Uncategorized

„Lecții de viață” – a avut loc conferința de rugăciune a surorilor din regiunea Bălți

La Bălți a avut loc o conferință a surorilor, la care au participat mame, bunici și surori tinere ce s-au unit în rugăciune pentru școlarii și elevii care au început procesul educațional. Întâlnirea a avut loc la Biserica “Covceg”, în conformitate cu măsurile de precauție legate de neproliferarea virusului COVID-19. La rugăciunea comună, mijlocitoare au participat slujitori din bisericile „Betania”, „Covceg”, „Golgota”, precum și din unele sate din regiunea Bălți. Prin intermediul rugăciunilor fierbinți, surorile s-au unit în jurul unui subiect de actualitate: „Lecții de viață”.

Salutând publicul, pastorul Bisericii “Covceg”, Petru Mihalciuc a atras atenția asupra cuvintelor din Evanghelia după Matei: „Atunci, Isus i-a zis: O, femeie, mare este credința Ta! Facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela”. (Matei 15:28)

„Chiar și o mică credință, în a avea încredere în Dumnezeul cel Mare și Puternic, devine mare”, a spus fratele Petru, după ce a binecuvântat întâlnirea printr-o rugăciune.

La serviciu a participat profesoara Irina Mancina, care le-a povestit surorilor despre particularitățile procesului educațional pe timp de pandemie.

Sora Ludmila Mihalciuc a împărtășit mărturia personală a modului în care Domnul a răspuns la rugăciunile sale, într-o situație deosebit de dificilă, iar sora Irina Berezovscaia a povestit despre un bun exemplu de relații și viață creștină, care a fost lăsat de către soacra sa, sora Inna Berezovscaia, ce trecuse recent în eternitate.

Viața lui Iochebed, mama lui Moise, a fost prezentată și de sora Inna Polevaia, ca un exemplu de urmat. „La fel ca Iochebed, trebuie să ne încredințăm copiii lui Dumnezeu fără teamă și îndoială”, a spus sora Inna, amintind cuvintele din cartea profetului Isaia: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

Sora Elena, soția episcopului adjunct al Uniunii Bisericilor CEB, Serghei Ghermanov, a vorbit despre modul în care surorile pot avea încredere în Dumnezeu în preocupările lor zilnice și în lucrurile mici, obișnuite din viețile lor.

La finalul întâlnirii, fratele Serghei Ghermanov a atras atenția surorilor asupra cuvintelor apostolului Pavel din Epistola către Filipeni: „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6) El le-a dorit surorilor să continue să se roage fierbinte pentru copii, învățându-i lecții de viață, ce vor conține adevărul reflectat în paginile Sfintei Scripturi.