Femei cu impact,  Slides,  Ştiri interne

Conferinţa Naţională a Femeilor 2017: „Puterea Unităţii”

Este bine ştiut în lumea evanghelică că: „Un cuvânt spune Domnul, şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire” Psalmul 68:11. În Republica Moldova această oştire aducătoare de veşti bune este foarte vizibilă. Drept confirmare este evenimentul anual căruia i se dedică două zile din luna noiembrie – Conferinţa Naţională a Femeilor. În 2017, se pare că evenimentul a obţinut statut internaţional. Sub genericul „Puterea Unităţii”, Conferinţa Naţională a Femeilor din cadrul Uniunii Baptiste a adunat la Chişinău peste 1000 de femei şi invitaţi de talie internaţională atât din Est, cât şi din Vest.

 

În perioada, 10-11 noiembrie, Biserica „Isus Salvatorul” din Chişinău a fost gazda femeilor aducătoare de veşti bune din toată ţara şi de peste hotare. Harta vorbitorilor de la Est la Vest a cuprins invitaţi din România, Ungaria, Ucraina, Rusia, Norvegia şi desigur Republica Moldova. „Trinitatea – un model perfect al unităţii” a fost tema prezentată în profunzime de pastorul Bisericii „Betel” din Timişoara, Petru Bulica. Astfel de la conceptele unităţii în Dumnezeire, au fost pe rând abordate temele care ating toate sferele vieţii unei femei: „Unitate în familie”, „Unitate între generaţii”, „Unitate în diversitate”, „Unitate în comunitate” şi o provocare „Chemaţi la unitate”!

„Îmi doresc ca această conferință să provoace fiecare participantă la o sete de a învăța de la modelul Sfintei Treimi adevărata unitate, care poate fi realizată prin puterea Duhului Sfânt și prin frumusețea diversității creată și stabilită de Dumnezeu; să ajute în zidirea relațiilor sănătoase în familie și în Biserică; să mobilizeze Biserica la unitate în vegherea de a-L întâmpina pe Regele! „Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată ești în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”. (Ioan 17:21)”, cu acest scop bine determinat, Eugenia Podoleanu, responsabilă de lucrarea femeilor în cadrul Uniunii Baptiste, a făcut o tradiţie şi anual adună la Chişinău femeile din toată ţara pentru cel mai frumos eveniment!

De la eveniment nu a lipsit sora Olga Mocanu, care anterior a condus Departamentul Femei din cadrul Uniunii Baptiste mai bine de 20 de ani şi a educat câteva generaţii de femei. Fiind un exemplu viu, purtând pe chip amprenta anilor şi a experienţei vaste în lucrarea cu femeile, Olga Mocanu a prezentat într-un dialog cu Daniela Chiperco şi Irina Ureche „Unitatea între generaţii”, oferind ca exemplu relaţia dintre Maria şi Elisaveta. Dialogul moderat de Felicia Rotaru, a scos în evidenţă relaţia dintre două femei din diferite generaţii, fiecare cu misiunea specială de a naşte prunci aleşi pentru împlinirea planului de mântuire a lui Dumnezeu pentru întreaga omenire.

Ediţia 2017 a avut pe agendă mai multe elemente inedite. Pe lângă invitaţi de marcă, decorul care creează tot timpul o atmosferă copleşitoare, comitetul de organizare a pregătit multe surprize plăcute pentru participante.

În premieră, Conferinţa Naţională a Femeilor a inclus în program două grupuri corale care au pregătit melodii înălţătoare şi propriul grup de laudă şi închinare a conferinţei. Această provocare, a adus împreună un cor de fete de la Timişoara şi un grup de fete de la Chişinău. Iar grupul de laudă şi închinare a cuprins membri din diferite localităţi ale ţării. Prin toate activităţile, comitetul organizatoric a vrut să demonstreze în mod practic că „Puterea Unităţii” poate schimba vieţi, că unitatea este o legătură frumoasă, posibilă şi vitală în viaţa noastră de creştini în familie, în comunitate şi în societate.

Tot la capitolul inedit, harta Republicii Moldova creată din decoraţiuni de toate culorile a pregătit o imagine clară al tabloului multi-cultural pe care îl avem în ţara noastră. Este bine ştiut că ţara noastră uneşte mai multe etnii. În cadrul evenimentului, un grup de tinere îmbrăcate în costume naţionale reprezentând etniile: bulgară, ucraineană, găgăuză şi altele au demonstrat frumuseţea unităţii unui popor care trebuie să persiste şi în trupul lui Cristos. Dragostea şi unitatea în Cristos, ne asigură armonie şi pace în relaţii în pofida faptului că reprezentăm popoare diferite, vorbim limbi diferite şi avem moştenire culturală diferită.

 

La secţiunea dialog, în scenă au fost invitaţi familia Chicerman din satul Hîrtop, raionul Hînceşti. Cele patru generaţii ale familiei Chicerman, în frunte cu bunica de 85 de ani şi până la cei mai mici copii, au împărtăşit frumuseţea unităţii în familie în pofida dificultăţilor şi a prăpastiei dintre generaţii care adesea este folosită ca un pretext în situaţii de conflict.

 

 

Încă un moment inedit în programul conferinţei a fost prezentarea doctorului urolog Dumitru Poneatenco. Acesta a prezentat misterul funcţionalităţii în armonie a organismului uman, pregătind terenul pentru prelegerea care a motivat cele peste 1000 de participante să îşi găsească locul în trupul lui Cristos, să îşi cunoască funcţia ca mădular vital din trupul viu – Biserica şi să trăiască potrivit darului şi rolului atribuit prin Duhul Sfânt.

Nu au lipsit nici provocările! La sfârşitul primei zilei, femeile au primit câte o trăistuţă din pânză şi au fost provocare la slujire. Cu versetul inscripţionat: „Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine”, (Matei 25:35-36) au primit şi reţeta cum pot să slujească în mod practic pe cei din jur. Cum să îşi întindă cu dărnicia mâna peste cei în lipsuri şi cum să fie mângâierea Domnului Isus pentru cel flămând şi însetat, iar prin toate acestea să contribuie la unitatea trupului lui Cristos acoperind lipsurile.

Încă o provocare inedită au fost calendarul de rugăciune însoţit de două pacheţele de ceai. Fiecare femeie a fost provocată să se roage zilnic pentru un set de nevoi şi dificultăţi pe care le întâlneşte fiecare femeie creştină fie că este mamă, văduvă, bunică, soră sau tânără. Aşa cum un pacheţel de ceai se contopeşte cu apa, transformându-se într-o băutură caldă şi revigorantă, la fel şi rugăciunea în intimitate, dar şi în grup contribuie la unitatea noastră ca şi mădulare ale trupului lui Cristos.

Evenimentul s-a încheiat cu lansarea celei de-a V-a ediţie a Ghidului de studiu biblic: „Femeile de IERI, impact peste VEACURI”.  Tot la acest capitol nu au lipsit nici mărturiile despre primele ediţii ale ghidului, care au motivat audienţa să se antreneze în localităţile lor în părtăşii săptămânale în jurului studiului despre „Femeile de IERI”, care au impact şi azi, până în generaţia noastră.

Doina Bejenaru.

stiricrestine.ro