ZIUA NAŢIONALĂ DE RUGĂCIUNE A DEPARTAMENTULUI SURORILOR UBCEB RM

1,596 vizualizari

ZIUA NAŢIONALĂ DE RUGĂCIUNE A DEPARTAMENTULUI SURORILOR UBCEB RM
4 DECEMBRIE 2017
„Nu te întreba ce poate face țara pentru tine, ci ce poți face tu pentru țară.” (J.F. Kennedy) Ziua de 4 decembrie 2017 este ziua, când toate femeile din comunitatea evanghelică baptistă din țara
noastră se unesc la rugăciune. Mare har avem ca în libertate să ne închinăm în unitate înaintea unicului
Dumnezeu și să mijlocim pentru familii, Biserică și țară. Motto-ul Zilei Mondiale de rugăciune a femeilor baptiste pe parcursul a 5 ani este: Scoală-te și
luminează! Anul 2017 în cadrul UBCEB a fost declarat anul Unității. Deci: ca şi copii ai lui Dumnezeu suntem chemați să luminăm în unitate!
În 31 octombrie 1517, exact acum 500 de ani, a început Reforma Protestantă. Părintele ei, Martin Luther,
nu dorea, inițial, crearea unei noi biserici creștine, ci reformarea Bisericii Catolice. Însă pasiunile religioase
și contextul istoric au dus la crearea uneia dintre cele mai mari fracturi în Creștinătate.
Adevărurile esențiale ale reformei au fost: Sola Scriptura, Sola Grația, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria!
Suntem chemate să-I aducem laudă lui Dumnezeu pentru Cine este și pentru felul în care ni S-a descoperit
și pentru tot ce face pentru noi.
RUGĂCIUNEA DE LAUDĂ ȘI MULȚUMIRE
Este bine ca 5 surori să pregătească pe scurt prezentarea celor 5 adevăruri esențiale ale Crezului nostru și apoi să urmeze rugăciuni scurte, de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu.
Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru:
1. Sfânta Scriptura (Sola Scriptura), care este singura sursa de autoritate infailibilă pentru copii lui Dumnezeu, care „este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” (Romani 1:16), pentru că “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe,
să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic
pentru orice lucrare bună.”(2 Timotei 3:16-17)
2. Harul (Sola Grația), care afirmă că mântuirea este în întregime lucrarea harului divin, „Căci prin har
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8)
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).” ( Efeseni 2:4-5); „Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” (Faptele apostolilor 15:11)
3. Credința (Sola Fide), care este darul lui Dumnezeu, care te poate duce la mântuire, iar faptele suntrezultatul unei credințe autentice. „Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.” ( Romani 3:22)
4. Isus Hristos (Solus Christus), „Pentru că în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:10-11) El inițiază, realizează, susține și desăvârșește mântuirea. Domnul Isus a spus: ” Eu sunt calea, adevărul și viața.” (Ioan 14:6) „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” ( Romani 6:23)
5. (Soli Deo Gloria), gloria care umple tot pământul și care aparține în exclusivitate lui Dumnezeu, „Iar a
Celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a
Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus din neam în neam în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20-21)
RUGĂCIUNE DE CERCETARE (rugăciuni personale)
„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului Său.” (Efeseni 1:7)
Dumnezeu este sfânt și cere de la copiii Săi să se sfințească. Să privim în oglinda Cuvântului Său și să ne
evaluăm starea noastră. Să cerem îndurare de la Dumnezeu, milă și iertare pentru că viața noastră nu L-a onorat pe Dumnezeu.
SĂ NE RUGĂM: Iartă-ne Doamne pentru: 1. Subminarea autorității și neglijării Cuvântului lui Dumnezeu; 2. Luarea în ușor și risipa de har pe care o facem; 3. Credința superficială și nestatornică pe care o manifestăm; 4. Pentru modul în care ne raportăm la autoritatea și supremația Numelui lui Isus Hristos; 5. Pentru subminarea gloriei lui Dumnezeu, care am dat-o oamenilor sau ne-am atribuit-o nouă, în loc să glorificăm pe unicul și adevăratul Dumnezeu.
MIJLOCIRE
„Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5)
MIJOCIRE PENTRU FAMILII
(Katherine Von Bora, soția marelui reformator Martin Luther – a fost femeia care i-a fost alături, l-a
susținut și a dat stabilitate vieții lui. Martin Luther o numea „luceafărul de dimineață al Wittembergului”. Istoria scrie: Se scula la 5 dimineața, se rugau împreună ca familie, apoi recitau cele 10 porunci, Crezul,
rugăciunea Tatăl nostru, încheiau cântând un psalm, după care Luther se retrăgea în biroul lui de studiu, iar ea se ocupa de cei 6 copii, copii rudelor, gospodăria și mulți studenți și oaspeți care erau permanent în casa lor. În spatele unui mare bărbat stă o mare femeie).
Text: Psalmii 128
SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane) – Pentru unitatea în familii; – Pentru familii sănătoase în care părinții să-și exercite în toată plinătatea rolul în frică și ascultare de Domnul;
Pentru ca copii să crească în ascultare de Domnul, fiind cap nu coadă în toate aspectele vieții:
credincioșie, învățătură, educație, impact; – Pentru bunăstare și locuri de muncă.
MIJLOCIRE PENTRU BISERICĂ
Text: Faptele Apostolilor 9:31: „Biserica se bucură de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea
sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea.”
SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane) – Pentru unitate în Biserică; – Pentru păstori și slujitori (sfințire, protecție, slujire cu dedicare, ridicare tinerilor slujitori dedicați Domnului ); – Pentru creșterea spirituală a Bisericii ( Cuvânt, rugăciune, ucenicie, slujire); – Pentru ca Biserica să fie lumină și sare în societate (în vorbire, trăire și implicare); – Pentru înaintarea Evangheliei.
MIJLOCIRE PENTRU ȚARĂ ȘI CONDUCEREA EI
Text: 1 Cronici 7:14: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea și se va abate de la căile rele, î-L voi asculta din ceruri, și voi ierta păcatul și-i voi tămădui ţara.”
SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane) – Pentru ca poporul să se întoarcă cu fața la Domnul și să primească Evanghelia; – Pentru conducerea țării să fie cu frică de Dumnezeu și dragoste pentru popor; – Pentru pace în țară, pentru binecuvântare spirituală și economică.
Scumpe și preaiubite surori, când sărbătorim astăzi 500 de ani de la Reforma Protestantă, trebuie să
recunoaștem alături de Luther: Numai Scriptura a făcut diferența. Sola Scriptura a adus la lumină Sola
Fide, Sola Graţia, Solus Christus şi Soli Deo Gloria.
Cum am putea sărbători mai frumos cei 500 de ani de Reformă, decât întorcându-ne şi noi, familiile noastre şi bisericile creştine evanghelice la Sola Scriptura! Astăzi, mai mult ca oricând, principiul Reformei care afirmă că “biserica este reformată și în același timp
în continuă nevoie de reformă” (Ecclesia Reformata, Semper Reformanda) trebuie să își găsească expresia în viața noastră, iar singura șansă este o întoarcere la Cuvântul Scripturii și o lucrare a Duhului Sfânt care să readucă viața și vitalitatea.
William Beckham povestește că două companii producătoare de pantofi au dorit să deschidă o piață de
desfacere într-o țară nouă. Fiecare dintre ele a trimis câte un agent de vânzări pentru a evalua posibilitățile.
Amândoi au descoperit aceeași realitate. Nimeni în acea țară nu purta pantofi. Unul dintre agenți a trimis
companiei lui următorul mesaj: “Anulați comanda. Aici nimeni nu poartă pantofi”. Al doilea agent a trimis și el companiei lui un mesaj: “Triplați comanda. Aici nimeni nu poartă pantofi”. Ce vom face? Care va fi decizia noastră? Să ne ridicăm și în unitate să luminăm astfel ca Evanghelia să fie
răspândită!
„Nu te întreba ce poate face țara pentru tine, ci ce poți face tu pentru țară.” (J.F. Kennedy)
Tu poți face diferența! Tu poți aduce schimbarea!
„Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!” (Ps.118:25)

NB: 1. Iată că suntem în pragul unei mari sărbători: Întruparea Domnului Isus!
Haideți în unitate să strălucim în mijlocul unui popor care trăiește în întuneric! Vă sugerez câteva lucruri:
La nivel de Biserică:
Organizați o întrunire de sărbătoare a surorilor la care să invitați toate surorile: tinere domnișoare, tinere
căsătorite, adulte, în vârstă, singure, văduve…Pregătiți un program cu Cuvânt, închinare, colinzi, daruri,
motivare la diverse slujiri (puneți toată imaginația la lucru);
Pregătiți ceva special (mesaje de felicitare, daruri, masă…) pentru bolnavii, orfanii, bătrânii, văduvele Bisericii – astfel ca fiecare să simtă atmosfera Nașterii Domnului.
La nivel de localitate:
Organizați un program de evanghelizare pentru cei nepocăiți: (vecinele Dvs, școala, spital, grădiniță…),
colinzi, daruri însoțite de mesajul evangelic, o masă…(folosiți resursele pe care Dumnezeu vi le-a dat)
Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune, călăuzire și resursele de care aveți nevoie și nu uitați: suntem
chemate să ne încredem în Domnul, să trăim în unitate, iar ca rezultat vom avea impact peste generații! 2. Pentru anul 2018 lansăm Ghidul de studiu Biblic pentru surori cu același generic: „Femeile de ieri –
impact peste veacuri” (N-Z) Este o ediție bilingvă: română şi rusă. Vom continua să studiem femeile
Bibliei în ordine alfabetică, cunoscute şi mai puţin cunoscute, exemple pozitive şi negative. Toate exemplele ne pot servi drept o lecție de viață şi credință.
Vom împărtăși adevărurile biblice, ne vom uni în rugăciune, la fiecare temă vom avea câte un mesaj
pastoral, mărturii ale unor surori ale noastre şi informații despre diverse misiuni care vin în ajutorul celor
aflați în nevoie.
Ghidul oferă o secțiune specială: rubrica medicală, sfaturi pentru gospodine, culinărie, feminitate. La fiecare trimestru vă așteaptă o surpriză plăcută.
Vă îndemn să ne rugăm ca fiecare femeie din țară să fie iubitoare a Cuvântului lui Dumnezeu și
împlinitoare cu fapta. Dacă dorește cineva să se implice într-un anumit mod – aveți această oportunitate.
Să nu uităm că suntem în proces de devenire în mâna Marelui Olar şi chemarea noastră este să ne ridicăm
şi să luminăm, având impact peste generații!
Doamne ajută! 3. Doresc să vă amintesc: dacă în cadrul Zilei Mondiale de rugăciune a femeilor baptiste, nu ați făcut o strângere pentru lucrarea surorilor, este momentul oportun să faceți această lucrare binecuvântată care, sprijinește mersul bun al lucrării Departamentului surorilor atât în țară cât și peste hotare.
Cu dragoste, Eugenia Podoleanu
Coordonatoarea Departamentului Surorilor UBCEB RM
E-mail: eugenia_podoleanu@yahoo.com
Telefon de contact:069907707;022-59-64-98

You may also like...