Anunțul evenimentelor,  Slides,  Ştiri interne

ZIUA Naţională de Post şi Rugăciune pentru Evanghelizările din Ziua Mulţumirii 2015

Aug-16-DD

Dragi fraţi şi surori,

Mulțumim lui Dumnezeu că până în prezent ne-a binecuvântat țara cu pace și libertate de a vesti Evanghelia celor ce încă nu-L cunosc pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al lor personal. Vremurile în care trăim sunt vremuri de har pentru Republica Moldova.

De aceea, Conducerea Uniunii Bisericilor CEB din Moldova vine cu un apel către dumneavoastră de a ne uni cu toţii în post și rugăciune pe data de 4 octombrie 2015, în a mijloci înaintea Domnului pentru poporul nostru.

Scopul postului și rugăciunii este legat de organizarea şi buna desfășurare a Evanghelizării din 17-18 octombrie 2015, ce va avea loc la Manejul din or. Chișinău, cu participarea fratelui Sammy Tippit.

Motivele de rugăciune pentru ziua de post şi rugăciune sunt următoarele:

  • Pentru o bună desfășurare și organizare a evanghelizării;
  • Pentru fratele Sammy Tippit care va predica mesajul Evangheliei;
  • Pentru corul unit și formațiile muzicale care vor participa în program;
  • Pentru pocăința celor ce vor auzi Evanghelia;
  • Pentru consilierii spirituali.

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă răsplătească din belşug pentru susținerea dumneavoastră în rugăciuni.

“Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” Efeseni 3:20-21

Cu mult respect, ai voştri fraţi în Cristos,

Ion Miron, Episcopul Uniunii Bisericilor CEBM

Nicolae Vozian, Secretar Executiv  Uniunii BCEBM

Alexandru Goncearuc, Episcop adjunct al Uniunii BCEBM