ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE RUGĂCIUNE A FEMEILOR BAPTISTE

1,215 vizualizari

Programul de rugăciune pentru 2017 a fost pregătit de către Uniunea Femeilor Baptiste din Africa
Când ne ridicăm, comunitățile sunt transformate!


Șalom și salutări sfinte tuturor femeilor baptiste, preaiubite ale Domnului!

Este într-adevăr o onoare și un privilegiu deosebit să fim implicate în rugăciune și mijlocire pentru lume, în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Mă rog să experimentăm toate prezența Domnului, în timp ce căutăm cu smerenie Fața Lui. Chemarea lui Dumnezeu pentru femei este să stea în spărtură și să strige către Domnul secerișului, care are răspunsuri pentru toate provocările cu care se confruntă lumea de astăzi. Programul zilei internaționale de rugăciune a femeilor baptiste din 2017 a fost pregătit de către Uniunea femeilor baptiste din Africa (UFBA). Tema principală a rugăciunii din anul acesta este chemarea femeilor la slujire, să fim martore ale transformării vieților, făcută de către Duhul Sfânt, ca rezultat al primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor personal. Isus a venit să slujească, să lumineze și să transforme viețile oamenilor și a comunităților. Aceeași responsabilitate se află în centrul misiunii tuturor copiilor lui Dumnezeu, indiferent de locul și contextul în care trăim. Domnul poruncește tuturor creștinilor: „Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită” (Romani 12:2). De asemenea, în Evanghelia după Luca 19:10, Domnul Isus Hristos a spus: „Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut”. Prin această afirmație a arătat foarte clar care a fost misiunea Sa pe pământ – și aceasta a devenit misiunea și responsabilitatea noastră principală în comunitățile în care ne trăim viața de fiecare zi.
Potrivit dicționarului, cuvântul transformare înseamnă „o schimbare majoră sau completă”. Oamenii care se roagă să-L primească pe Isus Hristos ca Mântuitor personal, sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu și astfel devin copii ai lui Dumnezeu. Acești oameni sunt născuți din nou și au primit viața lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, care locuiește în ei, dorește să îi transforme și să-i facă asemenea chipului lui Isus Hristos, pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Pentru a rămâne în această stare transformată, credinciosul trebuie să se hrănească zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu, să de-a dovadă de curaj pentru a-și păstra această poziție nouă în Hristos și a face ceea ce o îndeamnă Duhul și să devină tot mai mult asemenea chipului lui Isus Hristos. Transformarea care se produce în felul acesta nu se încheie cu transformarea unei singure persoane. Noi suntem martore ale faptului că, atunci când femeile sunt curajoase și ascultă chemarea la transformare din partea Duhului lui Dumnezeu, familiile se schimbă și comunități întregi sunt transformate pentru a reflecta chipul Lui. Duhul lui Dumnezeu este Duhul schimbării profunde, de care lumea are o nevoie atât de mare. Prin urmare, dragi surori, haideți să ne ridicăm, pentru că atunci când ne ridicăm, Dumnezeu luminează prin noi și transformă comunități.
Sora voastră în Hristos, Joina Dhlula, președinta UFBA

Un cuvânt de salut din partea președintei Departamentului femeilor a Alianței Baptiste Mondiale!

Trebuie să recunoaștem că nu este deloc ușor pentru femei să se ridice și să lumineze, indiferent de context. Cercetările Națiunilor Unite arată că, până în anul 2020, omenirea ar putea câștiga 28 de trilioane de dolari în plus, dacă le-ar implica pe femei în mod egal. Dar, potrivit vitezei cu care se produce această implicare în prezent – vor mai trece vreo 140 de ani până să atingem acest scop! Lumea funcționează doar cu jumătate din potențialul ei, pentru că implicarea femeilor în mod egal pare să fie o misiune lipsită de succes! Se spune adesea despre fete că sunt niște ființe slabe, needucate, ale căror scop în viață este să se căsătorească și să aibă copii. Nu ar trebui să fie așa în biserica creștină în general, și între femeile baptiste, în special, deoarece noi credem că Isus Hristos a venit să ridice blestemul păcatului la cruce, l-a răstignit acolo și a înviat atât femeile, cât și bărbații, la o viață nouă, prin Duhul Său cel Atotputernic! (Romani 8:3-4) Desigur, nu este nimic greșit în a fi soție și mamă. Și, pentru creștini, există cu siguranță chemarea biblică de a ne supune unii altora din dragoste pentru Hristos. Primul aspect – maternitatea – este un dar minunat prin care aducem pe lume și dăm naștere unei vieți noi, plină de potențial pentru comunitatea umană. Dumnezeu a făcut femeile părtașe la lucrarea creației – dar nu numai prin naștere de copii. El vrea să folosească toate darurile și experiențele noastre pentru beneficiul lumii! Supunerea este un rod frumos al evlaviei, care face posibilă existența unei comunități. Dar, aceasta este cerută de la toți urmașii Domnului Isus, indiferent de gen! Deci, supunerea față de Hristos (Efeseni 5:21), este diferită de abuzul violent spiritual, emoțional, social și fizic de care au parte multe femei creștine din partea bărbaților lor. Din nefericire, și multe tinere suferă abuzuri din partea propriilor mame, bunici și prietene! Uneori cele care abuzează pe altele argumentează astfel: acest lucru ni s-a întâmplat nouă și de aceea trebuie să ai și tu parte de așa ceva. Acestea sunt „structuri ale păcatului”, asemenea unei plase de pescuit strâns legată, concepută cu scopul de a le ține pe femei înrobite, ca ele să nu poată vedea darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu și potențialul pentru bine pe care Dumnezeu l-a pus în ele. Astfel, femeile se supun adesea în tăcere violenței. Ele învață să supraviețuiască, dar nu vor ajunge să guste din îmbelșugata apă vie pe care o oferă Isus. Ele nu vor deveni niciodată fântâni de apă vie folositoare pentru transformarea lumii! (Ioan 4) Nu trebuie să fie așa. Isus cheamă femeile ca să fie transformate și să participe la transformarea comunităților. Biserica creștină nu va putea împlini Marea trimitere, folosind doar jumătate din potențialul pe care îl are. Deci, există aici o misiune pentru femei, ca să înțeleagă că Biblia este plină de istorisiri despre femei care și-au folosit darurile primite de la Dumnezeu și au schimbat națiuni. Aceste femei sunt menționate mai rar, în parte pentru că nu se potrivesc cu rolurile pe care lumea le atribuie femeilor! Dar citește lista extraordinară din Romani 16, a celor care au slujit împreună cu apostolul Pavel, a oamenilor care au schimbat lumea și care proveneau din mai multe culturi! Fără Debora, Israelul nu ar fi câștigat victoria (Judecători 4:4 și următoarele); fără Lidia nu ar fi fost biserică în Filipi și Maria L-a adus pe lume pe Domnul Isus! Dacă nu ar fi fost femeia din Samaria, care și-a lăsat găleata la fântână și s-a dus în cetate ca să spună oamenilor ce i-a spus Isus, Evanghelia nu ar fi ajuns la samariteni. Când femeile se ridică, Dumnezeu transformă comunități.

Ksenija Magda,președinta (2015-2020) Departamentului femeilor a Alianței Baptiste Mondiale (BWA)

Studiul biblic: Când ne ridicăm, Domnul transformă vieți!

„Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.” (Ioan 4:39-42)
Pentru ca Isus Hristos să schimbe lumea în care trăim trebuie să ne modelăm viața după Hristos, nu după sistemul lumii acesteia. Pavel i-a îndemnat pe creștinii din Roma să trăiască vieți sfinte, să crească în credință și să-și demonstreze dragostea față de Dumnezeu. El le-a scris: „să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre” (Romani 12:2). Trăind astfel aveau să fie plăcuți Domnului și puteau lumina pentru El. Astăzi dorim să privim la o femeie a cărei viață transformată i-a atras pe mulți oameni la Isus. Mă refer la femeia samariteană din Ioan 4. Ea a trăit o viață rebelă, dar Isus Hristos a ridicat-o din starea ei păcătoasă, lipsită de speranță și ajutor. Ca urmare, ea a renunțat la modul vechi de viață și a acceptat viața nouă, mai bună în Hristos. Ea s-a ridicat și a început să strălucească: a spus oamenilor cum s-a întâlnit cu Domnul; a răspândit vestea bună despre Isus Hristos, Mesia și a arătat lumii schimbările frumoase care au avut loc în viața ei (Ioan 4:29). În timp ce ea strălucea, mulți samariteni au crezut în Isus Hristos, s-au apropiat de El și de cuvintele Sale și astfel viețile lor au fost transformate: „Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii’” (Ioan 4:42).
Lecții din viața femeii samaritene
1. O întâlnire cu Domnul Isus aduce transformare
Transformarea poate avea loc în viața unei persoane numai dacă există o întâlnire cu Domnul. Isus a schimbat viața femeii samaritene printr-o singură întâlnire. Ai avut vreodată o întâlnire cu Domnul înviat? Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul, nu poți lumina. Caută-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi; cheamă-L câtă vreme este aproape!
2. Dumnezeu răspunde întrebărilor noastre (Ioan 4:11-15)
Când L-a întrebat pe Isus, această femeie a găsit răspunsuri la întrebările care o frământau. La fel ca ea, astăzi noi găsim răspunsuri la întrebările noastre când citim Scriptura și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Pavel i-a scris lui Timotei să studieze Scripturile, pentru a deveni „un om încercat, un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine” (2 Timotei 2:15). Cât de bine cunoști Cuvântul lui Dumnezeu? Cât de des cauți în Scriptură soluții pentru problemele tale?
3. Acceptarea Cuvântului lui Dumnezeu transformă.
Femeia samariteană a ajuns să cunoască mai multe despre Mesia. La fel ca iudeii din Berea (Fapte 17:10-12) această femeie a primit cuvintele lui Hristos cu toată râvna – era gata să învețe. Ea și-a mărturisit în mod sincer păcatele și credința ei în Domnul. Cât timp îți vei mai ascunde păcatele? Te poți ascunde de Dumnezeu? Te poți da drept alta înaintea oamenilor, dar nu-L poți înșela pe Dumnezeu. Dumnezeu îți cunoaște starea ta spirituală. Aleargă azi la fântâna care curăță, ca să primești vindecare, restaurare, putere reînnoită și inspirație. Domnul
este gata să te ajute.
4. Proclamarea lui Hristos îi salvează pe alții de la iad.
Femeia samariteană a fost atât de bucuroasă de noua ei viață încât a început să le arate altora calea spre Mesia. Mulți oameni au luat aminte la mărturia ei deoarece au văzut că viața ei a fost cu adevărat schimbată. Mărturisește-L pe Hristos prin evanghelizare; prezintă-L și promovează-L prin comportament și muncă evlavioasă. Apostolul Pavel scrie despre aceasta: „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor?… Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:14-17). Ai fost salvată sau mântuită pentru a-i salva și pe alții din iad. Spune altora despre Isus Hristos. Lasă-i pe oameni să-L vadă pe Hristos prin ceea ce faci, spui și gândești. Lasă-L pe Isus să lumineze prin tine. La câți necredincioși le-ai spus despre credința ta în Hristos de când ai fost răscumpărată? Vorbește astăzi cu cineva și folosește oportunitatea aceasta ca să îi vorbești despre Isus Hristos. Câți oameni au fost atrași de Mântuitorul tău din cauza modului tău de viață?
Ridică-te și începe să luminezi.
5. Luminează pentru a schimba vieți.
Fiecare credincios în Hristos este o lumină. Domnul Isus a făcut-o pe femeia aceea o lumină pentru ca ea să Îl arate pe Isus și altora. Când primești viața nouă în Hristos și luminezi pentru El, prin tine El va atrage și alți oameni la Sine. El are nevoie de tine să Îl prezinți lumii, ca El să poată transforma vieți. Isus a putut să transforme viețile multor samariteni deoarece femeia i-a invitat să vină să-L vadă pe Cel care i-a schimbat viața. Ești un instrument al onoarei sau al rușinii? Ești o ucenică disciplinată și care îi ucenicizează pe alții? Nu poți lumina dacă nu ești o ucenică cinstită, disciplinată și care ucenicizează.

Câteva moduri concrete prin care să luminezi pentru Hristos:
Deoarece ai fost scăpată de chipul veacului acestuia și înnoită prin Cuvântul lui Hristos, trebuie să luminezi trăind în așa fel încât oamenii să vadă noul tău mod de viață, să vină la Hristos și să fie transformați și ei la rândul lor. RIDICĂ-TE și LUMINEAZĂ, trăind această VIAȚĂ SCHIMBATĂ, în următoarele moduri:
Spune oamenilor despre bunătatea Domnului. Fii martora lui Isus Hristos (Romani 10:14-17). Vorbește despre marea Sa dragoste, despre darul mântuirii și bunătatea Lui față de tine. Arată lumii că Isus Hristos este real și bun în viața ta. Răspunde pozitiv la provocările vieții. Înfruntă-le cu încredere și curaj (Romani 8:26-28; Filipeni 4:4-7). Nu accepta statutul de victimă. Încrede-te în Dumnezeu și acționează. Găsește-ți refugiul în Domnul, prin rugăciune. Roagă-te neîncetat. Rugăciunea deschide calea ungerii, harului și puterii de care ai nevoie pentru a te ridica și lumina într-o lume ticăloasă și stricată (Coloseni 4:2-4, Filipeni 2:12-16a). Fii model pentru alții, așa cum a fost și Isus Hristos. Fii un exemplu bun și demn de urmat (Romani 2:21-24). Renunță la plăcerile tale pentru mântuirea altora. Folosește fiecare oportunitate (Coloseni 4:5-6). Iartă-i pe cei care te-au rănit sau te-au supărat și rămâi credincioasă lui Dumnezeu (Coloseni 3:13). Ascultă de Isus Hristos, Domnul tău, în orice detaliu, oricât de mic (Coloseni 3:22-25). Fii sensibilă la nevoile celorlalți. Iubește-i sincer pe alții, la fel ca Mântuitorul tău. Acceptă-i pe oameni așa cum sunt (Romani 5:8; Coloseni 3:23-25). Mentorează-i pe alții (1 Timotei 4:12). Evanghelizează și încurajează-i pe credincioși să fie mai buni (Romani 10:14-17). Disciplinează-te pe tine și ucenicizează-i pe alții. Ascultă de Domnul în toate lucrurile (2 Corinteni 10:6). Iubește-L pe Dumnezeu și slujește-I din toată inima (Deuteronom 6:5-9; Romani 6:16- 18). Crește în credință și în cunoașterea lui Dumnezeu. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi pentru a-I înțelege standardul. Meditează asupra lui zi și noapte (Coloseni 3:16). Luptă lupta cea bună a credinței. Trăiește pentru a fi plăcută lui Dumnezeu în fiecare zi (Filipeni 1:21). Fii plină de compasiune față de oameni, simte cu ei (Evrei 13:1-3).

Concluzie
Domnul Isus a spus: „Voi sunteţi lumina lumii… Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:14-16). Lumina radiază. Prezența acesteia aduce călăuzire, protecție și siguranță. Lumina poate face schimbări mari pentru Hristos în cartierul tău, în familia ta, la locul tău de muncă, la piață și în comunitate.
Dr. R. A. Lateju
Directoare executivă a Uniunii Misionare
a Femeilor Baptiste din Nigeria

Proiecte pentru Ziua internațională de rugăciune, 2017
1. Numele proiectului: Ajuta-ți fetele noastre de la țară să învețe
Persoana răspunzătoare: Olivia B. Hill
Ţara: Liberia
Descrierea proiectului: Proiectul urmărește să ajute fetele din partea de vest a Liberiei (regiunile Bomi și Montserrado) să rămână la școală după vârsta adolescenței timpurii pentru a le ajuta să depășească sărăcia, ignoranța și sănătatea precară în viitor. Ajutăm femeile de la țară să dobândească abilități de bază în treburile casei, în agricultură și în mica industrie; prin părtășie promovăm educația, dezvoltarea, unitatea și iubirea- indiferent de credință și originea etnică.
2. Numele proiectului: Combaterea exploatării copiilor
Persoanele răspunzătoare: Patricia Annie Mzumara
Ţara: Malawi
Descrierea proiectului: Unul din șase copii din Malawi este victimă a violenței, abuzurilor, exploatării sau neglijării și riscă să se îmbolnăvească de SIDA. Situația este îngrozitoare pentru mulți copii din districtul Karonga, situat la 45 de kilometri de granița cu Tanzania și 90 de kilometri de la granița cu Zambia. Fundația Tisule este o organizație baptistă preocupată de bunăstarea copiilor vulnerabili. Copiii sunt viitorii lideri ai țării – aceasta este încredințarea noastră – și ajutându-i pe copii ne ajutăm țara. Dacă nu luptăm serios împotriva exploatării copiilor, aceasta va duce în cele din urmă la o creștere a sărăciei, la o creștere rapidă a populației și la abandon școlar masiv, împiedicând astfel țara noastră să aibă un viitor.
3. Numele proiectului: Vasele de alabastru
Persoanele răspunzătoare: Donna Thomas
Țara: Africa de Sud
Descrierea proiectului: În cadrul acestui proiect ne ocupăm de șomeri – bărbați și femei –, persoane dezavantajate și fără adăpost, care participă la programul nostru de marți dimineața. De asemenea, ne ocupăm de un grup de prostituate pe care le vizităm cu autobuzul bisericii într-un parc local și stăm de vorbă cu ele. Principala noastră preocupare pentru ambele grupuri este să le împărtășim Evanghelia și să le oferim tuturor ocazia să audă Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, le oferim un sandvici și un ceai sau suc și, dacă doresc, își pot face o programare ca să stea de vorbă cu asistentul nostru social.

GHID DE RUGĂCIUNE 2017
Alianța Mondială Baptistă [AMB] şi Departamentul Femeilor din AMB
Să ne rugăm pentru:
1. Conducerea Departamentului Femeilor din AMB: Ksenija Magda, președintă, Kathy James, secretară-casieră și pentru președintele organizațiilor continentale. Să ne rugăm în special pentru provocările operaționale cu care se confruntă Departamentul Femeilor în această vreme.
2. Directoarea executivă provizorie, Moreen Sharp, în timp ce își începe slujirea în biroul Departamentului Femeilor din Biserica Falls. Fie ca Domnul să Se îngrijească de toate nevoile ei și să-i dea înțelepciune și putere pentru lucrare. Să ne rugăm și pentru procesul de căutare a noilor lidere executive.
3. Conferința mondială de conducere a Departamentului Femeilor, planificată să aibă loc în 2020, în Rio de Janeiro, Brazilia, deoarece încep pregătirile și trebuie luate diferite decizii. Să ne rugăm în special, ca să ne putem atinge scopul de-a aduce împreună 2.000 de femei baptiste. Să ne rugăm și pentru succesul Sărbătoririi Alianței Mondiale Baptiste din 2020, care va avea loc după conferința noastră.
4. Paul Msiza, președintele AMB, și pentru secretarul general, Neville Callam și pentru întreaga AMB în timp ce se pregătesc să numească un nou secretar general.

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din America de Nord
Să ne rugăm pentru:
1. Multă răbdare, generozitate și dedicare, în timp ce femeile baptiste lucrează zi de zi pentru a primi și a ajuta cât mai mulți refugiați, care ajung în America de Nord
2. Unitate și cooperare între femeile baptiste din America de Nord, care caută să se încurajeze una pe alta și să lucreze pentru Împărăția lui Dumnezeu
3. Ocrotirea fetelor tinere de traficanții de persoane
4. Femeile baptiste tinere și pentru cele mai în vârstă ca să își deschidă urechile, să se audă unele pe altele și să răspundă cu multă compasiune.
5. Femeile baptiste ca să-și ia în serios responsabilitatea vestirii Evangheliei oriunde se află.

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Europa
Să ne rugăm pentru:
1. Creștini ca ei să afle calea potrivită de a-I ajuta pe cei în nevoi. Să mulțumim Domnului pentru cei care sunt deja la conducere și fac tot ce pot mai bine ca să lucreze spre slava lui Dumnezeu.
2. Împăcare, ca aceste comunități să nu se dezbine, ci să caute să se ajute una pe cealaltă. Una dintre armele diavolului este să îi facă slabi pe cei puternici. Să ne rugăm ca Europa creștină să fie iluminată prin creștini dedicați, ca Împărăția lui Dumnezeu să se vadă deja aici pe pământ.
3. Oamenii pe care îi asociem cu culoarea „verde”, simbolul unei păci false. Vedem la mulți oameni indiferență, nepăsare, egoism și renunțare la valorile care au fost punctele tari al națiunilor creștine. Să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze Europa cu o revitalizare a acestor valori creștine pentru ca bisericile să fie întărite și adunările încurajate.
4. Ca fiecare dintre noi să fie plină de putere în împărtășirea mesajului dragostei și în răspândirea credinței și a speranței în întuneric.

Uniunea Femeilor Bisericilor Baptiste din Africa
Să ne rugăm pentru:
1. Comitetul Executiv al Uniunii Femeilor Baptiste din Africa – mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru echipa care și-a încheiat mandatul și cerând înțelepciune de la Dumnezeu pentru noul comitet, ca să slujească într-un mod care să-L glorifice pe El
2. Liderii politici africani care aprobă legi și proiecte legislative ca ei să aprobe ordonanțe care să reducă nivelul ridicat al corupției care domină în prezent întregul continent
3. Comitetul Executiv al organizației All Africa Baptist Fellowship (AABF) și pentru secretarul general, ca să-și îndeplinească cu cinste rolurile de conducere
4. Oameni de afaceri africani, care să creeze locuri de muncă atât de necesare muncitorilor africani. Să ne rugăm ca Dumnezeu să schimbe condițiile economice aspre care afectează majoritatea țărilor africane.
5. Programul de misiune baptist din Africa de Nord, zonă care în prezent este dominată de islam

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Marea Caraibelor
Să ne rugăm pentru:
1. Tineri ca să găsească locuri de muncă și să fie mai dedicați Domnului.
2. Femei – să cerem Domnului ca tot mai multe să experimenteze un sentiment mai adânc al chemării și al dedicării pentru Domnul în timp ce Îl lasă ca să strălucească prin ele.
3. Femei – să cerem ca tot mai multe, în special cele din generațiile mai tinere, să se dedice lucrării de conducere la nivel local și național.
4. Femeile care sunt supuse abuzurilor sexuală și pentru cele care sunt victime ale violenței în familie – ca acestea să găsească tăria să-i înfrunte pe atacatori pentru a-și proteja propria viață, precum și viața copiilor lor.
5. Diferitele guverne din insulele Caraibe, ca acestea să lucreze în unitate pentru dezvoltarea popoarelor pe care le conduc.
6. Femeile creștine din insulele Caraibe, ca ele să se ridice, să strălucească și să lase slava Domnului să lumineze prin ele pe alții, participând astfel la extinderea Împărăției lui Dumnezeu.

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Asia
Să ne rugăm pentru:
1. O revărsare a Duhului Sfânt în Asia.
2. Unitatea credincioșilor din Indonezia ca ei să fie o mărturie creștină puternică atât în guvern, în pozițiile de conducere, cât și în societate.
3. Creștinii din Sri Lanka, ca ei să poată trăi în pace cu oamenii de altă religie.
4. Consiliul Bisericilor Baptiste din Nepal, ca să-și poată construi propria clădire.
5. Pregătirile pentru cea de-a 13-a Adunare a Uniunii Femeilor Baptiste din Asia. Să ne rugăm pentru nevoile financiare ale delegatelor, ca să poată participa toate la întâlnirile adunării inclusiv la alegerea conducerii
acestei organizații pentru perioada 2018-2023.
6. Creșterea spirituală a bisericilor și a numărului credincioșilor din Butan, precum și pentru protecția lor.

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Pacificul de Sud Vest
Să ne rugăm pentru:
1. Persoanele implicate în hărțuiala politică, în violența din familie și abuzul femeilor și al copiilor în Papua de Vest și Papua Noua Guinee.
2. Unitate și dragoste în rândul liderilor bisericilor baptiste din Papua, care afectează conducerea și unitatea femeilor baptiste. Să ne rugăm în special ca femeile lidere să înțeleagă și să sprijine preocupările femeilor pe care le reprezintă.
3. Femeile baptiste din Australia, în timp ce acestea motivează generațiile mai tinere să se pregătească pentru roluri de conducere și să îndeplinească astfel de roluri. Este nevoie de rugăciune în special pentru femeile care să le ajute pe alte femei supuse la violență în familie și care să facă vizite în zone îndepărtate, pentru a încuraja femeile din comunitățile slab populate.
4. Femeile din Fiji, care se confruntă cu consecințele ciclonului Winston (februarie 2016, al doilea cel mai puternic ciclon, din câte au fost înregistrate), în timp ce poartă povara responsabilității sporite de-a avea grijă de familie și de a căuta hrană, apă, adăpost și resurse financiare.
5. Femeile baptiste din această regiune, în special pentru cele din Australia și Noua Zeelandă, ca să fie iarăși parte la preocupările globale ale femeilor prin Ziua internațională de rugăciune.
6. Nevoile financiare ale grupurilor de femei, care vizitează alte femei din zone izolate, care nu pot participa la întâlnirile sau conferințele care au loc în orașe.

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din America Latină
Să ne rugăm pentru:
1. Femeile generației tinere din bisericile noastre, ca noi, Uniunea femeilor, să ne putem ocupa de creșterea lor în toate domeniile: personal, emoțional și spiritual. Să ne rugăm ca liderele mature din Uniunea femeilor să investească în femeile tinere oferindu-le uneltele necesare pentru dezvoltarea lor ca slujitoare ale Domnului.
2. Oportunități ca Evanghelia să continue să fie vestită în țările noastre și, în același timp, ca lucrarea femeilor să se dezvolte în fiecare biserică baptistă.
3. Viața personală și slujirea pastorilor și a liderilor noștri din toate țările membre ale Uniunii Baptiste din America Latină.
4. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu privitoare la resursele necesare pentru ca lucrarea misionară a femeilor vorbitoare de limba spaniolă din fiecare țară din America Latină, precum și din Texas, New York și New Jersey să înflorească.
5. Copiii și tinerii din adunările din America Latină. De asemenea, să ne rugăm ca femeile baptiste să fie gata să slujească participând la împlinirea nevoilor emoționale, fizice și spirituale ale acestora.
6. Resursele necesare pentru dezvoltarea și realizarea proiectelor pe care Uniunea Femeilor Baptiste din America Latină [UFBAL] le va avea în următorii cinci ani.
7. Noua conducere a UFBAL. Fie ca Domnul să ne dea strategiile, resursele, ideile și puterea necesare pentru această slujire.

COLECTA DIN CADRUL ZILEI INTERNAȚIONALE DE RUGĂCIUNE
Scumpe și preaiubite surori, vă îndemn să implicați toate surorile din Biserica Dvs.: domnișoare, surori tinere căsătorite și femei adulte. Faceți din această zi de rugăciune o sărbătoare.
Doresc să vă aduc la cunoștința Dvs. că această zi de rugăciune se încheie cu o colectă.
Dărnicia este o slujire onorabilă, deoarece fondurile strânse acoperă multe nevoi ale surorilor. Când dăruim pentru surorile noastre, slujim împreună cu ele, oferindu-le instrumentele de care au nevoie pentru a face schimbări pentru Împărăția lui Dumnezeu acolo unde trăiesc.
O parte din acești bani vor fi folosiți pentru diferite proiecte speciale din țările sărace, care să sprijinească lucrarea femeilor. Altă parte sunt folosiți pentru lucrarea națională a departamentului surorilor.
Vă mulțumim pentru fiecare donație cu sprijinul căreia Dumnezeu ne-a binecuvântat şi s-a făcut o lucrare minunată pe parcursul anului.
La Conferința Națională a Departamentului surorilor din 10-11 noiembrie 2017 (invitația atașată) puteți aduce donația pentru lucrarea Departamentului Surorilor. Domnul să vă răsplătească!
„Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.” (Iuda 24-25)

Cu multă dragoste Eugenia Podoleanu
Coordonatoarea Departamentului surorilor al UBCEB RM

You may also like...