Slides,  Ştiri interne

Mesaj de felicitare din partea conducerii Uniunii Bisericilor CEB

Dragi frați și surori,

 Hristos a înviat!

Conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova vă adresează călduroase felicitări cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos!

Învierea Domnului este cea mai măreață sărbătoare creștină pe care credincioșii o celebrează încă din cele mai vechi timpuri, bazându-se pe Sfânta Scriptură în care sunt descrise evenimentele despre învierea lui Isus Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că: „… Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi…” (1 Corinteni 15:3-4)

Fiul lui Dumnezeu Și-a dat viața pentru ca noi să putem avea viață veșnică. El a murit pentru păcatele noastre pentru ca noi să putem trăi pentru El. El a înviat din morți pentru ca noi să putem avea biruință asupra firii, asupra păcatului și asupra lumii.

„… întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:9-11)

Dorim ca în aceste zile luminoase și minunate de sărbătoare, cu râvnă și dragoste să vestim Evanghelia tuturor oamenilor. Totodată, să facem bine și să nu uităm de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse prin noi către cei respinși, părăsiți și singuri, către văduve și orfani, bătrâni și săraci. „… ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.” (Matei 25:40)

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug viața, familia și lucrarea!

Hristos a înviat!

Cu dragoste în Hristos ai voştri fraţi,

 

Nicolae Vozian         Ion Miron                     Serghei Ghermanov

Episcopul                  Secretar Executiv al      Episcop adjunct al

Uniunii BCEBM         Uniunii BCEBM              Uniunii BCEBM