Nevile Callam: Simplitatea modului de viață

4,228 vizualizari

isusMesajul de Crăciun 2013

Pentru urmașii lui Hristos, opțiunea de a trăi în simplitate a devenit una obișnuită, atunci când vorbim de circumstanțele nașterii lui Isus.

Această opțiune îi inspiră pe cei ce înțeleg că Maria a dat naștere primului său prunc, Fiului lui Dumnezeu, nu într-un loc de avere și faimă, ci, fiindcă nu s-a găsit nici un loc de găzduire, într-o iesle, un grajd, o peșteră – conform scrierilor  pe care le avem. Acolo, în acel loc josnic, pruncul Hristos a fost binevenit și îngrijit. Maria L-a înfășat în „scutece” (Luca 2:7)

Pentru a ilustra caracterul umil al nașterii Domnului, compozitorul William Dix a făcut apel la imaginația sa deosebită și a compus un colind cunoscut „Cine este acest copil?” scriind despre „vițel și măgar” ca fiind parte din scena nașterii Domnului. Profetul Isaia a zis:

„Boul își cunoaște stăpânul, și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său: dar Israel nu Mă cunoaște, poporul Meu nu ia aminte la Mine.”(Isaia 1:3).

Chiar și astăzi, mulți nu-L recunosc pe Dumnezeul care a apărut de Crăciun întrupat în Betleem. Cu toate acestea, păstorii care au venit acolo unde a avut loc nașterea smerită a lui Isus, pot fi interpretați ca fiind cei ce reflectă inversarea declarației lui Isaia: Ei s-au bucurat să-L întâlnească și să-L recunoască pe Cel pe care ei îl considerau Salvatorul lor! Pruncul născut într-un loc umil n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu (Filipeni 2:6). El a venit în lume la răscrucile presărate cu provocările vieții și oportunitățile acesteia.

De la simplitatea locului de intrare a lui Isus în lume şi de la modul de viață pe care Isus însuși l-a ales să-l trăiască, noi putem învăța să râvnim către un mod simplu de viață. Acest stil de viață a fost lăsat ca și model pentru noi, de autorii cărții „Advices and Queries” (Sfaturi și Întrebări) – ghid elaborat în Marea Britanie pentru Întâlnirea Anuală a Societății Religioase a Prietenilor (Quakers): „Încearcă să trăiești simplu. Un stil de viață modest ales de bunăvoie înseamnă o sursă de putere. Nu fi determinat în a cumpăra ceea de ce nu ai nevoie sau ceea ce nu-ți poți permite.”

În lumea noastră materialistă, în care schema cheltuielilor deseori este privită ca un indiciu al „succesului”, provocarea de a trăi simplu poate cu ușurință să nu fie luată în considerare. Și totuși angajamentul de a avea un mod simplu de viață este potrivit cu exemplul Domnului nostru Isus, a cărui intrare în această lume a fost fără confortul omenesc pe care unii îl consideră strictul necesar, și al cărui mod de viață nu a arătat vreo urmă a obsesiei materialiste.

Simplitatea de bunăvoie ar ajuta la limitarea lărgirii prăpastiei care denotă dificultățile dezechilibrului economic și social din lumea noastră globalizată.

În acest an, sărbătorind venirea lui Isus – miracolul apariției lui Dumnezeu în conturul unei ființe umane – contemplarea asupra circumstanțelor nașterii lui Isus ne îndeamnă să optăm pentru un mod de viață modest. Dacă acest fapt s-ar întâmpla în acest anotimp, când se promovează creșterea culturii consumatorilor ce tind spre ridicarea câștigurilor, noi ne-am putea scuti de teama supra cheltuielilor. Alegând în mod constant un mod de viață mai simplu, noi ne deschidem ușa spre cărările păcii ce până acum nu erau descoperite și spre bucuria îmbelșugată ne mai simțită vreodată.

Dacă Dumnezeu își face apariția în locuri simple, alege să trăiești simplu. Îți doresc un Crăciun binecuvântat!

Neville Callam
Secretarul General
Alianța Baptistă a Lumii

Decembrie 2013

Traducere de Tatiana Bîrsa

You may also like...