Apelul conducerii Uniunii Bisericilor în legătură cu amenințarea răspândirii COVID-19

3,602 vizualizari

                                            Dragi frați și surori,

Har, îndurare și pace de la Domnul Nostru Isus Hristos!
De mai multe zile, prin rețelele de socializare, în mass-media și în întreaga societate se discută tot mai mult despre virusul COVID-19 (Coronavirus), care a adus cu sine multă îngrijorare, frică și pe alocuri a provocat panică.

Cu acest prilej, ne adresăm către toate bisericile din cadrul Uniunii Bisericilor CEB din Moldova cu unele recomandări pentru a şti mai bine cum să procedăm în aceste împrejurări așa încât să menținem calmul și să acționăm corect atât față de semenii noștri, cât și față de autoritățile țării.

Având în vedere cele menționate vă rugăm:

1. Să păstrați calmul, să vă rugați și să vă puneți toată încrederea în Domnul, pentru că Dumnezeu are suficientă putere și protecție pentru cei ce-și pun speranța în El. Celui Atotputernic îi aparține toată puterea în cer și pe pământ și fără știrea Lui nu se întâmplă nimic în lume. (Psalmul 91:1-3) „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: “El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred! Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
2. Să numim un post și rugăciune ca Dumnezeu să oprească răspândirea acestui virus în Republica Moldova și în toată lumea. Să ne rugăm ca Domnul să ne protejeze pe noi, familiile noastre și bisericile în care slujim.

Propunem ca ziua de post să fie pe 15 martie (duminică). De asemenea, sunt binevenite și alte zile de post și rugăciune dacă biserica locală găsește de cuviință. (Ioel 2:15) Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! (17) … Doamne, îndură-Te de poporul Tău! …

3. Să urmați toate instrucțiunile medicilor, respectați igiena personală și asigurați-vă că în casele de rugăciune există tot ceea ce este necesar pentru a preveni virusul (apă, săpun, dezinfectanți și alte mijloace).

În cazul în care unii membri ai bisericii au unele simptome de virus, sunt îndemnați să se adreseze medicului de familie și să se abțină de la ieșiri în locuri publice.

4. Să fiți atenți la recomandările autorităților legat de acest virus și nu neglijați sfaturile organelor competente.
Nu vă lăsați provocați de diferite „recomandări” cu caracter dubios care au împânzit rețelele de socializare. Urmăriți-le pe cele oficiale.

5. Dacă biserica locală decide să anuleze temporar anumite activități sau servicii de închinare, acest lucru să se decidă la adunarea de membri în pace și înțelegere.
(1Corinteni 16:14) Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste!

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă protejeze de tot ce este rău!

Cu dragoste în Hristos, ai voștri frați:

Nicolae Vozian, Episcopul Uniunii BCEBM

Ion Miron, Secretar Executiv al Uniunii BCEBM

Serghei Ghermanov, Episcop adjunct al Uniunii Bisericilor CEBM

                   

You may also like...