ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE RUGĂCIUNE A FEMEILOR BAPTISTE

1,345 vizualizari

Iubite surori din toata lumea,
Tema Zilei Internaționale de Rugăciune pentru 2016 este „Scoală-te și luminează!” – când noi ne ridicam Domnul Isus luminează în jurul nostru. Programul acestei zile a fost pregătit de surorile baptiste din America de Nord. Mă rog ca surorile să fie tari în credință şi să împlinească nevoile oamenilor din jurul lor.
De asemenea, mă rog pentru curajul de-a apăra valorile creștine, care sunt amenințate de întunericul lumii în care trăim. Să ne ridicăm şi să luminăm în comunitatea din care facem parte. Dragostea întotdeauna trece dincolo de cuvinte şi apără dreptatea şi adevărul. Confruntarea răului din lume este dificilă şi uneori ne sperie. Alteori, aceasta declanșează amintiri dureroase şi deschide răni vechi. Este greu să te ridici şi să strălucești în acest întuneric. Ar fi mai ușor să pretindem că totul este bine sau să așteptăm că mai marii lumii să rezolve problemele existente, dar în Împărăția lui Dumnezeu abordarea este diferită. Noi suntem chemate să ne încredem în Dumnezeu şi să înfruntăm răul. Dumnezeu este vrednic şi are toată puterea ca să schimbe orice circumstanțe problematice din comunitățile noastre. Fiicele Sale trebuie să lucreze împreună cu El. Există multe alte motive de rugăciune şi acum este timpul să ne rugăm împreună în Ziua Internațională de Rugăciune a Femeilor Baptiste.
A voastră soră în dragostea lui Hristos,

Ksenija Magda, Croația

Președinta Departamentului Femeilor din Alianța Mondială Baptistă (2015-2020)

Mărturie – Ridică-te şi luminează în Casa Prieteniei!
În martie 2005 am intrat în clădirea care se numește Casa Prieteniei; mi s-a luat un interviu şi apoi mi s-a încredințat responsabilitatea de-a planifica, organiza şi administra programul „after school” (pregătirea elevilor după orele de clasa). Ce responsabilitate! Trebuia să mă ocup de 45 de copii între 4 şi 14 ani, care intrau alergând în clădire în fiecare zi după orele 15:30 şi plecau la 17:00. Nu se punea problema unui program educațional, ci era vorba de controlul unei mulțimi! Merran, colaboratoarea mea, care are o dragoste mare pentru copii, era la fel de epuizată ca mine şi amândouă am fost de acord ca trebuia să ne rugăm fierbinte pentru această situație şi să punem la punct un plan pentru a ieși din ea. Casa Prieteniei se află într-un cartier în care oamenii au mari probleme datorita alcoolului şi drogurilor. Sărăcia şi subnutriția sunt foarte frecvente şi efectele dependențelor amintite asupra sănătății mintale a oamenilor sunt evidente. Pe baza acestor informații ne-am rugat, am meditat şi am ajuns la următoarea declarație de misiune: „Casa Prieteniei există ca să zidească relații sănătoase în timp ce căutăm să împlinim nevoile fizice, emoționale şi spirituale ale oamenilor împărtășindu-le dragostea lui Hristos într-un mediu primitor – arătându-le dragostea necondiționată a lui Isus Hristos prin acțiunile noastre şi acceptarea tuturor oamenilor”. M-am rugat Domnului să îmi arate cum să-i iubesc pe acești oameni; am deschis Scriptura şi El mi-a arătat în Matei 25:35-36: „Căci am fost flămând, şi Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-ați dat de băut; am fost străin, şi M-ați primit; am fost gol, şi M-ați îmbrăcat; am fost bolnav, şi ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță, şi ați venit pe la Mine”.
Prin urmare, misiunea a fost stabilită, viziunea era clara şi voluntarele gata de slujire! Au trecut de atunci 10 ani de slujire şi avem o varietate de programe. Săptămânal ne întâlnim cu copiii din cartier şi îi învățam să gătească şi reguli de igienă personală; același lucru îl facem şi cu bătrâni care sunt singuri şi caută prietenia altora de vârsta lor, precum şi o mâncare caldă. Căutăm să li-L arătăm pe Dumnezeu şi nădejdea pe care El ne-o oferă. Depozitul nostru de haine „second hand” este vizitat adesea şi cămara cu alimente se cere aprovizionata continuu. Mica noastră cantină îi atrage pe mulți oameni ai străzii deoarece aici găsesc o mâncare caldă, au cu cine sta de vorbă şi pot să-şi facă prieteni. De asemenea, suntem vizitați şi de oameni bolnavi, unii într-o fază terminală, precum şi de foști pușcăriași. Exista şi dintre aceia care nu doar ne vizitează, ci îşi pun un șorț şi se alătură voluntarilor noștri dinamici. Niciodată nu am cerut bani de la oameni pentru mâncare, haine sau alte servicii pentru că nu am găsit nicăieri în Scriptura ca Domnul Isus să fi cerut bani pentru slujirea Sa. Prin urmare, ca „trimiși împuternici şi ai lui Hristos”, ca ambasadori ai Lui, am hotărât să ne bazăm pe resursele îmbelșugate ale lui Dumnezeu pentru împlinirea tuturor nevoilor noastre.
Ne bucurăm mult ca am luat aceasta hotărâre deoarece în fiecare zi Îl vedem pe Dumnezeu la lucru în slujirea noastră. Fie ca lumina Domnului să continue să strălucească în aceasta clădire luminându-i pe toţi aceia care o vizitează şi să le aducă viața veșnică, nădejde şi pace. Casa Prieteniei arată dragostea lui Dumnezeu în acțiune!

Carol Owen – Brantford, Ontario, Canada

Studiul biblic: „Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere.”
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug şi de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca şi noi. Şi nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte şi de mângâiere.” (2 Corinteni 1:3-7)
În acest capitol de început al Celei de-a doua epistole către corinteni apostolul Pavel se adresează împreună cu Timotei credincioșilor din cetatea Corint, care se găsește în regiunea Ahaia. Pavel îi învață cum să găsească mângâiere când trec prin greutăți sau necazuri. În timpul vieții fiecare din noi trece prin dureri și necazuri și se confruntă cu obstacole care par de neînvins sau cu greutăți personale și în acest text Pavel ne învață cum să mângâiem pe alții chiar și atunci când noi înșine avem parte de suferințe. După salutul adresat bisericii, Pavel scrie plin de bucurie: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”, o expresie folosită frecvent de oamenii lui Dumnezeu în timpul rugăciunii și al închinării. Pavel Îl laudă pe Dumnezeu și Îi mulțumește pentru credincioșii cărora le scrie. El știe că în timpul vieții de creștin vom avea parte de suferințe, dar știe și că Dumnezeu Se îngrijește de nevoile noastre chiar în acele momente. El este singurul care poate da adevărata mângâiere și de aceea noi Îl binecuvântăm pe Domnul atât în vremurile bune cât și în cele rele. Pavel însuși a fost mângâiat de Domnul în necazurile sale pentru ca el, la rândul lui, să îi poată mângâia pe alții.
Verbul „a mângâia” înseamnă „a merge alături de cineva” și implică o legătură de apropiere între cele două persoane. A mângâia pe cineva înseamnă a întări persoana ce se află în suferință sau deznădejde. A mângâia pe cineva înseamnă a o îndemna pe acea persoană să se sprijine pe Tatăl ceresc, care are milă și poate să ofere o mângâiere durabilă. Dumnezeu este plin de milă pentru cei care suferă. Mila este dragostea lui Dumnezeu care îl caută pe păcătos, se apropie de el, îl cuprinde și îl transformă. El este întotdeauna gata să-i mângâie pe oamenii care cheamă Numele Său și cer dragostea, mila și mângâierea Sa când trec prin suferințe și necazuri. Indiferent cât de mare este durerea sau cât de dificilă este situația, Dumnezeu poate interveni și oferi mângâierea Sa plină de dragoste. În timpul lucrării sale, Pavel a avut parte de multe suferințe și greutăți, dar Dumnezeu a continuat să-i poarte de grijă. Este important să rămânem credincioși în timpul numeroaselor greutăți cu care ne confruntăm pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu (Fapte 14:22). Este ușor să permitem situației în care ne aflăm să ne controleze emoțiile și acțiunile pentru că ne focalizăm numai asupra noastră și asupra situației în care ne aflăm.
Oprește-te și privește ca să vezi că Dumnezeu este cu tine în situațiile grele și întreabă-te cum o poți ajuta pe sora de lângă tine. Dumnezeu poate îndepărta ușor necazul prin care treci, dar ești tu gata să crezi că El este cu tine în necazul tău? Suferința te ajută să crești în credință. Am auzit multe mărturii din partea celor care au suferit și L-au văzut pe Dumnezeu prezent cu ei în încercările lor. Când toți copiii lui Dumnezeu vor ajunge să înțeleagă că mângâierea de care avem parte este spre folosul altora, și că fiecare membru al bisericii ar trebui să-i încurajeze pe ceilalți când trec prin necazuri, atunci toți vor putea să slujească unii altora în dragoste. Scriptura ne spune că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea (Romani 5:3). Când treci prin necazuri, Dumnezeu este cu tine și te păzește pentru ca să poți mângâia alte surori care trec prin necazuri.
Ca și biserică, suntem responsabili să mângâiem pe alții chiar și atunci când noi înșine trecem prin necazuri pentru că aceasta este o expresie a dragostei adevărate. Uneori Dumnezeu folosește durerea și suferința pentru a-i aduce pe oameni mai aproape de El și astfel El să fie proslăvit prin vindecarea și restaurarea lor. A ne identifica cu Hristos înseamnă a ne identifica cu suferințele lui Hristos, care au fost o parte esențială a lucrării Sale când a trăit pe pământ (Marcu 8:34). Fiindcă Hristos a suferit și tu vei suferi, dar, de asemenea, va trebui să-i mângâi pe alții chiar în timp ce suferi pentru că Hristos îți va da putere să faci acest lucru.
Când experimentăm noi înșine mângâierea și, la rândul nostru, îi mângâiem pe alții, aceasta produce răbdare sau perseverență în suferința de care toți oamenii au parte. Privind spre viitor, Pavel își exprimă speranța că ascultătorii săi vor fi în măsură să îndure presiunea la care vor fi supuși pentru că sunt creștini. Nădejdea sau speranța despre care scrie apostolul Pavel se bazează pe o cunoaștere strâns legată de credința în capacitatea lui Dumnezeu de-a ne susține și întări. Există nădejde în a ști că dacă suferim împreună cu Hristos, vom fi și mângâiați de Dumnezeu. Cu cât suferim mai mult, cu atât vom fi mai mângâiate atât de surorile noastre, cât și de Dumnezeu. În timp ce trecem prin necazuri relațiile noastre se dezvoltă și creștem spiritual în Hristos. În această scrisoare către corinteni, apostolul Pavel Îl laudă pe Dumnezeu și I se închină pentru că l-a mângâiat în necazurile prin care a trecut și îi încurajează pe toți credincioșii să se mângâie unii pe alți pentru că viețile lor sunt strâns legate împreună – dacă tu suferi și eu sufăr cu tine în timp ce îți ofer dragoste și nădejde. Acest text ne amintește că suferința face parte din viața creștină și aceasta este necesară și ne califică să fim în stare să simțim cu alții și să le oferim aceeași mângâiere pe care am primit-o de la Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul oricărei mângâieri și toți copiii Lui vor fi mângâiați. Nu există nici o durere sau suferință de care Dumnezeu să nu știe pentru că El este atotcunoscător (Psalmul 139:1-4).
Dragostea lui Dumnezeu față de noi nu are margini și prin mila Lui putem primi alinare și mângâiere din belșug. Dumnezeu te-a mângâiat pentru ca tu, la rândul tău să le mângâi pe surorile tale. Când treceți prin necazuri și aveți parte de suferință amintiți-vă întotdeauna că nu sunteți o persoană izolată, ci faceți parte dintr-o comunitate de credincioși din trupul lui Hristos. Când suferiți ar trebui să împărtășiți surorilor voastre acest lucru ca ele să vă poată mângâia și să vă ajute să fiți mai răbdătoare. De asemenea, când ele suferă, voi trebuie să suferiți împreună cu ele și să le purtați poverile în timp ce le mângâiați. Suferința face parte din viața de credință. Este timpul „să te ridici și să luminezi în comunitatea ta” începând să mângâiem pe surorile și frații care au parte de suferințe și necazuri. Lasă dragostea și mângâierea lui Hristos să lumineze prin tine ca să fii o martoră a lui Hristos pentru toți oamenii din jurul tău.

LaKeeyna Cooper, Carolina de Nord, SUA

Proiecte pentru Ziua internațională de rugăciune, 2016
1. Numele proiectului: Programul „Oaza” de consiliere a femeilor
Persoana răspunzătoare: Erika Abele, directoarea programelor pentru femei
Ţara: Canada
Descrierea proiectului: Unul dintre programele principale pe care le oferă în prezent organizația „Oaza” este hrănirea nevoiașilor proveniți din țările latino-americane. În cadrul altor programe oferim lecții de limba engleză, instruire pentru diferite meserii, parteneriate cu școli locale etc. De asemenea, am plantat o nouă biserică pentru a împlini nevoile spirituale, emoționale şi fizice ale celor care ne vizitează şi a aduce stabilitate în viețile membrilor comunității noastre.
2. Numele proiectului: Resurse pentru ajutorarea femeilor să iasă din sărăcie
Persoanele răspunzătoare: Rebekah K. Sumrall şi Tracey Gholson
Ţara: SUA
Descrierea proiectului: Această organizație a Femeilor Creștine din Tennessee, SUA, ajută femeile să învingă obstacolele datorate sărăciei prin educație, mentorare, studiu biblic şi resurse. Prin acest proiect femeile sunt ajutate să obțină o diplomă școlară echivalentă liceului, sunt învățate să utilizeze calculatorul, precum şi diferite meserii; de asemenea există clase de alfabetizare şi învățare a limbii engleze. Fiecare femeie şi copil înscriși în acest program participa săptămânal la un studiu biblic.

GHID DE RUGĂCIUNE 2016

Uniunea Femeilor Creștine Baptiste din Pacificul de Sud-Vest
Să ne rugăm pentru:
1. Conducerea şi călăuzirea Domnului în timp ce liderele din Australia se echipează şi sprijină reciproc în fiecare stat şi teritoriu.
2. Liderele naționale şi locale din Papua Noua Guinee (PNG) să ridice lucrarea femeilor pe o nouă treaptă şi să ridice steagul Domnului ca să lumineze în familie, la locul de muncă, în comunitate şi în întreaga națiune.
3. Împotriva tendințelor de sinucidere între copiii din Fiji şi consiliere creștină în școli, precum şi preocupare mai mare pentru activitățile copiilor.
4. Reducerea violenței legată de consumul de alcool şi narcotice în Noua Zeelandă. Pentru un nou interes şi sprijin pentru slujirile femeilor baptiste la nivel național şi internațional.
5. Femeile baptiste din Papua de Vest să fie unite şi curajoase în fața amenințărilor politice şi religioase în țara lor. Pentru conducători care să se teamă de Dumnezeu în biserică şi în națiunea Papua de Vest.
6. Conducătorii Alianței Baptiste să fie mai îndrăzneți şi perseverenți în rugăciune şi uniți în inimile lor în ce privește eficiența conducerii lor pentru femeile din insulele Oceanului Pacific.

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Africa
Să ne rugăm pentru:
1. Comitetul executiv al BWUA care face pregătiri pentru conferința continentală, care va avea loc în 24-25 august 2017.
2. Femeile baptiste, ca să dezvolte proiecte pentru eradicarea foametei și a sărăciei.
3. Femeile baptiste, ca să dăruiască cu generozitate pentru activitățile planificate de comitetul uniunii.
4. Eradicarea bolilor cum sunt EBOLA, SIDA și cancerul, care fac ravagii în multe țări din Africa.
5. Pace în nordul Nigeriei și nordul Camerunului unde organizația teroristă Boko Haram („Împotriva estului”) face ravagii, răpește femei, omoară pe cei ce se opun etc.
6. Conducătorii bisericilor baptiste din Africa.
7. Distribuirea echitabilă a resurselor fără a face diferențe între regiuni, triburi sau rase.
Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din America de Nord
Să ne rugăm pentru:
1. Conducerile celor 17 organizații de femei, ca acestea să aibă viziunea, înțelepciunea și discernământul necesare pentru îndeplinirea responsabilităților lor.
2. Slujirile care vor beneficia de darurile primite în colecta acestei Zile internaționale de rugăciune să fie încurajate, întărite și folosite cu multă putere de Dumnezeu.
3. Femeile care au participat la conferința pentru lidere din Africa de Sud să-și folosească experiențele pentru lărgirea orizontului în timp ce se implică în lucrarea Domnului de răscumpărare a oamenilor din întreaga lume.
4. Femeile baptiste să se implice în lupta împotriva traficului de ființe umane, prin care vrem să conștientizăm femeile traficate de resursele disponibile pentru a scăpa din situația în care se găsesc și să le protejeze de exploatare în viitor.
5. Pregătirea programului pentru întâlnirea uniunii, care are loc o dată la 5 ani, intitulată „Împreună suntem mai puternice”, care va avea loc în octombrie 2017.
6. Conștientizarea și participarea la Ziua internațională de rugăciune să crească pe tot continentul nord American și dărnicia să fie jertfitoare.

Uniunea Femeilor Bisericilor Baptiste din America Latină
Să ne rugăm pentru:
1. Implicarea mai mare a femeilor baptiste în comunitățile în care locuiesc.
2. Femeile baptiste, ca acestea să le ajute pe cele ce suferă abuz şi violență în familie, precum şi pe cele ce aparțin comunităților indigene.
3. Femeile care ocupă poziții de conducere la diferite niveluri, ca să aibă curajul să se ridice şi să spună că adevărul, dreptatea şi pacea vin prin Domnul Isus Hristos.
4. Creștinii să folosească mass-media ca să răspândească lumina lui Hristos până în cele mai îndepărtate regiuni ale acestui continent.
5. Dezvoltarea slujirilor specifice în comunități: misionari, soții de păstori, păstori, diverse slujiri comunitare, directori de proiecte. Domnul să le umple pe surori cu har, putere şi înțelepciune pentru ca lumina Evangheliei să lumineze în fiecare comunitate.
6. Femeile baptiste, ca acestea să se ridice şi să lumineze în noile generații, ca să se implice în mentorarea şi ajutorarea femeilor aflate în situații dezavantajoase şi de diverse etnii din America Latină şi din alte regiuni ale lumii.
Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Asia
Să ne rugăm pentru:
1. Femeile din Asia, ca să fie mai sensibile şi să răspundă nevoilor comunităților din care fac parte şi să aibă mai multă inițiativă în împlinirea acestor nevoi.
2. Idei creative pentru a sluji nevoilor copiilor, femeilor şi persoanelor în vârstă din comunitățile lor.
3. Implicarea femeilor în promovarea sănătății în comunitățile lor prin cooperare cu agențiile de sănătate din zonele lor, cum ar fi programele pentru eliminarea SIDA şi a altor boli venerice, a bolilor contagioase, precum şi prin participarea la campania de imunizare a copiilor.
4. Femeile baptiste să fie o binecuvântare în comunitățile lor în timp ce împărtășesc dragostea lui Hristos familiilor care se mută în comunitățile lor.
5. Femeile din Asia să fie făcătoare de pace şi să promoveze pacea în comunitățile lor.
6. Femeile să vadă rolul important şi benefic pe care îl au în comunitățile lor, pentru a se implica mai activ în viața acestora.
7. Femeile să fie mai implicate în protejarea mediului înconjurător prin colectarea corectă a deșeurilor, practicarea reciclării materialelor, plantarea de copaci și a altor plante în funcție de spațiul disponibil.

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Caraibe
Să ne rugăm pentru:
1. Republica Dominicană care a fost devastată de uraganul Erika din august 2015 – cel mai devastator de la uraganul David din 1979 – şi are nevoie de resurse uriașe pentru refacere în urma acestei catastrofe naturale.
2. Provocările cu care se confruntă oamenii din zona Mării Caraibilor: imoralitate, șomaj, presiune de grup în rândul copiilor şi tinerilor, cost ridicat al nivelului de trai, lipsa de valori şi atitudini creștine.
3. Tineri care au nevoie de resurse importante pentru a merge la universitate şi alte instituții de învățământ superior.
4. Unitate mai mare între femeile din insulele Mării Caraibilor ca să se ajute una pe cealaltă în câștigarea acestor insule pentru Isus Hristos.
5. Femeile creștine, ca să se ridice, să lumineze şi să-şi împlinească chemarea pe care au primit-o de la Domnul.
Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Europa
Să ne rugăm pentru:
1. Europa are o istorie creștină bogată. Să ne rugăm ca cei care se numesc creștini să trăiască ca atare şi să fie sare şi lumină în întreaga Europă.
2. Femeile creștine, ca să fie sare şi lumină în societate, biserică, familie răspândind dragostea, mila şi bună-tatea lui Hristos şi deschizându-și inima şi ușa pentru oamenii din jurul lor.
3. Oamenii din toate ţările europene, ca să ştie cum să se raporteze la cultura şi modul de viaţă diferit al refugiaţilor care vin în Europa şi să poată construi poduri între culturi în numele lui Isus Hristos şi prin dragostea Lui de oameni.
4. Copii şi tineri, ca aceştia să nu se gândească doar la ei, ci să înveţe ce mare binecuvântare este în a împărtăşi din ceea ce au şi a fi darnici faţă de cei dezantajaţi.
5. Fetele tinere şi femeile în vârstă – ca să fie deschise şi să înveţe unele de la altele, să se accepte una pe alta şi să se implice într-o relaţie de mentorare.

COLECTA DIN CADRUL ZILEI INTERNAȚIONALE DE RUGĂCIUNE
Scumpe și preaiubite surori, vă îndemn să implicați toate surorile din Biserica Dvs.: domnișoare, surori tinere căsătorite și femei adulte. Faceți din această zi de rugăciune o sărbătoare. Doresc să vă aduc la cunoștința Dvs. că această zi de rugăciune se încheie cu o colectă. O parte din acești bani vor fi folosiți pentru diferite proiecte speciale din țările sărace, care să sprijinească lucrarea femeilor. Altă parte sunt folosiți pentru lucrarea națională a departamentului surorilor. Vă mulțumim pentru fiecare donație cu sprijinul căreia Dumnezeu ne-a binecuvântat şi s-a făcut o lucrare minunată pe parcursul anului.
La Conferința Națională a Departamentului surorilor din 11-12 noiembrie 2016 puteți aduce donația pentru lucrarea Departamentului Surorilor.
„Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.”(Iuda 24-25)
Cu multă dragoste, Eugenia Podoleanu
Coordonatoarea Departamentului surorilor al UBCEB RM
tel.: 069907707; 022-59-64-98 (dom.); 022-21-07-37 (serv.)

You may also like...