slides,  Ştiri interne

Felicitare din partea UBCEB, 2023

“NU ESTE AICI; A ÎNVIAT,
DUPĂ CUM ZISESE….”
Matei 28:6

Dragi frați și surori,

 

Conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova vă felicită din toată inima cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos!

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Această sărbătoare deosebită ne amintește de biruința luminii asupra întunericului, de faptul că ”moartea a fost înghițită de biruință” (1Cor. 15:54), de victoria Domnului Isus asupra forțelor iadului!

În anul 2023, marea sărbătoare a învierii Domnului din nou a venit într-o perioadă de timp îngrijorare.

Atmosfera alarmantă a războiului din Ucraina a îmbibat deja întregul glob pământesc. În majoritatea țărilor oameni și-au pierdut pacea, liniștea și încrederea în viitor. În îngrijorarea pentru viitorul comun, omenirea se află în căutarea soluțiilor la problema războiului și a conflictelor militare.

 

Înainte de moartea Sa pe cruce Domnul Isus a zis: ”Veţi auzi de războaie şi vești de războaie: vedeți să NU VĂ ÎNSPĂIMÂNTAȚI, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci.

Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăție, împotriva altei împărății…” (Matei 24:6-7) Dar după învierea Domnului Isus îngerul a zis femeilor: ”NU VĂ TEMEȚI, căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese”. (Matei 28:5-6)

 

De asemenea, în ziua învierii lui Isus Hristos, ucenicii au auzit cuvinte, care au fost o mare încurajare atunci și care sunt importante azi ca niciodată: „În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: ”PACE VOUĂ”!”’ (Ioan 20:19) NU VĂ TEMEȚI ȘI PACE VOUĂ!

Vă dorim ca la această sărbătoare plină de lumina Învierii să vă încredeți în Domnul, să păstrați pace în suflet și să priviți cu speranță în viitorul ce se află în mâinile Celui care deține toată puterea în cer și pe pământ!

Domnul să vă binecuvânteze pe voi, familiile voastre și slujirea pe care o faceți!

 

HRISTOS A ÎNVIAT! 

Cu dragoste în Hristos,

Nicolae Vozian Episcopul Uniunii BCEBM,

Ion Miron, Secretar Executiv al Uniunii BCEBM,

Serghei Ghermanov, Episcop adjunct al Uniunii BCEBM