SUTE DE PARTICIPANȚI AI CONFERINȚEI DIN OR. BĂLȚI I-AU ZIS DOMNULUI: „IATĂ-MĂ, TRIMITE-MĂ!”

77 vizualizari

Un număr record de participanți a adunat conferința de creștere spirituală la tema: „Iată-mă, trimite-mă”, care a avut loc la 29 mai în biserica „Covceg” din or. Bălți.

Numărul total de participanți a depășit 1350 de persoane. Pocăința multor membri și apropiați ai bisericii a constituit principalul rezultat al acestei conferințe. Sute de oameni, auzind glasul Domnului, au ieșit în față pentru a deschide o nouă pagină în viața lor. Din cauza mulțimii, o mare parte din participanți, s-au rugat și au făcut promisiune lui Dumnezeu rămânând pe loc.

«Balsam» pentru suflet

Conferința a început cu o muzică minunată interpretată de către orchestra „Balsam”. Au răsunat așa imnuri ca: „Ah, pământule”, „Cheamă-mă, Doamne”, „Ridică-te, Biserică a lui Dumnezeu”. Unele imnuri au fost fredonate de toată sala. Reamintim că mai bine de 20 de ani, prin muzica lor divină și armonioasă orchestra „Balsam” vindecă inimi zbuciumate de furtunile vieții. Orchestra a fost dirijată de sora Ludmila Tcaciuc, iar în componența acesteia au intrat muzicieni din bisericile orașului Bălți.

Rugați pe Domnul secerișului

Fostul episcop Victor Popovici a prezentat tema „Rugați pe Domnul secerișului” în baza textului: „Atunci a zis ucenicilor Săi: Mare este secerişul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui”. Matei 9:37,38

Victor Popovici a reamintit că Dumnezeu, dorind să se descopere unui om, i se arată în diferite moduri:

  • Dumnezeu se arată în natura pe care a creat-o;
  • Dumnezeu se descoperă prin Sfintele Scripturi;
  • Domnul apare în slujirea Bisericii Sale;
  • El se reflectă în viețile fiecărui credincios;
  • Dumnezeu este proclamat prin predicare.

Totuşi, acestea toate nu pot avea loc fără rugăciune.

„Mana din cer nu va cădea până când nu vom începe să ne rugăm! Dacă ai o atitudine indiferentă faţă de rugăciune, nu aștepta binecuvântări! Duhul rugăciunii trebuie să meargă cu noi în familiile și în bisericile noastre. Astfel, noi vom deveni părtași la marile binecuvântări ale lui Dumnezeu!”, i-a îndemnat pe participanți Victor Popovici.

Iată-mă, trimite-mă!

Pastorul coordonator al Bisericii „Sfânta Treime” din or. București, România, Neluțu Iubaș, a atras atenția asupra textului de bază al conferinței: „Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”. (Isaia 6:8)

De asemenea, pastorul a citit cuvintele din Marea Trimitere a Domnului nostru: „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” Matei 28:18-20

Pastorul Neluțu a comparat faptul cum Dumnezeu i s-a arătat lui Isaia și cum Dumnezeu se arată oamenilor prin Isus Hristos. Potrivit lui, în ambele cazuri, arătându-Se omului, Dumnezeu îl cheamă să slujească. Dacă în primul caz Dumnezeu întreabă „Cine va merge pentru Noi?”, în al doilea caz El poruncește: „duceți-vă și învățați”.

„Dumnezeu ne arată o mare nevoie de oameni care să înțeleagă Marea Trimitere și să meargă să predice Evanghelia și să facă ucenici. De asemenea, El nu ne lasă singuri într-o chemare atât de mare, însă ne dă făgăduința: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele”.

„Ce Îi vei răspunde astăzi Domnului?” Întrebarea adresată de către predicator i-a făcut pe mulți participanți să conștientizeze responsabilitatea lor și zeci de oameni au ieșit să-I spună Domnului: „Iată-mă, trimite-mă!”. În acele momente răsunau cuvintele psalmului „Și poruncitor și blând” interpretate de grupul „Binecuvântare”.

Răspunsul bisericii la provocările timpului

În partea finală a conferinței, pastorul și profesorul Alexandru Gîrbu a prezentat tema: „Provocările timpului și sarcina bisericii în ajunul răpirii”. Pastorul Alexandru a atras atenția participanților conferinței asupra urgenței și nevoii stringente a lucrării de evanghelizare. Potrivit lui, a accepta provocările timpului înseamnă a auzi ceea ce spune Dumnezeu și a-I răspunde activ și eficient. Confirmând această idee, Alexandru Gîrbu a citat textul din Epistola către Evrei 3:7,8: „De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie”.

El a amintit că îndatoririle și provocările bisericii rămân neschimbate și actuale: laudă şi închinare Domnului, studierea Cuvântului și creșterea spirituală, opunere faţă de învățăturile false, faptele milosteniei și Marea Trimitere de a face ucenici. Biserica trebuie să răspundă imediat și decisiv acestor provocări realizând că nu a rămas mult timp.

„Astăzi trebuie să ne reînnoim relația cu Dumnezeu și să-I cerem putere, înțelepciune și curaj pentru ca să putem acționa şi răspunde la provocări”, a spus fratele Alexandru și a chemat la pocăință pe toți cei care au fost atinși de Duhul Sfânt și Cuvântul Domnului.

Lacrimile pocăinței și Slavă Mielului

A răsunat din nou psalmul „Și poruncitor și blând” în interpretarea grupului „Binecuvântare”.

Atinși de Duhul Sfânt, participanții au păşit în faţă într-un șuvoi nesfârșit pentru a se ruga împreună cu unul dintre pastori, a-și reînnoi relația personală cu Dumnezeu şi a-I spune: „Iată-mă, trimite-mă!”. Printre cei care au venit la pocăință s-au numărat mulți tineri și adolescenți, familii și bătrâni. În sală erau prezenţi atât acei care au venit pentru prima dată la pocăință, cât şi dintre cei care odată s-au depărtat de biserică și acum au decis să se întoarcă la Domnul. Spiritul de pocăinţă și dorința de a asculta de Dumnezeu umpleau inimile majorităţii participanților la conferință. Au fost multe lacrimi atât de pocăinţă, cât și de mare bucurie a inimilor iertate și reînnoite.

Corul unit al Bisericii „Betania” a adus un plus de frumuseţe şi sensibilitate acestei conferinţe deosebite. Solemn și maiestuos în repertoriul acestui cor au sunat imnurile: „Slavă Mielului”, „Tu ești un singur Dumnezeu”, „Vestiți tuturor slava Domnului”, ca semn de profundă recunoștință Domnului care Şi-a arătat puterea și slava Sa la această conferinţă.

Factorii binecuvântării

Numărul record de participanți precum și alte binecuvântări frumoase la conferința desfășurată în or. Bălți au fost experimentate datorită a cel puțin trei factori:

  • postul și rugăciunile înălţate lui Dumnezeu;
  • munca eficientă şi cu dedicare a comitetului de organizare în frunte cu pastorul Vasile Gherasimciuc care deține o experiență bogată în organizarea unor astfel de evenimente;
  • setea de părtășie a creștinilor care, după o lungă pauză din cauza pandemiei de coronavirus, în sfârșit, au putut să se adune împreună ca adevărată Biserică a lui Hristos.

 

 

 

You may also like...