Articole,  Slides,  Ştiri interne

23 noiembrie – Zi naţională de post şi rugăciune pentru Alegerile Parlamentare

“Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului”.

(1 Timotei 2:1-4)

maxresdefault

Dragi frați și surori,
Mulțumim lui Dumnezeu pentru vremurile de har și libertate de care am avut parte în ultimii ani, dar în același timp dorim să ne rugăm pentru vremurile care ne stau în față ca Dumnezeu să ne dea și în continuare o viață pașnică și liniștită.

Pe data de 30 noiembrie 2014, în țara noastră vor avea loc noi alegeri parlamentare. Pentru că de aceste alegeri depinde viitorul nostru pentru următorii patru ani, vă invităm ca în data de 23 noiembrie, să ne unim în post și rugăciune și să mijlocim pentru bunăstarea și pacea din țara noastră.

Rugați-vă pentru:
• libertatea predicării Evangheliei;
• lărgirea hotarelor Împărăției lui Dumnezeu;
• bunăstarea spirituală și materială a poporului;
• înțelepciune și călăuzire, în special, în ziua alegerilor;
• alegerea unor oameni destoinici și temători de Dumnezeu;
• alegerea noii conduceri a Parlamentului;
• fratele Valeriu Ghileţchi ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l folosească în Parlament tot mai mult în vestirea Evangheliei spre slava lui Dumnezeu.

Cu mult respect, ai voștri frați în Cristos,

Ion Miron, 

Episcop al Uniunii Bisericilor CEB

Nicolae Vozian,

Secretar Executiv al Uniunii BCEB

Alexandru Goncearuc,

Episcop adjunct al Uniunii BCEB