Ucenicia – o nouă viziune de construire a bisericii lui Hristos

784 vizualizari

În jur de 500 de participanți s-au adunat la conferința “Ucenicia în viața slujitorului” , care s- desfășurat în cadrul bisericii “Betel” din Chișinău, de pe 24 până pe 26 octombrie. Timp de trei zile, slujitorii împreună cu soțiile lor au reflectat despre cum să devii ucenic a lui Hristos și profesor, care ar putea să transmită generației viitoare adevărul și valorile Evangheliei.

Ucenicia în familie

“Ucenicia începe din familie unde noi învățăm unul de la altul și învățăm unul pe altul”, – a reamintit pastorul din orasul Spokane (SUA), Alexandru Sipko. El a atras atenția la ceea că slujitorul Domnului
trebuie, mai întâi de toate, să conducă bine cu casa sa, iar mai apoi deja să conducă cu biserica. “Învățând în școala familiei sale, dezvoltând în sine iertarea și răbdarea, slujitorii devin capabili să
ducă cuvântul Domnului din familie în biserică”, – a menționat fratele Alexandru. Tema relațiilor din familie a fost abordată în predica sa și de Marius Cruceru din România. El a reamintit de așa pași importanți în procesul uceniciei familiei ca:

 Curățirea casei de la tot ce nu e curat, inclusiv și de la curvie, râvnire, profanitate, vorbire în gol și alte păcate care împiedică uceniciei;
 Comunicarea în familii, în scopul edificării și înțelegerii reciproce;
 Mulțumire prin psalmi și rugăciuni comune;
 Dragostea reciprocă a soților, care se exprimă prin grijă, fidelitate și permanență

Ucenicia în biserică

Pastorul bisericii slave CEB “Salvarea” din orașul Seattle (SUA) pe exemplul bisericii din orasul Colose a arătat cum poate să decurgă procesul uceniciei în biserica locală. Pe baza textului din Coloseni 1.19, el a arătat cinci aspecte importante ale acestui proces:
1. Scopul uceniciei este dezvoltarea calităților spirituale la un discipol cu ​​scopul de a-l asemana cu Isus Hristos.
2. Metode de ucenicie: propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, acceptarea în biserică prin botez, rugăciune.
3. Părtășia în Biserică în scopul învățării Înțelepciunii lui Dumnezeu și avertizarea celor care neglijează ascultarea.
4. Direcția de ucenicie;
5. Puterea lui Dumnezeu în procesul uceniciei, ca factor principal care contribuie la schimbările discipolului.

Ucenicia în misiune

Despre ceea cum parcurge procesul uceniciei în misiune a împărtășit și pastorul din România, Narcis Vlașin. Fratele Narcis, pe lângă slujirea ca pastor în biserica din satul Galșa (Arad), are și o experiență bogată în slujirea misionară. Timp de câțiva ani a lucrat ca misionar în Uzbekistan și pentru aceasta a învățat limba rusă. El le-a reamintit participanților cuvintele pastorului german Dietrich Bonhoffer: „Creștinismul fără ucenicie este întotdeauna creștinism fără Hristos”.
Exemplul lui Hristos îl inspiră pe discipol:
 Credeți în ceea ce a crezut Isus Hristos (mintea transfigurată);
 A trăi așa cum a trăit Isus (un caracter transformat);
 A iubi, așa cum a iubit Isus (relații schimbate);
 Slujiți așa, cum a slujit Isus (slujirea schimbată);
 Conduce așa, cum a condus Isus (schimbări în conducere);
Pastorul Narcis a amintit că ucenicia și lucrarea misionară sunt inseparabile, precum cele două părți ale aceleiași monede, dar și marea promisiune pe care Dumnezeu o dă discipolilor săi: “Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi”. (Isaia 54:13)

Ucenicia prin exemplul lui Isus Hristos și Apostolul Pavel

“Primește ajutor pentru a-i ajuta pe ceilalți toată viața.” Această afirmație a devenit subiectul principal: “Exemplul apostolului Pavel în ucenicie”,prezentat de pastorul bisericii “Betania” din Chișinău, Alexandru Gîrbu. Având în vedere viața apostolului neamurilor, fratele Alexandru a atras atenția asupra celor două calități importante ale acestuia în procesul uceniciei: tandrețea și severitatea. Folosind analiza lingvistică, fratele Alexandru a subliniat că tandrețea este asociată cu conceptul de “a încălzi”. Strictețea – este capacitatea de a opri o persoană care păcătuiește. “Aceleași calități ar trebui să-i însoțească pe slujitorii moderni, care se ocupă cu ucenicia” – a reamintit Alexandru Gîrbu.

Vorbind despre exemplul lui Hristos în ucenicie, Alexander Sipko a menționat că acest exemplu nu a fost teoretic, ci și-a găsit întotdeauna expresia în practică. “Hristos a avut timp să învețe adevărurile unei mulțimi mari, a unui grup de șaptezeci de ucenici, doisprezece, trei și chiar a dedicat multă căldură spirituală unui singur suflet. El a învățat pe câmp, pe munte, pe lac, în templu, în sinagogă, în camera secretă, din toate celelalte locuri accesibile și a confirmat cuvintele sale cu exemple personale ”, a amintit participanților fratele Alexandru.

Ucenicie informală. Întrebări, răspunsuri și rugăciune

Atelierele secționale care s-au desfășurat într-un cadru informal au fost utile și instructive, în
care participanții își puteau exprima opiniile și puneau întrebări. Subiecte sugerate pentru
participanți:
 Formarea caracterului ucenicului;
 Ucenicia în consiliile bisericii;
 Ucenicia în spațiul virtual;
 Ucenicie prin proiecte sociale.


În programul aglomerat al conferinței a existat un moment aparte și pentru întrebări și răspunsuri la principalele subiecte. Principalii vorbitori au reușit să ofere participanților răspunsuri la întrebările: „De ce este relevantă ucenicia în timpul nostru?”, „Ce cărți sunt utile în contextul acestui subiect?”, „Cum poate un slujitor să se angajeze în ucenicie dacă este permanent ocupat cu alte proiecte, muncă, familie?”, „Cui ar trebui să fie direcționată ucenicia: membrilor bisericii sau persoanelor care nu-L cunosc pe Domnul?”, „Dar despre discipolirea cu cei care nu doresc să ne asculte și să avem părtășie?”, „Ce ar trebui de făcut dacă frații mai mari conduc biserica?” , „Ucenicia duce la individualism și la izolare, care a fost în biserica din Corint?” și altele.


O atenție deosebită a fost acordată rugăciunii, care a fost exprimată sub diferite forme: în grupuri, generale, individuale, dar întotdeauna sincere, cu deplină credință și dorință de schimbare.

Partea muzicală

Așa cum s-a menționat deja în reportajul precedent, un program bogat de muzică a fost pregătit pentru participanții la conferință. Lucrări creștine au fost interpretate de grupul “Блаженство” și grupul de laudă și închinare din biserica” Betania” din Chișinău. Participanții au fost mulțumiți de cântarea corului masculin și a corului bisericii “Betel”. De neuitat au fost orchestrele de coarde, care au luat parte la servicii. Acesta este un grup muzical mic din biserica CEB , din satul Crihana Veche (regiunea Cahul) și faimoasa orchestră de coarde “Balsam” din Bălți. Muzicienii au cântat tradițional și foarte îndrăgitelor inimii – psalmilor din Evanghelie,, care sunt adesea cântate în bisericile CEB.

Ucenicia ca viziune nouă în construirea unei biserici

Conferința de ucenicie la o asemenea scară a avut loc pentru prima dată în republica noastră. În pofida faptului că comunicarea a durat aproape trei zile, timpul nu a permis dezvăluirea tuturor fațetelor acestui subiect important. Rezultatul principal al acestui forum nu a fost cantitatea de material sau chiar profunzimea adevărurilor dezvăluite de predicatori. Toți cei care au participat la conferință au simțit cum Duhul Sfânt își descoperă o nouă viziune în slujirea bisericii moderne. „Evanghelizarea invaziei” este înlocuită de „evanghelizarea dobândirii și a hrănirii” discipolilor lui Hristos. Și anume astfel de ucenicie ar trebui să devină parte a programelor bisericii și a strategiilor de construire a bisericii, precum și o parte din viața fiecărui slujitor în domeniul lui Dumnezeu.


Videoclipurile conferinței sunt disponibile pe site-ul Uniunii Bisericilor Baptiste.

You may also like...