Nicolae Vozian: “Liderul spiritual”

2,087 vizualizari

DT6A6848“Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce! Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară!”

Plângerile lui Ieremia 5:21

În ultimul timp, tot mai des auzim că în bisericile Evanghelice din Moldova şi în ţările din Comunitatea Statelor Independente (CSI) se atestă o lipsă mare de lideri maturi spiritual. Tot mai des auzim exemple negative legate de anumiți lideri, care au părăsit slujirea de bunăvoie, sau care au fost nevoiți să lase slujirea din motivul unui anumit păcat, sau care au rămas în slujire, dar au început să predice învățături cu totul străine Evangheliei. În ultimii 20 ani, au fost fondate multe școli Biblice, seminarii teologice și universități cu tematică creștină, anume pentru a ajuta în rezolvarea acestei probleme. Dar situația nu s-a înbunătățit și lideri maturi spiritual oricum nu sunt suficienți în biserici. Există probabilitatea că în viitorul apropiat, acest “deficit” va fi resimțit și mai mult.

Cineva a spus: “Insuficiența liderilor maturi spiritual aduce la insuficiența urmașilor maturi spiritual. Insuficiența urmașilor, la rândul său, aduce la insuficiența viitorilor lideri”.

Acesta este un cerc închis. Nu sunt astăzi lideri temători de Dumnezeu, mâine nu vor fi creștini temători de Dumnezeu în biserici.

În anul 1569, pictorul olandez Peter Breigel, a pictat renumita operă “Pilda despre orbi”. Pe această pictură sunt ilustrați 6 orbi, care sunt legați în lanț cu o funie și se mișcă înainte ținându-se unul de altul. Primul care mergea în fruntea coloanei, se împiedică și cade într-o groapă. Următorul orb care venea din spate cade peste el. Al treilea, fiind legat de al doilea, cade și el peste ei. Al 5-lea și al 6-lea nu-și dau seama de nimic, dar este inevitabil ca să cadă și ei în aceiași groapă.

Bruegel_1568_Parable-of-the-Blind

Domnul Isus adresându-se ucenicilor, le-a zis despre liderii spirituali din Israel: “Lăsați-i: sunt niște călăuze oarbe; și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă”. (Mt. 15:14).

Acesta este adevărul tuturor vremurilor și generațiilor. La figurat vorbind, dacă un lider spiritual orb conduce, atunci viitorul va fi tragic. Trăim cu speranța că bisericile noastre au un viitor și acest viitor va fi binecuvântat.

I. Liderul Spiritual trebuie să aibă chemare
Probabil, unul din motivele insuficienței de lideri maturi spirituali, este că nu toți liderii sunt chemați de Domnul la această slujire.
Liderul Spiritual – este o chemare!
Nici un fel de virtuți morale, spirituale sau intelectuale nu transformă un om într-un lider. Este oare important să avem chemare? Da, pentru că Domnul mereu a lucrat numai prin acei oameni pe care i-a chemat. “Eu nu I-am trimis”, aceste cuvinte, Domnul a vorbit des despre oamenii care practic nu se deosebeau de acei care cu adevărat erau chemați de Domnul. Domnul niciodată nu a lucrat prin acei “nechemați” sau “netrimiși”. Chemarea Domnului este garanția binecuvântării Domnului la timpul potrivit și locul potrivit. Chemarea – este fundamentul pe care poţi cu siguranță începe construcția. Dacă este fundament – este și speranță că construcția va rezista.

În epistola către Evrei autorul a scris: “Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron”. (Evr. 5:4) Dacă Domnul a chemat preoții în Vechiul Testament, atunci numai prin ei Le-a permis să aducă jertfe, adică să săvârșească anumite slujiri. Dacă Domnul cheamă la slujire atunci El va lucra numai prin așa oameni. Domnul hotărăște, cui și care dar să-I încredințeze (1Cor. 12:11) și prin acele daruri El își va zidi Împărăția pe pământ.

Odată Domnul Isus a spus: “Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină”. (Mat. 15:13). Va veni timpul, la venirea Fiului lui Dumnezeu, la sfârșitul vremurilor, tot ce a fost firesc, va fi smuls din rădăcină.
Câteva exemple Biblice despre chemarea Domnului:
Exemplul chemării Domnului – David
1Sam.16:7-10: “nici pe acesta nu L-a ales Domnul”. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită…
Exemplul chemării lui Ieremia
Ier.1:4-5: “Domnul L-a creat, Domnul L-a cunoscut , Domnul L-a făcut prooroc pentru popoare, Domnul L-a pus!”
Exemplul chemării ucenicilor
Мr.3:13: “a chemat la El pe cine a vrut!”
Lc.6:13, 10:1: “…a ales!”
Așadar, dacă este chemarea Domnului la slujire, este și speranță că Domnul va binecuvânta lucrarea mâinilor slujitorului chemat. Este speranță că vor fi roade, vor fi rezultate, va fi consolare, va fi bucurie, va fi inspirație, vor fi urmași.

II. Liderul Spiritual trebuie să aibă frică de Domnul
Posibil, alt motiv de ce nu sunt suficienți lideri maturi spirituali este lipsa fricii Domnului la mulți. Despre lideri spirituali din Israel, Domnul Isus a spus odată: “Căci ei zic, dar nu fac” (Mt. 23:3). Dar despre unii învățători, care la fel pretindeau la posturi de lider, Apostolul Pavel a spus: „tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului; tu deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu, care propovăduiești: “Să nu furi”, furi? Tu care zici: “Să nu preacurvești”, preacurvești? Tu, căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? (Rom.2:19-22).

Uitați-vă la viața acestor oameni, ei spun dar nu fac. Ei învață pe alții, propovăduiesc, dar viața lor este o viață a păcatului. În cartea Exod citim despre ieșirea poporului lui Dumnezeu din robia Egiptului. Domnul L-a ales pe Moise ca el să fie liderul spiritual al poporului și să-l conducă în țara promisă. Aceasta este marea responsabilitate si misiunea importantă cu care Moise a pornit la drum. Dar, într-un moment mai dificil a primit un sfat de la socrul său Ietro, un sfat care era foarte actual: “Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, capetenii peste cincizeci si căpetenii peste zece”. (Ex.18:21).

Acest sfat este pentru alegerea liderilor în poporul Celui Preaînalt. Liderilor, care trebuiau să uşureze din povara responsabilităţilor lui Moise, ca el să poată face lucrarea mult mai efectiv. Dacă Moise nu avea să asculte de acest sfat, atunci era foarte probabil să se întâmple ceea de ce îl preîntâmpina Ietro: „Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur” (Ex.18:18).

Dar cel mai interesant din acest sfat al lui Ietro este cum trebuie să fie liderii aleși ai Poporului Domnului. Pentru că de aceasta depindea în mare parte binecuvântarea în Israel: “Oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei”.

Frica de Domnul este o stare foarte importantă într-un slujitor, pentru conducere. “Începutul înțelepciunii este frica de Domnul”. (Ps.19;111, Pr.1:7), la așa concluzie au ajuns doi lideri mari ai lui Israel: David și Solomon. Având frica de Dumnezeu, liderul spiritual chemat poate aștepta călăuza Domnului în viața sa și în slujire, la fel cum a fost cu Moise, David, Solomon și alți lideri spirituali din Israel.

Când Apostolul Pavel scria lui Timotei în prima Epistolă capitorulul trei și lui Tit în primul capitol, el spunea despre criteriile și calitățile slujitorului. În aceste capitole vedem imaginea liderului spiritual în biserică. Cum trebuie să fie viața lui printre necreștini, viața printre creștini, viața în familie. Dacă am descrie toate acestea printr-o frază, atunci eu aș scrie: “Frica de Domnul”.

Oare aceasta este atât de important în viața liderului spiritual? Foarte important! Fără frică de Domnul liderul spiritual se aseamănă cu primul orb din pictura pictorului olandez Peter Breigel. Fără frica Domnului, liderul Spiritual se aseamănă cu o corabie care a pierdut orientarea și nu are lumină.

Liderul Spiritual poate să conducă oamenii, să-i îndrume, să-i învețe numai dacă are Frică de Domnul. “Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutam să-i încredințăm; dar Dumnezeu ne cunoaște bine, și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre”. (2Cor.5:11) .

III. Liderul Spiritual are nevoire de înnoire
Viața și slujirea oricărui lider Spiritual, păstor, diacon, misionar are nevoie de înnoire spirituală. Rugăciunea multor eroi ai credinței ne vorbește depre asta. Împăratul David s-a rugat odată: “Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!” (Ps.51:10).

Aceasta este rugăciunea liderului Spiritual al Israelului. Este strigătul sufletului și dorința de a se schimba. Este recunoașterea că numai Dumnezeu poate restabili relațiile stricate. Este o rugăciune plină de speranță că Domnul poate readuce la starea precedentă, să “restaureze” ce a fost dărâmat.

Exemplu: Leonardo Da Vinci “Cina cea de taină” 1495–1498
Se află în mănăstirea Santa-Maria delle Gratie în or. Milan. Are o istorie de aproximativ 500 de ani, în tot acest timp, pictura a fost supusă mai multor distrugeri: chiar prin mijlocul ei a fost făcută intrarea din spate a mănăstirii, apoi a fost închisă această intrare. Această mănăstire a fost folosită ca depozit pentru arme, închisoare, a fost supusă atacurilor cu bombe. Renumita pictură a fost restaurată nu mai puțin de 5 ori, ultima restaurare a durat 21 de ani. Astăzi, pentru a vedea această pictură, doritorii trebuie să procure tichete de intrare din timp, și nu au voie să petreacă mai mult de 15 min privind-o.

1-the-last-supper-leonardo-da-vinci

Renumita pictură a lui Leonardo da Vinci este foarte prețioasă în ochii societății. Când această pictură începe cât de puțin să-și piardă frumusețea inițială, oamenii îndată aplică tot felul de măsuri ca să-i readucă splendoarea.

O singură dată în Biblie Dumnezeu este numit meșter (trad. rusă) pictor (Evr.11.10). Când Domnul cheamă pe cineva la slujire, El crează noua “pictură” a celui chemat la slujire. Fiecare asemenea “pictură” are o mare valoare în ochii Lui. El nu vrea ca cineva să distrugă ceea ce El creează. El nu vrea ca cineva să se amestece și să adauge ceva. Iar dacă se întâmplă ceva în viața liderului spiritual și în slujire ceva s-a “stricat” sau s-a “distrus”, Bunul Creator, Marele Pictor și Meșter – Dumnezeu va repara ce a fost stricat, va restabili ce a fost distrus și va readuce la starea inițială. Este important ca în smerenie și pocăință să-L rugăm aceasta. Acest lucru îl cerea și proorocul, un lider spiritual, care a viețuit și slujit Domnului în perioada căderii spirituale în Israel. “Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce! Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară!” (Pl. Ier.5:21).

Această rugăciune este a unui om care-L cunoștea pe Domnul Său. Este o rugăciune a liderului spiritual din Israel. Este o rugăciune a unui prooroc care avea frică și chemare de la Domnul. Este o rugăciune a unui om responsabil pentru slujirea încredințată. Este o plângere despre starea spirituală a poporului, care pretindea să se numească Poporul Domnului. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară!

Anul 2015 – Anul înnoirii Spirituale. Chemarea noastră, către toți cei chemați de Domnul în slujire, către toți liderii spirituali: Să ne unim în rugăciune în fiecare zi, în primul rând pentru noi – liderii spirituali, apoi și pentru familiile noastre, pentru bisericile în care slujim, ca Dumnezeu să aducă înnoire spirituală. Fie ca rugăciunea profetului Ieremia să ne fie inspirație și pentru noi la acest început de an. “Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce! Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară!”

You may also like...