Mesaj de felicitare din partea conducerii Uniunii Bisericilor CEB

718 vizualizari

Dragi frați și surori,

Conducerea Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova vă felicită din toată
inima cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Această sărbătoare uimitoare ne amintește despre triumful dreptății asupra nelegiuirii, despre biruința luminii asupra întunericului, despre victoria vieții asupra morții și stăpânirii lui Hristos asupra lumii.

În anul 2020, sărbătoarea plină de lumină a Învierii a venit într-o perioadă destul de dificilă pentru noi. Atmosfera plină de îngrijorare a cuprins întreaga lume. Mulți oameni sunt plini de frică și în suflet au o stare de neliniște. Nu mai suntem siguri de ziua de mâine și în speranța unor vremuri mai bune, omenirea se află acum în căutarea unor metode de luptă împotriva coronavirusului.

Credincioșii, însă, știu și păstrează nădejdea că Domnul își călăuzește Biserica Sa, o învață, o îndrumă, o păzește, o întărește „…ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fărăzbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.” (Efeseni 5:27)

În ziua Învierii, primele cuvinte ale îngerului adresate femeilor dimineața devreme au fost: NU VĂ TEMEȚI! „… Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul …” (Matei 28:5-6)

Primele cuvinte ale Domnului Isus adresate ucenicilor Lui în ziua în care a înviat au fost: PACE VOUĂ! În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!’” (Ioan 20:19)

Femeile neliniștite și ucenicii plini de frică au primit în ziua Învierii lui Isus Hristos un lucru absolut necesar sufletului: liniște și pace.

Fie ca la această sărbătoare plină de lumină a Învierii să ne încredem în Domnul, să păstrăm pacea în suflet și să privim cu speranță în viitorul ce se află în mâinile Celui care deține toată puterea în cer și pe pământ!

Domnul să vă binecuvânteze pe voi, familiile voastre și slujirea pe care o faceți!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu dragoste în Hristos ai voştri fraţi,
Nicolae Vozian, Episcopul Uniunii BCEBM

Ion Miron, Secretar Executiv Uniunii BCEBM

Serghei Ghermanov, al Episcop adjunct al Uniunii BCEBM

 

You may also like...