PETIŢIE pentru implementarea Rezoluţiei: “Combaterea intoleranţei şi discriminării creştinilor în Europa”

1,429 vizualizari

Session de l'Assemblée parlementaire janvier 2012Parliamentary Assembly Session January 2012

Rezoluţia votată pe 29 ianuarie de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) cu majoritate de voturi privind: “Combaterea intoleranţei şi discriminarea creştinilor în Europa” continuă să aibă ecouri în întreaga Europă. Totodată, situaţiile dificile cu care se confruntă creştinii în spaţiul european, confirmă că munca depusă la acest proiect, a fost necesară şi extrem de importantă pentru vremurile noastre.

În acest context, echipa platformei online Citizen GO a iniţiat o campanie de promovare a Rezoluţiei la care am lucrat doi ani prin semnarea unei petiţii care urmăreşte implementarea acestei Rezoluţii în legislaţia fiecărui stat, pentru a proteja creştinii la locul de muncă sau alte contexte unde pot fi expuşi discriminării.

Până la această etapă, 10,592 de persoane au votat petiţia cu numele: “European MPs: Suport Christian Rights”. Obiectuvul următor este să adune cel puţin 20 de mii de voturi. Vă îndemnăm să urmăriţi protecţia tuturor creştinilor din întreaga Europă, VOTAŢI PETIŢIA AICI!

Mai jos puteţi citi apelul lansat pe pagina Citizen GO, privind necesitatea implicării noastre în această acţiune.

“Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) cu o majoritate covârșitoare a susținut drepturile creștinilor de a-și manifesta credința la locul de muncă și în procesul de educație a copiilor. Rezoluția “Combaterea intoleranței și discriminării creștinilor în Europa” (Doc. 13660), prezentată de către Valeriu Ghilețchi, deputatul moldovean, a fost adoptată cu 67 voturi pro, 2 voturi și 15 abțineri.

Prin această petiție, vă îndemnăm să-i mulțumim autorului acestei rezoluții pentru munca depusă și să-l încurajăm să continue eforturile sale. În același timp, să-i rugăm pe cei doi deputați care au votat împotriva acestei rezoluții (la fel și pe cei 2 deputați din Marea Britanie care s-au abținut) să-și revizuiască poziția și pe viitor, atunci când alte rezoluții antidiscriminare vor fi discutate în plenul APCE.

Această rezoluție reprezintă o piatră de hotar pentru Consiliul Europei deoarece atrage atenția asupra faptului că “manifestarea credinței este uneori pe nedrept limitată de către legislațiile și politicile naționale, care nu permit acomodarea convingerilor și practicilor religioase (creștine)”.

Prin această rezoluție APCE solicită statelor membre o “acomodare rezonabilă a convingerilor și practicilor religioase…”. În punctul 6.2.1 statelor membre li se solicită să promoveze conceptul de acomodare rezonabilă, “asfel încât să se asigure ca dreptul la libertatea de religie și credință al tuturor persoanelor aflate în jurisdicția lor este respectat…”. Mai mult, cel mai semnificativ lucru este că în punctul 6.2.2 statelor membre li se solicită să “susțină libertatea de conștiință la locul de muncă…”.
Cu referire la educație, punctul 6.2.3 menționează faptul că statele membre trebuie să promoveze acomodarea rezonabilă, astfel încât să fie “respectat dreptul părinților de a oferi copiilor lor educație în conformitate cu religia și convingerile lor filozofice”

Semnificația acestei rezoluții a Consiliului Europei este enormă, în special, datorită referinței pe care o face asupra acomodării rezonabile din motive de convingere religioasă “la locul de muncă” și în educarea copiilor.

Raportul care însoțește rezoluția de asemenea menționează clar faptul că această rezoluție are intenția de a remedia unele ofense aduse libertății religioase care au fost înregistrate recent în multe țări europene. De fapt, raportul rezoluției pune la dispoziție o informație generală amplă despre starea actuală în domeniul respectării drepturilor cetățenilor europeni la libertatea religioasă, libertatea de conștiință, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și libertatea de alegere a educației. Imaginea pictată de raport subliniază provocările cu care se confruntă creștinii din Europa în practicarea zilnică a credinței lor.
Cazuri din Marea Britanie, Olanda, Germania și alte țări europene sunt expuse detaliat în raport și sunt folosite în mod convingător drept dovezi în favoarea adoptării rezoluței. Multe cazuri vorbesc despre exemple în care companiile sau statul au interzis creștinilor să-și manifeste în mod simplu religia lor cum ar fi prin purtarea crucii, spre exemplu. Alte cazuri vorbesc despre faptul că unor creștini li s-a interzis să-și exercite libertatea de conștiință pe durata orelor de muncă în care, spre exemplu, statul cere unui angajat să aleagă între a-și încălca convingerile sau a-și pierde locul de muncă, fără să asigure acomodare rezonabilă din motive de convingere religioasă.

Din cauza aplicării/interpretării truncheate a legislației naționale, în asemenea cazuri devine absolut evidentă necesitatea de a întreprinde măsuri în apărarea drepturilor creștinilor.

Vă rugăm să mulțumiți autorului acestei rezoluții importante, dlui. Valeriu Ghilețchi și să-l rugați să-și continue lucrarea sa în numele tuturor creștinilor din Europa. Totodată, vă rugăm să transmiteți celor care au votat împotriva rezoluției (sau s-au abținut) să-și revizuiască poziția lor pe viitor.

Pentru mai multă informare vizitați:
Textul rezoluției: “Combaterea intoleranţei şi discriminarea creştinilor în Europa”
Raportul: “Combaterea intoleranţei şi discriminarea creştinilor în Europa”

Sursa: Valeriu Ghileţchi

You may also like...