Slides,  Ştiri interne

Ziua națională de rugăciune a Departamentului femeilor UBCEB RM     Tema: Să ne sculăm și să zidim!

 

Verset cheie: „Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună.”

(Neemia 2:18)

I PARTE – DESPRE RUGĂCIUNE

Scumpe și preaiubite surori, fiice de Împărat, chemate, iubite în Dumnezeu Tatăl și păstrate pentru Isus Hristos: îndurarea și pacea și dragostea să vă fie înmulțite.

Ziua rugăciunii este sărbătoarea când femeile se unesc în liantul ce ne leagă de cer și unele de altele. Ce mare har, ca femeile din întreaga țară să ne unim în rugăciune în fața Celui ce este viu în veci de veci. Pentru a prețui aceste clipe este foarte important să vedem ce importanță dă Cuvântul acestei mari puteri a rugăciunii.

“După cum e de datoria pantofarului să repare pantofi şi a croitorului să croiască haine tot aşa e treaba creştinului să se roage.” (Martin Luther)

„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pașnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toţi oamenii să fie mântuiți şi să vină la cunoștința adevărului.”                   

                                                                                                                                     (1 Timotei 2:1-4)

 1. Rugăciunea este PRIORITARĂ (înainte de toate)
 2. Rugăciunea este UNIVERSALĂ (pentru toți oamenii)
 3. Rugăciunea este INFLUENTĂ (ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită; ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința Adevărului)

RUGĂCIUNEA ESTE:

 • Cea mai puternică armă;
 • Visterie nesecată;
 • Liman pentru cei zbuciumați în furtună;
 • Ancoră pentru cei goniți de valuri;
 • Toiag pentru cei ce se clatină;
 • Sursa bucuriei și împlinirii, păcii și binecuvântărilor;
 • Cheia în mâna credinței, care descuie depozitele cerului; – Armă pentru fiecare, în orice timp și în orice loc; –             Manifestarea vieții de credință.

RUGĂCIUNEA ARE PUTEREA DE:

 • A domolit furtuna;
 • A închis gura leilor;
 • A oprit războaiele;
 • A spart cătușele;
 • A adus vindecare;
 • Orbilor a dat vedere;
 • A înviat morții;
 • Șchiopii au început să meargă; – A oprit soarele si luna.

 

CE MARE HAR! CE MARE BINECUVÎNTARE!

 

(O cântare despre rugăciune)

 

II PARTE  –  RUGĂCIUNEA CĂTRE CEL PREA ÎNALT – CHEIA SCHIMBĂRILOR  

 

Dorim să privim la un om a lui Dumnezeu, Neemia – om al rugăciunii și al acțiunii.

Contextul istoric ne prezintă edictul de repatriere a evreilor din captivitatea babiloniană, unde deja fusese primul val de repatriere în a.536 î. Hr. În acest context muriseră aprox. 50 000 evrei. Al doilea val a avut loc cu 60 ani mai târziu unde aprox. 5000 evrei s-au întors la Ierusalim. Urmează cel de-al III val peste 90 de ani de la edictul de repatriere a evreilor.

Starea poporului și a Ierusalimului era tristă, jalnică, ruinată, disperată.

Zidurile Ierusalimului Sunt dărâmate, şi porţile Sunt arse de foc” (Neemia 1:3)- această veste l-a străpuns pe Neemia: „Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns, şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor…”  (Neemia 1:4)

Citiți textul: Neemia 1:1-11. Citiți cu voce tare toate împreună un fragment din rugăciunea lui Neemia, unde este înălțat Numele lui Dumnezeu:

„Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!” (v.5)

Cartea „Neemia” începe cu specificarea timpului și circumstanțelor în care se afla poporul și cetatea Ierusalim. Totul a început în inima unui om: durerea pentru starea fraților și pentru starea țării în întregime. Primul lucru pe care-l face Neemia în aceste circumstanțe este postul și rugăciunea înaintea Celui mare și înfricoșat.

Dragi surori, trăim timpuri la fel de dramatice ca și în timpul lui Neemia, dar Harul lui Dumnezeu mai este de partea noastră și putem sta înaintea aceluiași Dumnezeu, înaintea cărui a venit Neemia. Să-I aducem dar închinarea noastră, laude și mulțumiri pentru că suntem copiii Lui, pentru că avem un Împărat care cunoaște și dirijează întreg Universul, pentru ceea ce este și face pentru noi, chiar și în aceste circumstanțe.

(Rugăciune de glorificare a Numelui lui Dumnezeu și o cântare de laudă) 

A III PARTE – PĂCATUL- CAUZA STĂRILOR DE CRIZĂ

Neemia conștientizarea faptului că starea în care a ajuns poporul este datorită păcatului și neascultării de Dumnezeu. Cu părere de rău, astăzi trăim timpuri  la fel de dramatice ca și cele descrise în cartea Neemia. În trupul Domnului Isus sunt atâtea „ziduri dărâmate”: uşi deschise pentru Evanghelie pe care nu intră nimeni, scoli duminicale fără învățători, nevoi de rugăciune care nu ajung nici odată pe “altarul tămâierii”, nevoie de consiliere, biserici întregi de prunci spirituali, bătrâni lipsiți de mângâiere, văduve lăsate să se descurce singure în furtuna vieţii, noi convertiți firavi şi nesiguri sub apăsarea atâtor  învățături distrugătoare, mame cu mulți copii obosite de probleme de tot felul. Toate acestea nu mai ating aproape pe nimeni, iar cei puțini, căror le mai pasă, îşi simt mâinile obosite şi genunchii slăbănogiți.

Istoria rezidirii zidurilor Ierusalimului vine să ne descopere  secretul timpului de cotitură, care începe cu durerea unei inimi sensibile și pocăință pentru păcatele personale și ale poporului.

Adânc îndurerat de cele auzite, Neemia se identifică cu păcatul si nevoia poporului său. Totodată Neemia cunoaşte pe Dumnezeul poporului Israel, Cel care este drept dar plin de milă şi îndurare, Cel care a dat făgăduințe poporului Său şi Cel care urmărește ca ele să fie împlinite. El înțelege că poporul are nevoie de mâna lui Dumnezeu pentru a fi scos din starea în care era.

„Să ia aminte urechea Ta şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi copiii lui Israel.” ( Neemia 1:6)

Moment de mărturisire și pocăință pentru stări personale, dar și la nivel de biserică. 

 • Pentru că nu întotdeauna am fost exemple de credință pentru cei din jur;
 • Pentru că nu am arătat milă, iertare și îngăduință față de aproapele nostru;
 • Pentru că dragostea noastră este una prefăcută și nu reflectă dragostea lui Dumnezeu;
 • Pentru puținele roade pe care le avem ca să le aducem la altarul lui Dumnezeu;
 • Pentru orice vorbă nechibzuită și alunecare după mersul lumii acesteia;
 • Pentru valorile nu după voia lui Dumenzeu pe care le îmbrățișăm;
 • Pentru că lăsăm să biruie firea și nu ascultăm de Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu.

 

(Rugăciune persoanală)

 

A IV PARTE  – RESURSELE SCHIMBĂRII 

Citiți Neemia 2:1-20

În capitolul 2 îl vedem pe Neemia sub povara unor lucruri conturate într-un plan de acțiune. Un plan bine conturat în timp, cu probleme definite, resurse necesare şi soluţii strategice (solicitări şi răspunsuri foarte bine argumentate împăratului). Este foarte important să observăm starea de rugăciune continuă în care se găseşte Neemia. Chiar dacă avea un plan de acţiune bine conturat în mintea lui, înainte de a răspunde împăratului s-a rugat. Un plan îşi are împlinirea doar prin uşi deschise de Dumnezeu. Totodată o uşă deschisă este dovada ca mâna lui Dumnezeu este peste tine şi este voia Lui pentru această slujire.

Să ne sculăm și să zidim!

(Rugăciune de mijlocire)

 

SĂ NE RUGĂM PENTRU FAMILIE: 

„…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:14-21) 

Cineva a întrebat pe soția mea într-o zi: „Cum ați crescut cei 5 copii? iar ea fără ezitare a spus: „Pe genunchi”. (Billy Graham)

RUGĂCIUNE PENTRU:

Tați: „Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți” (Proverbe 4:1)

Mame:Ascultați, femeilor, Cuvântul Domnului și să prindă urechea voastră ce spune gura Lui! Învățați pe copiii voștri cântece de jale, învățați-vă plângeri unele pe altele!” (Ier. 9:20)

Copii: „Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale!” (Proverbe 1:8)

 

SĂ NE RUGĂM PENTRU BISERICĂ: 

 • Pentru slujitorii Bisericilor noastre. Domnul să le dea Cuvânt curat pentru zidirea Bisericii și ei să fie un exemplu de biruință în lupta pentru credință.
 • Pentru tinerii Bisericii, care sunt atacați de multitudinea informației false prin rețelele de socializare, în Universități și la locurile de muncă. Domnul să le păstreze cugetul curat, să pună în inima lor sete după Adevăr și dorință să slujească pe Domnul dintr-o inimă curată.
 • Pentru copii și învățătorii lor, ca Domnul să-i păzească de lupi răpitori, de învățături care distrug sufletul. Domnul să-i ocrotească de oameni răi și să-i păstreze pentru Împărăția Lui.
 • Pentru bătrâni, văduve, frați și surori cu soții și soți necredincioși ca să poată rezista ispitei, să rămână tari în credință și să câștige familia pentru Dumnezeu.
 • Pentru ca Biserica să fie o mărturie frumoasă pentru oameni în aceste vremuri de criză.

 SĂ NE RUGĂM PENTRU ȚARA NOASTRĂ: 

„Când a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porţii apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel.  Şi preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării, alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă. Era întâia zi a lunii a şaptea. Ezra a citit în carte de dimineaţă până la amiază, pe locul deschis dinaintea porţii apelor, în faţa bărbaţilor şi femeilor şi în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii.”(Neemia 8:1)  

Tara noastră are nevoie să cunoască pe Cel care le poate da direcția adevărată și le poate împlini nevoile. Voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim lumină în mijlocul celor care nu-L cunosc și să mijlocim pentru ei.

 

SĂ NE RUGĂM:

 • Pentru pace în Moldova, Ucraina, Rusia și întreaga lume.
 • Ca Lumina lui Dumnezeu să lumineze mintea conducătorilor acestor tări.
 • Ca Dumnezeu să nimicească orice plan al celui rău de nimicire și de ură între popoare.
 • Pentru pocăință și cunoaștere de Dumnezeu.

 

În 52 de zile, zidurile Ierusalimului au fost restaurate, dovedind puterea lui Dumnezeu și mărturia unității poporului uniți în post și rugăciune, uniți în luptă și în muncă, uniți de a confrunta dușmanul, uniți în hotărârea de a se scula și a zidi.

Oridecâte ori dușmanul a venit cu îndoiala, batjocura, intimintatea, aenințarea, minciună și cu dorința: SĂ NE SCULĂM ȘI SĂ-I OPRIM, Neemia a venit cu postul, rugăciunea, confruntarea, mobilizarea și declarația: SĂ NE SCULĂM ȘI SĂ ZIDIM!

Dumnezeul cerurilor a dat izbânda!

A V-a PARTE – BIRUINȚA DOMNULUI!

„Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfățișați fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.” (Iuda 24-25) Toate cu voce tare să declare acest Adevăr și să cânte o cântare de glorie 

FIȚI BINECUVÂNTATE!

NB: 

 1. Dacă în Biserica Dvs. nu ați organizat colecta în contextul Zilei Mondiale de rugăciune, aveți oportunitatea să organizați acest moment. Resursele colectate puteți să le trimiteți prin sora responsabila la Chișinău.

FIȚI PARTE A SLUJIRII FEMEILOR DIN ÎNTREAGA LUME!

 1. În contextul Nașterii Domnului folosiți toate oportunitățile și toate resursele pentru a duce Vestea Bună acolo unde Dumnezeu va pus. Este momentul oportun de a vă ocupa de femeile care încă nu au cunoscut adevărata dragoste răscumpărătoare, de văduve, bolnavi, orfani, săraci și singuratici etc.

Atâta  lume are nevoie să sărbătorească acest Crăciun într-un alt mod. Dumnezeu vă poate folosi pe Dvs. ca instrument care aduce schimbarea! FIȚI GATA!

 1. Pentru creșterea spirituală a surorilor și ca instrument de evanghelizare vă oferim:
  • Ghid de studiu biblic pentru surori din colecția: „Femeile de ieri – impact peste veacuri” (diverse ediții) și ediția a X-a, anul 2023;
  • Reviste creștine „Lidia” și „Priscila”. FOLOSIȚI MOMENTUL!

 

Cu dragoste, Eugenia Podoleanu 

Coordonatoarea Departamentului surorilor UBCEB RM Tel: 069907707