Slides,  Ştiri interne

Binecuvântare în diversitate – în regiunea de Nord a avut loc conferința surorilor pe tema: „Unitate”

Circa 150 de persoane s-au adunat la conferința surorilor din regiunea de Nord a țării, care a avut loc în biserica CEB din s. Corjeuți, r. Briceni.
1Ghenadie Bulgari , pastorul responsabil de regiunea de Nord, a salutat participantele prezente la conferință, citind textul de la Ioan 17:21: ”Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. ”El a amintit surorilor despre importanța unității poporului lui Dumnezeu, atât pentru zidirea bisericii, cât și în evanghelizare.
2Eugenia Podoleanu, responsabilă de departamentul surorilor al Uniunii Bisericilor CEB, în discursul său a continuat tema unității credincioșilor. În baza textului de la Efeseni 4:3-5: ”…şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.”, sora Eugenia a încurajat surorile să rămână în comunicare spirituală și prin smerenie și dragoste una față de alta să ajungă la unitate în trupul lui Hristos.

”Toți suntem diferiți, diferite culturi, vârstă, specialități, nivel spiritual. Dar în diversitatea noastră, noi nu trebuie să concurăm și să ne umilim unul pe altul. Datorită faptului că suntem diferiți, noi ne îmbogățim și ne binecuvântăm unul pe altul”, a adăugat sora Eugenia Podoleanu.
3Într-o atmosferă neformală și caldă, participantele conferinței au avut posibilitatea de a împărtăși mărturiile sale și experiența lor de credință. În timpul închinării au răsunat cântări ziditoare, poezii și, desigur, rugăciuni. Grupându-se în grupuri mici, surorile au mulțumit lui Dumnezeu, s-au rugat pentru sine, pentru bisericile din care fac parte și, în special, pentru cei care încă nu L-au cunoscut pe Isus ca Salvator personal.

Aceasta este deja a șaptea conferință în cadrul Anului Unității Creștinilor, anunțat de Uniunea Bisericilor CEB. În timpul apropiat, se planifică să se petreacă conferințe asemănătoare încă în două regiuni. Astfel, surorile din toate cele nouă regiuni, care fac parte din Uniunea Bisericilor CEB, vor fi motivate la creșterea spirituală personală și la unitate în Biserica lui Hristos.