Articole,  Tineret. Articole

Devoţionalul zilei: “Cristos este mângâietorul nostru”

“Cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-L cer!”
Luca 11:13

4-18-Christ-is-Our-Comforter

Înainte să plece de la ucenicii Săi, Cristos a promis că va trimite un Mângâietor să îi ajute în încercările, grijile şi ispitele vieţii. Mângâietor înseamnă “cel care ajută alături”. El este Duhul Sfânt, a treia Persoană a Trinităţii. În momentul în care te naşti din nou, El vine în inima ta. Tu nu ÎL vei simţi emoţional acolo, dar trebuie să îţi exersezi credinţa. Crede-L! Acceptă-L ca un fapt al credinţei! El este în inima ta să te ajute. Ni se spune că El revarsă dragostea Lui Dumnezeu în inimile noastre. El produce roada Duhului Sfânt: “Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândeţea, bunătatea, credinţa, facerea de bine, înfrânarea”.

Noi nu putem să producem singuri aceste roade prin puterea noastră. Ele sunt produse în mod supernatural de Duhul Sfânt care locuieşte în inimile noastre!

Rugăciunea zilei:

Dumnezeule Atotputernic, Te laud pentru Duhul Tău cel Sfânt care mă conduce şi mă păzeşte în toate căile mele.

Sursa: Billy Graham.org