Slides,  Ştiri interne

Dragi fraţi şi surori,

Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos!

Mulțumim Domnului pentru purtarea Lui de grijă, pentru mila și îndurarea de care avem parte în aceste vremuri de încercare. Situația din lume și din țară legat de acest virusul COVID19 este alarmantă și noi suntem martori ai schimbărilor care corectează semnificativ și planurile noastre.

Anul 2020 este declarat „Anul Familiei”. De aceea, vă îndemnăm şi vă rugăm ca să ne unim cu toții în rugăciune și după posibilități, să postim, pentru a cere binecuvântarea şi protecția lui Dumnezeu asupra familiilor noastre.

Cu prilejul acesta, vă invităm ca pe 08 noiembrie 2020, împreună cu toate bisericile din cadrul Uniunii noastre să avem o zi de post şi rugăciune. De asemenea, rugăm toți frații slujitori, care au responsabilitatea de a predica cuvântul lui Dumnezeu, ca în această zi, să predice mesaje pe tema „Familia după Cuvântul lui Dumnezeu”.

 Rugaţi-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze şi să protejeze familiile noastre de tot ce este rău.

 Rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în creșterea şi educarea copiilor noştri şi ca să fim un exemplu de urmat și pentru alte familii din țară.

 Rugaţi-vă pentru familiile destrămate, pentru copiii abandonați şi pentru părinții care au plecat peste hotare şi au lăsat copiii sub tutela rudelor.

 Rugați-vă de asemenea, ca tot mai multe familii să-L cunoască pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor a lor personal.

 Rugaţi-vă ca Dumnezeu să oprească răspândirea acestui virus în Republica Moldova și în toată lumea. Să ne unim cu toți în rugăciune şi cu insistență și în smerenie să-I cerem lui Dumnezeu milă și îndurare pentru țara noastră.

„Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine. Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.” (Psalmul 128:1-4)

Cu mult respect, ai voştri fraţi în Cristos,

Nicolae Vozian, Episcopul Uniunii BCEB din Moldova

Ion Miron, Secretar Executiv al Uniunii BCEBM

Serghei Ghermanov, Episcop adjunct al Uniunii Bisericilor CEBM