Anul Înnoirii Spirituale,  Slides,  Tineret. Articole,  Tineret. în slujire

Viorel Iuga: “Om obişnuit, chemare specială!”

presedintele UBR Viorel Iuga (6)

Dacă aţi ţinut vreodată în mână o carte semnată de Viorel Iuga, atunci ştiţi cu siguranţă că descrierea „om obişnuit, chemare specială” i se potriveşte perfect. În luna mai 2015, la cel de-al XXXVI-lea Congres al Uniunii Baptiste din România, pastorul Bisericii “Speranţa” din Arad, Viorel Iuga a mai primit o chemare specială, misiunea de a conduce pentru următorii patru ani comunitatea baptistă în rolul de preşedinte.

Despre sine îi place să spună că: “Sunt un om obişnuit, am 53 de ani, sunt căsătorit din 1989 cu Didina Eugenia şi suntem binecuvântaţi cu doi copii credincioşi: Cristian şi Teodora Harina. Îmi place să fiu cunoscut ca un copil al Domnului, iertat prin har, şi un slujitor dependent de har, care doreşte din inimă să împlinească voia Stăpânului. Ca om, nu am nimic excepţional. Nu am fost niciodată foarte deştept şi nici nu mă pot lăuda cu daruri deosebite. Prin bunătatea Domnului, am primit o chemare specială şi vreau să mi-o împlinesc cu credincioşie şi competenţă. Ca mulţi alţi privilegiaţi, m-am născut într-o familie de credincioşi baptişti autentici şi am crescut într-o biserică mică, dar sănătoasă. Mi-am dăruit inima şi viaţa lui Dumnezeu la 14 ani şi m-am botezat la 17 ani. De atunci, în limita posibilităţilor, cu urcuşuri şi coborâşuri, am încercat să Îl slujesc pe Domnul şi să îi slujesc pe fraţi cât mai bine. Răspunzând pozitiv chemării Domnului, am urmat cursurile Seminarului Teologic din Bucureşti pe care l-am absolvit în 1988. După 1990, mi-am continuat studiile teologice în ţară şi în străinătate, obţinând în 1996 doctoratul în teologie la R.T.S. Orlando, Florida”.

De 28 de ani, Viorel Iuga este pastorul Bisericii Baptiste „Speranţa” din Arad. Concomitent a fost implicat în diverse slujiri ale Comunităţii Creştine Baptiste Arad şi ale Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste.

Până în prezent a publicat peste 90 de cărţi şi broşuri la teme precum: familie, tineret, creşterea bisericii etc. În ultimii 18 ani, a investit mult în educarea familiştilor prin Cuvânt şi în pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie. Este unul din vorbitorii des solicitaţi la conferinţe, servicii speciale dedicate familiei în biserici, şcoli şi universităţi atât în ţară, cât şi peste hotare. Mai mult decât atât, o serie din materialele pregătite pentru tineri şi familişti sunt înregistrate audio, video. În lista de răspândire a mesajului pentru familişti se înscriu şi o serie de emisiuni TV.

Unul din versetele care a marcat viaţa pastorului Viorel Iuga se află în Faptele Apostolilor 20:24:

“Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu”.

La conferinţă veţi avea ocazia să cumpăraţi cărţile scris de Viorel Iuga la preţuri reduse.